Szkolenia BPM

Szkolenia BPM

Praktyczne szkolenia na żywo z BPM. Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) koncentruje się odkrywaniu, modelowaniu, analizowaniu, mierzeniu, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Szkolenie z BPM jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie BPM (Business Process Management)

Plany szkoleń z technologii Business Process Management

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis
Publiczność: Menedżerowie, którzy chcą podejmować decyzje związane z BPM, konsultantami biznesowymi, analitykami biznesowymi, inżynierami procesów biznesowych, analitykami systemu, każdy, kto zajmuje się analizowaniem i planowaniem procesów biznesowych Cele kursu: Jak zwiększyć wydajność i efektywność Jak zwiększyć zgodność procesów biznesowych i zarządzanie Jak sprawić, by proces biznesowy był bardziej elastyczny i umożliwić mu zmianę Jak zwiększyć umiejętność skalowania najlepszych praktyk w zmieniającej się organizacji Jak poprawić komunikację, współpracę, koordynację między zespołami Jak poprawić widoczność procesu technologicznego Jak zwiększyć dokładność prognoz operacyjnych Jak zwiększyć przepustowość procesu Jak zminimalizować koszty nakładów, prowadząc aktorów procesu przez proces i redukując wysokiej jakości, kosztowny personel Jak przyspieszyć proces wynajmu nowych wypożyczeń dzięki dokumentowaniu procesów biznesowych .
28 godzin
Opis
OCEB2 Content Developer

NobleProg posiada oficjalny status OMG OCEB 2 Content Developer, który oznacza, że nasze programy szkoleń i materiały szkoleniowe, zostały stworzone przez tych samych ekspertów, którzy są autorami pytań do egzaminów OCEB 2. Dwie osoby z naszego zespołu pracują w komitecie OMG, w ramach którego określają zakres tematyczny egzaminów OCEB 2 oraz tworzą pytania testowe.

Ten kurs przygotowuje Cię do egzaminu z certyfikatu OMG Certified Expert in BPM (OCEB v2).

Po tym kursie będziesz miał dostęp do naszego silnika testowego zawierającego ponad 200 przykładowych pytań egzaminacyjnych.
21 godzin
Opis
Szkolenie zostało przygotowane dla analityków biznesowych, którzy chcą wykorzystywać notację BPMN 2.0 w swoich projektach.

W trakcie zajęć głowny nacisk jest położony na praktyczne aspekty specyfikacji BPMN 2.0 jak również implementację popularnych struktur języka.

Szkolenie na formę warsztatową: krótkie wykłady są uzupełniane ćwiczeniami - diagramami do samodzielnego stworzenia na podstawie opisu problemu. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń następuje dyskusja, porównanie i ocena rozwiązań przez grupę oraz trenera.

Kurs nie obejmuje zagadnień dotyczących wykonywania diagramów BPMN, koncentruje się na analizie i modelowaniu procesów w BPMN 2.0.
21 godzin
Opis
Ten kurs daje szeroki przegląd wszystkich głównych inicjatyw BPEL na obecnym rynku.

Będziesz miał wgląd w możliwości tej ekscytującej technologii.

Pod koniec kursu powinieneś być w stanie:

- Zapoznaj się z kluczowymi pojęciami specyfikacji BPEL 1.1
- Naucz się składni i semantyki BPEL
- Zrozumienie relacji między BPEL a WSDL
- Zdobywanie doświadczenia za pomocą BPEL poprzez budowanie złożonej aplikacji
- Zrozumienie, które konstrukty BPEL są najbardziej odpowiednie
- Poznaj najlepsze praktyki opracowywania oprogramowania BizTalk lub Oracle JDeveloper
21 godzin
Opis
The course will cover how to:

- Select, organise and implement a business re-engineering project
- Achieve competitive advantage by capitalising on technology and the use of UML tools
- Maximise customer satisfaction by matching process design to customer needs
- Identify typical symptoms of business process dysfunction
- Redesign workflow and structure successfully within the business
- Ensure the best practice through the application of business patterns
35 godzin
Opis
It is a course that positions itself in the midst of administration and Information Technology, incorporating tools and techniques for designing, implementing, controlling and analyzing Operational Business Processes - This usually involves individuals, organizations and software applications.
This course contains practical assignments, participants will be introduced to topics during theory classes and these will be accompanied by practical exercises.

What will you learn?
1. The Basics of BPM
2. BPM Implementation Strategies
3. Process modeling, analysis and design
4. Governance and business strategies
5. Modeling a process with BPMN
6. Business rules
21 godzin
Opis
To szkolenie BPM nauczy Cię, jak zautomatyzować i zarządzać szeroką gamą przepływów pracy. Przeanalizujemy kroki automatyzacji w ramach typowego procesu, w którym elementy pracy są przekazywane z jednego uczestnika do drugiego w celu wykonania działania, zgodnie z zestawem reguł biznesowych. Otrzymasz bezpośrednie wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w zakresie automatycznego monitorowania, a także porady i wskazówki dotyczące skutecznych praktyk zarządzania.

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie:

- Zrozumienie kluczowych terminów i pojęć w BPM
- Użyj głównych metodologii i technik wdrażania BPM
- Zdefiniuj różne technologie, które obsługują BPM
- Naucz się rozróżniać wymagania dotyczące procesów i zasad
- Przypisz pisemne przypadki biznesowe do obszarów procesu i zestawów reguł
- Zrozumienie różnic w strategiach między podejściami zorientowanymi na reguły i procesami
- Opracuj Business Intelligence z opisu procesu i zestawów reguł
21 godzin
Opis
This course focuses on holistic, structured approaced to finding bottle necks and optimizing business processes.

It is a practical workshop where participants will be given examples and later will need to solve similar cases during team exercises.

- Using the company experience in process management in other banks / sectors to illustrate the presentation
- Introducing the participants to the different process methodologies (Lean, SIX Sigma) but not full of theory about those methodologies (aim of this training is not to pass the Lean or Six Sigma certifications but to get an awareness of different methodologies to see how we can use part of it in our daily activity)
- The presentation should be oriented mostly on business issues (and not pure IT processes)
7 godzin
Opis
Signavio Process Manager is an application for modeling and simulating business processes. Its collaboration capabilities allow stakeholders to share and comment on process models and diagrams.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage business processes using Signavio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use drag-and-drop to create consistent, readable models that map an organization’s operations
- Collaboratively document, optimize, and simulate business processes
- Use Signavio to help ensure process compliance
- Use Signavio to optimize business performance

Audience

- Process designers
- Process analyst
- Persons in charge of or interested in process optimization within their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Opis
Audience:

Managers who want to make decisions related to BPM, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts, Anyone who is involved in analysing and planning Business Processes.
21 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to identify the key process variables and connect them as they step through the creation of a business flow using RPA Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure RPA Express.
- Identify the steps and actions to be recorded by RPA Express.
- Use RPA Express to map out a business flow.
- Create bots to capture and repeat events on a website, desktop or terminal.
- Plan a process automation strategy.
14 godzin
Opis
Objective:

This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
14 godzin
Opis
Audience:

Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including:

- Business and Process Analysts
- Process Designers and Implementers
- Project and Programme Managers
- Anyone involved with business change and transformation.
28 godzin
Opis
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which.
28 godzin
Opis
BPMN (Business Process Model and Notation) oraz DMN (Decision Model and Notation) to dwa standardy grupy OMG (Object Management Group) dotyczące modelowania procesów biznesowych i decyzji. To szkolenie stanowi wprowadzenie do BPMN i DMN w oparciu o przykłady praktycznego wykorzystania.
21 godzin
Opis
This course has been created for people who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects.It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns.

This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice using Camunda Modeler.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
35 godzin
Opis
This course is created for people who have no previous experience in probability and statistics.
21 godzin
Opis
IBM ODM (a.k.a. WebSphere Operational Decision Manager) is a Business Rule Management System (BRMS). It consists of a central repository and automation engine that allow for the creation, management, testing and governance of business rules and events. Rules and events are stored in the central repository where they can be accessed and modified by individuals and software without the need to rebuild any software.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, manage and execute business rules as well as how to deploy and manage an instance of IBM ODM Decision Management in a live environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Manage ODM components, including IBM Decision Center and IBM Decision Server
- Manage and execute business rules and events
- Reduce the testing cycle by enabling other software applications to detect and pick up changes to rules
- Combine decision making and change detection tools to facilitate adaptation, auditing, tracing and testing
- Separate business rules from business applications for greater flexibility
- Build easy-to-maintain business rule client applications
- Use Event Designer to build business event projects
- Deploy and test business event applications
- Build a customized dashboard for monitoring business events
- Enable collaboration among architects, developers and administrators for developing and maintaining decision services
- Enable business analysts, policy managers and rule authors develop and maintain an application's decision logic

Audience

- Developers
- Project managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
Smart Contracts are used to encode and encapsulate the rules for automatically initiating and processing transactions on the Blockchain.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use IBM Operational Decision Manager (ODM) with Hyperledger Composer to implement the business logic of a Smart Contract using business rules.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use ODM's rule engine together with Blockchain to "unbury" rules from the codebase of a Blockchain application
- Set up a system to allow specialist such as accountants, auditors, lawyers, and analysts to define the rules of exchange for themselves
- Use Decision Center as a platform to collaboratively govern rules
- Use ODM's rule engine to update, test and deploy rules without touching the code of the Smart Contract
- Deploy the IBM ODM Rule Execution Server
- Integrate IBM ODM with Hyperledger Composer running on Hyperledger Fabric

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Opis
Kurs skierowany jest do architektów, analityków biznesowych i systemowych oraz menedżerów, którzy chcą stosować reguły biznesowe w swoich rozwiązaniach.
21 godzin
Opis
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 6 dla programistów. Ten kurs nie obejmuje integracji drools, wydajności ani żadnych innych złożonych tematów.
21 godzin
Opis
Kurs został przygotowany z myślą o osobach, które są zaangażowane w administrowanie zasobami wiedzy korporacyjnej (reguły, proces), takie jak administratorzy systemu, integratorzy systemów, administratorzy serwerów aplikacji, itd ... Używamy najnowszej stabilnej społeczności Drools do uruchomienia tego kursu, ale starsze wersje są również możliwe, jeśli uzgodniono to przed dokonaniem rezerwacji.
21 godzin
Opis
This course uses a practical approach to teaching OptaPlanner. It provides participants with the tools needed to perform the basic functions of this tool.
21 godzin
Opis
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 6 do analityków Business odpowiedzialnych za pisanie testów i reguł.

Kurs koncentruje się na tworzeniu czystej logiki. Analitycy po tym kursie mogą pisać testy i logikę, które następnie mogą zostać zintegrowane przez programistów z aplikacjami biznesowymi.
21 godzin
Opis
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 7 do analityków Business odpowiedzialnych za pisanie testów i reguł.

Kurs koncentruje się na tworzeniu czystej logiki. Analitycy po tym kursie mogą pisać testy i logikę, które następnie mogą zostać zintegrowane przez programistów z aplikacjami biznesowymi.
21 godzin
Opis
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 7 dla programistów. Kurs ten nie obejmuje integracji drools, wydajności ani żadnych innych złożonych tematów.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and business analysts who wish to build a management suite using jBPM.

By the end of this training, participants will be able to:

- Follow business goals in detail, using flow charts.
- Standarize a process to bridge the gap between design and the process implementation.
- Standardize a business process model and notation.
- Exchange BPMN definitions with other team members.
14 godzin
Opis
JBoss Application Server (JBoss AS) is an open-source, Java application server developed by JBoss, a division of Red Hat Inc.
28 godzin
Opis
Infinispan is a distributed cache and key-value NoSQL data store software developed by Red Hat.
21 godzin
Opis
Coding interfaces which allow users to get what they want easily is hard. This course guides you how to create effective UI with the newest technologies and libraries.

It introduces idea of coding logic in Rule Engines (mostly Nools and PHP Rules) to make it easier to modify and test. After that the courses shows a way of integrating the logic on the front end of the website using JavaScript. Logic coded this way can be reused on the backend.

Nadchodzące szkolenia z technologii BPM

Szkolenie Business Process Management (BPM), BPM (Business Process Management) boot camp, Szkolenia Zdalne BPM, szkolenie wieczorowe BPM, szkolenie weekendowe Business Process Management, Kurs Business Process Management (BPM),Kursy Business Process Management, Trener Business Process Management, instruktor Business Process Management, kurs zdalny BPM (Business Process Management), edukacja zdalna Business Process Management, nauczanie wirtualne Business Process Management, lekcje UML, nauka przez internet BPM, e-learning BPM, kurs online BPM (Business Process Management), wykładowca BPM

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions