Plan Szkolenia

 • Czym jest projektowanie?
 • Przegląd narzędzi projektowych
 • Definiowanie celów projektowych
  • Software Engineering Wyzwania
  • Możliwość ponownego użycia
  • Łatwość konserwacji
  • Testowalność
  • Konfigurowalność
  • Abstrakcja
  • Czytelność
  • Projekt bez redundancji
  • Rozkład
  • Werbalizacja
  • Modularyzacja
  • Ukrywanie informacji
  • Moduły bezkontekstowe
  • Luźne powiązanie
  • Silna spójność
  • Zależności acykliczne

Wymagania

 • Podstawowa znajomość systemów wbudowanych
 • Wbudowany język C Programming
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (4)

Powiązane Kategorie