Szkolenia BPM

Szkolenia BPM

Praktyczne szkolenia na żywo z BPM. Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) koncentruje się odkrywaniu, modelowaniu, analizowaniu, mierzeniu, optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Szkolenie z BPM jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie BPM (Business Process Management)

Plany szkoleń z technologii Business Process Management

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Publiczność: Menedżerowie, którzy chcą podejmować decyzje związane z BPM, Business Konsultanci, Business Analitycy, Business Inżynierowie procesów, Analitycy systemowi, Każdy, kto jest zaangażowany w analizę i planowanie Business Procesów. Kurs Go również:
  Jak zwiększyć produktywność i efektywność Jak zwiększyć zgodność i zarządzanie procesami biznesowymi Jak uczynić proces biznesowy bardziej zwinnym i umożliwić jego zmianę Jak zwiększyć zdolność do skalowania najlepszych praktyk w zmieniającej się organizacji? Jak poprawić komunikację, współpracę i koordynację między zespołami? Jak poprawić widoczność potoku procesów Jak zwiększyć dokładność prognoz operacyjnych Jak zwiększyć przepustowość procesów Jak zminimalizować koszty nakładów, prowadząc uczestników procesu przez proces i redukując kosztowny personel wysokiej jakości Jak przyspieszyć wdrażanie nowych pracowników poprzez stosowanie się do dokumentacji procesów biznesowych
28 godzin
OCEB2 Content Developer NobleProg has official OMG OCEB 2 Content Developer status, which means that our course outlines and training materials were developed by the same experts who prepared questions for OCEB 2 exams. This course prepares you for the OMG Certified Expert in BPM (OCEB v2) Fundamental Examination. After this course you can practise using our testing engine on over 200 sample questions.
14 godzin
This course has been created for business analysts who want to use BPMN 2.0 extensively in their projects. It focuses on practical aspects of all BPMN 2.0 specification as well as implementations of common patterns. It is a series of short lectures followed by exercises: the delegates will have a problem described in English, and will have to create a proper diagram for each problem. After that, the diagrams will be discussed and assessed by the group and the trainer. This course doesn't cover execution part of BPMN, it focuses on analysis and process design aspects of BPMN 2.0.
21 godzin
Ten kurs zapewni szeroki przegląd wszystkich głównych inicjatyw BPEL na obecnym rynku. Będziesz miał wgląd w możliwości tej ekscytującej technologii. Pod koniec kursu powinieneś być w stanie
  Zrozumieć kluczowe pojęcia specyfikacji BPEL 1.1 Poznanie składni i semantyki języka BPEL Zrozumienie relacji między BPEL i WSDL Zdobycie doświadczenia w korzystaniu z BPEL poprzez zbudowanie złożonej aplikacji Zrozumienie, które konstrukcje BPEL są najbardziej odpowiednie Poznanie najlepszych praktyk tworzenia aplikacji przy użyciu BizTalk lub Oracle JDeveloper
21 godzin
Kurs obejmuje następujące zagadnienia
  Wybór, organizacja i wdrożenie projektu reengineeringu biznesowego Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie technologii i narzędzi UML Maksymalizacja satysfakcji klienta poprzez dopasowanie projektu procesu do potrzeb klienta Identyfikacja typowych symptomów dysfunkcji procesów biznesowych Pomyślne przeprojektowanie przepływu pracy i struktury w firmie Zapewnienie najlepszych praktyk poprzez zastosowanie wzorców biznesowych
35 godzin
Jest to kurs, który pozycjonuje się pośród administracji i technologii informatycznych, obejmujący narzędzia i techniki projektowania, wdrażania, kontrolowania i analizowania procesów operacyjnych Business - zwykle dotyczy to osób, organizacji i aplikacji. Ten kurs zawiera zadania praktyczne, uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematów podczas zajęć teoretycznych, którym towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne. Czego się nauczysz? 1. Podstawy BPM 2. Strategie wdrażania BPM 3. Modelowanie, analiza i projektowanie procesów 4. [Zarządzanie i strategie biznesowe 5. Modelowanie procesu za pomocą BPMN 6. Reguły biznesowe  
21 godzin
To BPM szkolenie nauczy Cię, jak zautomatyzować i zarządzać szerokim zakresem biznesowych przepływów pracy. Przeanalizujemy etapy automatyzacji w ramach typowego procesu, w którym elementy pracy są przekazywane od jednego uczestnika do drugiego w celu podjęcia działań, zgodnie z zestawem reguł biznesowych. Uzyskasz wskazówki z pierwszej ręki dotyczące najlepszych praktyk zautomatyzowanego monitorowania, a także porady i wskazówki dotyczące skutecznych praktyk zarządzania. Po ukończeniu kursu będziesz w stanie
  Zrozumienie kluczowych terminów i pojęć w BPM Stosowanie głównych metodologii i technik wdrażania BPM Definiowanie różnych technologii wspierających BPM Nauczyć się rozróżniać wymagania dotyczące procesów i reguł Mapowanie pisemnych przypadków biznesowych na obszary procesów i zestawy reguł Zrozumienie różnic w strategiach między podejściem skoncentrowanym na regułach a podejściem skoncentrowanym na procesach Rozwijaj inteligencję biznesową z opisu procesu i zestawów reguł
21 godzin
Kurs ten koncentruje się na holistycznym, ustrukturyzowanym podejściu do znajdowania wąskich gardeł i optymalizacji procesów biznesowych. Jest to praktyczny warsztat, podczas którego uczestnicy otrzymają przykłady, a następnie będą musieli rozwiązać podobne przypadki podczas ćwiczeń zespołowych.
  Wykorzystanie doświadczenia firmy w zarządzaniu procesami w innych bankach / sektorach do zilustrowania prezentacji   Wprowadzenie uczestników w różne metodologie procesowe (Lean, SIX Sigma), ale nie pełne teorii na temat tych metodologii (celem tego szkolenia nie jest zdanie certyfikatów Lean lub Six Sigma, ale uzyskanie świadomości różnych metodologii, aby zobaczyć, jak możemy wykorzystać część z nich w naszej codziennej działalności). Prezentacja powinna być zorientowana głównie na kwestie biznesowe (a nie na czyste procesy IT).
56 godzin
Publiczność
  Architekci systemów
Podczas tego szkolenia prowadzonego przez instruktora uczestnicy dowiedzą się:
  jak tworzyć aplikacje biznesowe na platformie Pega. Architektura oparta na regułach Pega do konfigurowania przepływów procesów, ekranów interfejsu użytkownika, zautomatyzowanych decyzji i właściwości. Jak modelować rzeczywiste procesy biznesowe. jak ulepszyć projekt aplikacji biznesowej. jak skonfigurować przypadek i zachowanie przetwarzania przypadku. jak zautomatyzować podejmowanie decyzji w całej aplikacji jak zarządzać danymi referencyjnymi, aby umożliwić aplikacjom dostosowanie się do zmieniających się warunków biznesowych.
70 godzin
  Publiczność
  Certyfikowani architekci systemów
Podczas tego szkolenia prowadzonego przez instruktora uczestnicy dowiedzą się, jak
  projektowanie i wdrażanie elementów aplikacji wielokrotnego użytku tworzyć i rozszerzać aplikacje Pega zarządzać regułami, zestawami reguł i wykorzystywać Enterprise Class Structure (ECS) w celu promowania ponownego użycia reguł między typami przypadków i aplikacjami konfigurowanie ról, grup dostępu i uprawnień zarządzanie dostępem do danych w aplikacji tworzyć kreatory do konfigurowania sekwencji zadań projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych i innych zarządzać ustawieniami integracji włączać do aplikacji podejmowanie decyzji w oparciu o Next-Best-Action
7 godzin
Signavio Process Manager to aplikacja do modelowania i symulacji procesów biznesowych. Jego możliwości współpracy pozwalają interesariuszom udostępniać i komentować modele procesów i diagramy. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zarządzać procesami biznesowymi za pomocą Signavio. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Używaj metody "przeciągnij i upuść" do tworzenia spójnych, czytelnych modeli, które mapują operacje organizacji Wspólnie dokumentuj, optymalizuj i symuluj procesy biznesowe Użyj Signavio, aby zapewnić zgodność procesów Wykorzystaj Signavio do optymalizacji wydajności biznesowej
Publiczność
  Projektanci procesów Analityk procesów Osoby odpowiedzialne lub zainteresowane optymalizacją procesów w swojej organizacji
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Publiczność: Menedżerowie, którzy chcą podejmować decyzje związane z BPM, Business Konsultanci, Business Analitycy, Business Inżynierowie procesów, Analitycy systemowi, Każdy, kto jest zaangażowany w analizę i planowanie Business Procesów.
21 godzin
RPA Express to jedno z narzędzi wchodzących w skład zestawu narzędzi do automatyzacji WorkFusion. RPA (Robotic Process Automation) jest ogólnie definiowane jako technika automatyzacji, w której proste, wstępnie zakodowane fragmenty, podobne do makr w Excelu/VBA, są używane do wykonywania powtarzalnych zadań, zwykle wykonywanych przez człowieka w aplikacji korporacyjnej. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (online lub na miejscu) uczestnicy dowiedzą się, jak zidentyfikować kluczowe zmienne procesu i połączyć je, przechodząc przez proces tworzenia przepływu biznesowego przy użyciu RPA Express. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj RPA Express. Zidentyfikuj kroki i działania, które mają być rejestrowane przez RPA Express. Użyj RPA Express do zmapowania przepływu biznesowego. Tworzenie botów do przechwytywania i powtarzania zdarzeń na stronie internetowej, pulpicie lub terminalu. Zaplanuj strategię automatyzacji procesów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Cette formation a pour objectifs :
 • La présentation de l'apport de la discipline BPM aux organisations – entreprises et administrations – dans la mise en place de la démarche et des processus liés à la réglementation GDPR.
 • La présentation des différentes étapes dans le succès de la mise en place des processus GDPR, en termes d'audit, de modélisation et de liens dans certains cas avec la cybersécurité.
14 godzin
Cel: Ten kurs szkoleniowy ma na celu pomóc analitykom biznesowym w nauce efektywnego modelowania procesów biznesowych przy użyciu BPMN, a także zasobów obsługiwanych przez ich działania. Prowadzeni przez zwinną strukturę przedsiębiorstwa, analitycy biznesowi uczą się podczas tego kursu, jak korzystać z odpowiednich notacji BPMN i rozszerzeń biznesowych UML, aby poradzić sobie z ich "wymaganiami biznesowymi" i spójnie kierować działaniami na poziomie projektowania.
14 godzin
Publiczność: Uczestnicy, którzy są zainteresowani modelowaniem procesów, odniosą korzyści z udziału w tym kursie szkoleniowym dotyczącym notacji modelowania procesów biznesowych:
  Business i analitycy procesów Projektanci i wdrożeniowcy procesów Kierownicy projektów i programów Każdy, kto jest zaangażowany w zmianę i transformację biznesową.
28 godzin
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) oraz Case Management Model and Notation (CMMN) to trzy standardy Object Management Group (OMG) dotyczące procesów, decyzji i modelowania przypadków. Ten kurs stanowi wprowadzenie do wszystkich z nich i informuje, kiedy powinniśmy używać którego z nich.
28 godzin
Szkolenie jest wprowadzeniem do modelowania procesów biznesowych z uwzględnieniem danych oraz reguł decyzyjnych z wykorzystaniem standardów BPMN, UML i DMN.
21 godzin
Ten kurs został stworzony dla osób, które chcą szeroko wykorzystywać BPMN 2.0 w swoich projektach. Koncentruje się na praktycznych aspektach całej specyfikacji BPMN 2.0, a także na implementacjach popularnych wzorców. Ten kurs nie obejmuje części wykonawczej BPMN, koncentruje się na analizie i aspektach projektowania procesów BPMN 2.0. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Wiele ćwiczeń i praktyki z wykorzystaniem Camunda Modeler. Praktyczna implementacja w środowisku live-lab.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia w zakresie prawdopodobieństwa i statystyki.
21 godzin
IBM ODM (znany również jako WebSphere Operational Decision Manager) to system reguł biznesowych Management (BRMS). Składa się z centralnego repozytorium i silnika automatyzacji, które umożliwiają tworzenie, zarządzanie, testowanie i zarządzanie regułami biznesowymi i zdarzeniami. Reguły i zdarzenia są przechowywane w centralnym repozytorium, gdzie mogą być dostępne i modyfikowane przez osoby i oprogramowanie bez konieczności przebudowy jakiegokolwiek oprogramowania. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć, zarządzać i wykonywać reguły biznesowe, a także jak wdrażać i zarządzać instancją IBM ODM Decision Management w środowisku na żywo. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zarządzanie komponentami ODM, w tym IBM Decision Center i IBM Decision Server Zarządzanie regułami biznesowymi i zdarzeniami oraz ich wykonywanie Skrócenie cyklu testowania poprzez umożliwienie innym aplikacjom wykrywania i wychwytywania zmian w regułach Połączenie narzędzi do podejmowania decyzji i wykrywania zmian w celu ułatwienia adaptacji, audytu, śledzenia i testowania Oddzielenie reguł biznesowych od aplikacji biznesowych dla większej elastyczności Tworzenie łatwych w utrzymaniu aplikacji klienckich reguł biznesowych Wykorzystanie Event Designer do tworzenia projektów zdarzeń biznesowych Wdrażanie i testowanie aplikacji zdarzeń biznesowych Tworzenie dostosowanego pulpitu nawigacyjnego do monitorowania zdarzeń biznesowych Umożliwienie współpracy między architektami, programistami i administratorami w celu rozwijania i utrzymywania usług decyzyjnych Umożliwienie analitykom biznesowym, menedżerom polityk i autorom reguł rozwijania i utrzymywania logiki decyzyjnej aplikacji
Publiczność
  Deweloperzy Kierownicy projektów
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Inteligentne kontrakty są wykorzystywane do kodowania i hermetyzacji reguł automatycznego inicjowania i przetwarzania transakcji na Blockchain. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać IBM Operational Decision Manager (ODM) z Hyperledger Composer do implementacji logiki biznesowej inteligentnego kontraktu przy użyciu reguł biznesowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wykorzystanie silnika reguł ODM wraz z Blockchainem do "unbury" reguł z bazy kodu aplikacji Blockchain. Skonfiguruj system, aby umożliwić specjalistom, takim jak księgowi, audytorzy, prawnicy i analitycy, samodzielne definiowanie zasad wymiany. Użyj Decision Center jako platformy do wspólnego zarządzania regułami Wykorzystanie silnika reguł ODM do aktualizacji, testowania i wdrażania reguł bez dotykania kodu inteligentnego kontraktu. Wdrożenie serwera wykonywania reguł IBM ODM Integracja IBM ODM z Hyperledger Composer działającym na Hyperledger Fabric
Publiczność
  Deweloperzy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Kurs skierowany jest do architektów, analityków biznesowych i systemowych oraz menedżerów, którzy chcą stosować reguły biznesowe w swoich rozwiązaniach.  
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 6 do programistów. Ten kurs nie obejmuje integracji drools, wydajności ani żadnych innych złożonych tematów.
21 godzin
Ten kurs został przygotowany dla osób, które są zaangażowane w administrowanie korporacyjnymi zasobami wiedzy (regułami, procesami), takimi jak administratorzy systemów, integratorzy systemów, administratorzy serwerów aplikacji itp. Do przeprowadzenia tego kursu używamy najnowszej stabilnej wersji społeczności Drools, ale starsze wersje są również możliwe, jeśli zostanie to uzgodnione przed dokonaniem rezerwacji.
21 godzin
Ten kurs wykorzystuje praktyczne podejście do nauczania OptaPlanner. Zapewnia uczestnikom narzędzia potrzebne do wykonywania podstawowych funkcji tego narzędzia.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu przedstawienie Drools 6 analitykom biznesowym odpowiedzialnym za pisanie testów i reguł. Ten kurs koncentruje się na tworzeniu czystej logiki. Analitycy po tym kursie mogą pisać testy i logikę, które następnie mogą być dalej integrowane przez programistów z aplikacjami biznesowymi.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu przedstawienie Drools 7 analitykom biznesowym odpowiedzialnym za pisanie testów i reguł. Ten kurs koncentruje się na tworzeniu czystej logiki. Analitycy po tym kursie mogą pisać testy i logikę, które następnie mogą być dalej integrowane przez programistów z aplikacjami biznesowymi.
21 godzin
Ten 3-dniowy kurs ma na celu wprowadzenie Drools 7 do programistów. Kurs ten nie obejmuje integracji drools, wydajności ani żadnych innych złożonych tematów.

Last Updated:

Szkolenie Business Process Management (BPM), BPM (Business Process Management) boot camp, Szkolenia Zdalne BPM, szkolenie wieczorowe BPM, szkolenie weekendowe Business Process Management, Kurs Business Process Management (BPM),Kursy Business Process Management, Trener Business Process Management, instruktor Business Process Management, kurs zdalny BPM (Business Process Management), edukacja zdalna Business Process Management, nauczanie wirtualne Business Process Management, lekcje UML, nauka przez internet BPM, e-learning BPM, kurs online BPM (Business Process Management), wykładowca BPM

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions