Szkolenia BPMN

Szkolenia BPMN

Business Process Model and Notation
Modelowanie procesów biznesowych

Opinie uczestników

BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych

Sposób kontaktu prowadzący - szkolony. Podejście dobre zarówno dla grupy jak i do indywidualnej osoby.

Marcin Szcześniak - Credit Agricole Bank Polska S.A.

BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych

Duża dawka ćwiczeń.

Piotr Kubiński - Credit Agricole Bank Polska S.A.

Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0

The knowledge of the Trainer

Sripal S - Techwave Consulting India Pvt Ltd

Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0

the way of delivering speech

Bhaskar naidu - Techwave Consulting India Pvt Ltd

BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych

Wszystko

Grześ - Credit Agricole Bank Polska S.A.

BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych

Praktyczne przykłady.

Przemysław Domański - Credit Agricole Bank Polska S.A.

BPMN 2.0 for Business Analysts

I gained a good overview of the process editors, business rules and BPMS tools landscape. I highly recommend the practical BPMN for Business Analysts course, even for experienced analysts, with its excellent process scenarios and modelling practice it will position you a cut above the rest!

Anees Baig

Business Process Management

The trainers subject matter expertise.

Simon White - Micromass UK Ltd

Business Process Modeling using BPMN and UML

ćwiczenia

Tomasz Zumbrzycki - CINEMA CITY CINEMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BPMN 2 Fundamentals and Workshop

Exercises, The training room, Tea kitchen

Alisher Khaydarov - Siemens Wind Power

BPMN 2 Fundamentals and Workshop

The trainer gave good examples I could relate to, provided excellent exercises to support each topic covered. Few participants made it possible for the trainer to respond adequately to the participants' individual questions. The trainer stayed motivated throughout and has excellent knowledge of the subject. The trainer prepared us very well for the exam we will take in the near future.    

Great presentation of BPMN2 and the subtleties of the standard. Prep for OCEB exam.

David Attwood - Siemens Wind Power

BPMN 2.0 for Business Analysts

The pace and progression was perfect to really understand things quickly

Stephen Brewell - 10x

Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0

The examples given really helped me to understand some of the concepts. The trainer made sure that we were following the whole training and didn't hesitate to come back to a previous point of there was any doubt.
The trainer adapted the training to our needs, giving focus to the items we would like to have more details. Practical exercises were good too.

Amanda Moscardini - Campinas Valley

Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0

Devraj made sure to understand my questions and answered them precisely. The suggestions on how to design diagrams under certain conditions were really good. I would like to reinforce how professional and efficient Devraj was with us.

Leandro Antonio - Campinas Valley

BPMN 2.0 for Business Analysts

I like the way Birol customized some parts of the training to cater to my role as Business Analyst. This way, he was able to focus on the topics that are important and not dwell on topics that I generally will not use in my work. He teaches very clear and ensures that you understand a topic before going to the next. You can say that he is a seasoned professor and very knowledgeable on his subject, and knows how to analyze training needs of the student to effectively cover topics which are essential and relevant. This makes his sessions very effective as it is flexible and right on target. His materials are very comprehensive and he makes a point to follow the curriculum but making it more relevant to the student. I appreciate that he knows industry standards and is able to give his insights as to what works. I've never learned as much as I did on a 2-day course and it is worth all the time and effort. The training did expedited my learning of BPMN 2.0 and gave me the basics and confidence to start practicing the technique in my work. Thank you Birol and NobleProg for a wonderful learning experience I will surely recommend the course and trainer to future colleagues.

Irma Irosido

Podkategorie

Plany Szkoleń BPMN

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
bpmna Modelowanie BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych 14 godz. Kurs ma na celu przekazanie podstaw praktycznej wiedzy z zakresu BPMN 2.0 oraz nauczenie umiejętności modelowania na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Idealnym uczestnikiem szkolenia jest analityk biznesowy, rozumiany jako osoba odkrywająca, identyfikujaca, gromadząca i analizująca wymagania użytkowników wobec systemu informatycznego. - także zaawansowani projektanci aplikacji komputerowych i architekci systemowi zainteresowani biznesowa perspektywą tworzenia procesów systemowych i niesystemowych. Kurs nie porusza zagadnień BPMN 2.0 na poziomie Executable, innymi słowy w czasie szkolenia nie generujmy kodów opartych o XML, rozumianych przez maszynę run-time; nie zajmujemy się XML Schema, XPDL, BPEL etc. Szkolenie jest prowadzone w stopniu dominującym w formie warsztatu komputerowego (~90%), w czasie którego z jednej strony tłumaczymy realne sytuacje biznesowe na BPD, z drugiej natomiast interpretujemy gotowe diagramy oceniając ich użyteczność praktyczną. Kurs jest bardzo intensywnym kursem praktycznym sensu stricto; na szkoleniu nie zajmujemy się w żadnym stopniu teoretycznymi rozważaniami w zakresie BPMN 2.0. Intro Rozpoczęcie procesu Zakończenie procesu Wysyłanie wiadomości Odbieranie wiadomości Zadanie typu SCRIPT Zadanie typu TASK Podprocesy Aktywność wywołująca Podproces ad-hoc Podproces typu TRASACTION Zdarzenia Początkowe Wiadomość Cykliczne rozpoczynanie procesu Sygnał Warunek Rozpoczęcie procesu zdarzeniem 1 z n Wielokrotne zdarzenia początkowe Zdarzenia Końcowe Wiadomość Sygnał Błąd Eskalacja Anulowanie Zakończenie procesu na jednym poziomie Zdarzenia pośrednie Zdarzenia przechwytujące Zdarzenia aktywujące Zdarzenia graniczne Zdarzenie podproces Zdarzenie czasowe w przepływie normalnym Zdarzenie czasowe na granicy aktywności Wiadomość aktywująca Wiadomość przechwytująca w przepływie normalnym Bramka typu zdarzenie Błąd Eskalacja Sygnał Przekazywanie między ścieżkami komunikatów o wyjątkach Konstrukcje łączące i dzielące ścieżki w procesie Podział równoległy Podział wyłączny Podział warunkowy Łączenie ścieżek alternatywnych Łączenie ścieżek równoległych Łączenie ścieżek warunkowych Dyskryminacja ścieżek Tworzenie konstrukcji obsługujących przepływ wyjątkowy Rodzaje wyjątków Wzorce w zakresie obłsugi wyjątków Wielokrotne wykonywanie aktywności Pętla Wieloinstancyjność aktywności Przetwarzanie wsadowe Podproces typu TRANSAKCJA Pojęcie transakcji Kompensowanie aktywności Zdarzenie CANCEL Konstruowanie mechanizmu kompensacji
bpm Business Process Management 35 godz. It is a course that positions itself in the midst of administration and Information Technology, incorporating tools and techniques for designing, implementing, controlling and analyzing Operational Business Processes - This usually involves individuals, organizations and software applications. This course contains practical assignments, participants will be introduced to topics during theory classes and these will be accompanied by practical exercises. What will you learn? 1. The Basics of BPM 2. BPM Implementation Strategies 3. Process modeling, analysis and design 4. Governance and business strategies 5. Modeling a process with BPMN 6. Business rules   Introduction A Brief History of Process The Process Perspective Process Management Process Modeling Analysis & Design Business Process Management Framework Business Process Management Systems (BPMS) Business Process Architecture BPM Implementation Strategies BPM Value Proposition The BPM Community Why automate BPM? Topology of a SOA reference architecture BPM Vendors overview Positioning of BPM tools Aligning IT and Business BPM vs BPMS When to choose a BPMS IT and business must work hand in hand Matching the right technology to your problem Adopting a development model Overview of a BPM system Terms and concepts Understanding Basic Concepts and Architecture Process Modelling Process Analysis Process Design Components and structure of a BPMS Enterprise Process Management Planning Key Skills, Roles and Responsibilities Governance and Business strategy The past: data/functions vs objects & services The future: core business logic vs process control Design implications for Architects Alignment of Business and IT The Role of Business Stewardship The Role of Business Rule Analysts Modelling a process with BPMN The added value of BPMN Composability and basic services Promoting an incremental and iterative approach Why should Use Cases drive the project? Declaration of message properties Use of correlation sets Develop a complex parallel execution of activities Designing concurrency BPMN implemented by vendors Example: Microsoft XLANG Fault Handling and Exception Management Defining Events Configuring Timeouts Handling Faults Catching Exceptions Compensation Management Business Rules Motivations for BRs Basic Concepts Rule Maturity Model (KPI RMM™) KPI STEP™ Principles New Roles of Business and I/T The Business Focus in Business Rules When is a BR Approach Appropriate? New Aspects for Scoping a BR Project Key Elements of a BR Project Plan The Role of a BR Pilot Overview of Mining BRs from Code BPM as enabler of SOA: Key components Application frontends Basic Services The value of an ESB Using a Repository Increased agility for the business The BPM Board Distributing technology white papers Controlling & measuring improvement processes Managing the repository Setup of a quality gateway The 4 pillars of success Metrics The context of organizational performance What makes a good metric Measurement & management hierarchy Process management: More than measurements Metrics within processes Management roles in measurement Management questions to be answered Pitfalls of process management efforts Architecture of a BPM System EAI and B2B aspects Topology and scalability Design tools Deployment tools Monitoring and management The process engine Process definition repository Core BPMS features and Interfaces Repository support Database support BAM Human workflow solutions  
bonitabpm Bonita BPM for designers 7 godz. Bonita BPM is an open-source business process management and workflow suite made up of three major components: Bonita Studio, Bonita BPM Engine and Bonita Portal. Bonita is often used in projects that require complex workflows such as Supply Chain Management, e-Government, Human Resources, and Contract management. Audience     Managers, business analysts and process designers who wish to design, validate and simulate a process with Bonita BPM. Format of the course     Emphasis is on hands-on practice. Concepts will be taught through samples, exercises and hands-on development. Introduction to BPM     Modeling an organization's business processes     BPM vs ERP Overview of Bonita BPM     Bonita BPM Architecture     Bonita BPM vs JBPM Installation and setup Defining your process with Bonita Studio Exploring Bonita BPM Workspace Modeling your process using visual flowcharts Adding data types Creating forms Changing element types Making your process executable Aligning elements and adding notes Using connectors to interact with external applications Managing organizations, users, and actors Setting up reporting Configuring your process for deployment and testing Testing your processes Deploying your processes Closing remarks
processmining Process Mining 21 godz. Process mining, or Automated Business Process Discovery (ABPD), is a technique that applies algorithms to event logs for the purpose of analyzing business processes. Process mining goes beyond data storage and data analysis; it bridges data with processes and provides insights into the trends and patterns that affect process efficiency.  Format of the course     The course starts with an overview of the most commonly used techniques for process mining. We discuss the various process discovery algorithms and tools used for discovering and modeling processes based on raw event data. Real-life case studies are examined and data sets are analyzed using the ProM open-source framework. Audience     Data science professionals     Anyone interested in understanding and applying process modeling and data mining Overview     Discovering, analyzing and re-thinking your processes Types of process mining     Discovery, conformance and enhancement Process mining workflow     From log data analysis to response and action Other tools for process mining     PMLAB, Apromoro     Commercial offerings Closing remarks
bpmndmncmmn BPMN, DMN, and CMNN - OMG standards for process improvement 28 godz. Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) and Case Management Model and Notation (CMMN) are three Object Management Group (OMG) standards for processes, decisions, and case modelling. This course provides an introduction to all of them and informs when should we use which. Inrtoduction to Standards BPMN, DMN, and CMMN - what are those standards about? When should we use BPMN? When should we use DMN? When should we use CMMN? Business Process Model and Notation (BPMN) Basic BPMN Symbols in Examples Activity Gateways Events Sequence Flow Message Artifacts Modeling Collaboration Pool, Participants Lanes Message Flow How to model messages Activities Activity vs Task Human Interactions Types of Tasks Sub-Process Call Activity Loop Characteristics and Multi-Instance Items and Data Data Modeling Events Concepts Start and End Events Intermediate Events Trigger Types of Events Message Timer Error Escalation Cancel Compensation Link Gateways Sequence Flow Considerations Exclusive Gateway Inclusive Gateway Parallel Gateway Event-Based Gateway Parallel Event-Based Gateway Complex Gateway Decision Model and Notation (DMN) Introduction to DMN Short history Basic concepts Decision requirements Decision log Scope and uses of DMN (human and automated decision making) Decision Requirements DRG DRD Decision Table Simple Expression Language (S-FEEL) FEEL Case Management Model and Notation (CMMN) Case Management Elements Core Infrastructure Case Model Elements Case and Role Information Model Elements Plan Model Elements Artifacts Notation Case Case Plan Models Case File Items Stages Entry and Exit Criterion Plan Fragments Tasks Milestones Event Listeners Links Planning Table Decorators Artifacts
cmmnint Introduction to OMG Case Management Model And Notation (CMMN) 7 godz. Case Management Model And Notation is OMG specification which defines a common meta-model and notation for modeling and graphically expressing a Case, as well as an interchange format for exchanging Case models among different tools. CMMN is to Case management what the BPMN is to business process management. This course presents basic ideas of Case Management according to CMMN.Case Management Elements Core Infrastructure Case Model Elements Case and Role Information Model Elements Plan Model Elements Artifacts Notation Case Case Plan Models Case File Items Stages Entry and Exit Criterion Plan Fragments Tasks Milestones Event Listeners Links Planning Table Decorators Artifacts
ubpmbpmn2 Understanding Business Process Modeling with BPMN 2.0 14 godz. This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities. 1 Introduction     1.1 Total Quality Management (TQM)      1.2 Business Process Reengineering (BPR)     1.3 Six Sigma     1.4 Business process management (BPM)     1.5 The Process Perspective     1.6 Process Management     1.7 Process Modeling Analysis & Design         1.7.1 BPM Lifecycle             1.7.1.1 BPM Lifecycle             1.7.1.2 BPM Lifecycle     1.8 Stakeholders in the BPM Lifecycle         1.8.1 Ownership of Processes             1.8.1.1 Process Owner Responsibilities             1.8.1.2 Process Owner Skills & Capabilities     1.9 BPMN Elements         1.9.1 The five basic categories of elements          1.9.2 Flow Objects          1.9.3 Data          1.9.4 Connecting Objects          1.9.5 Swimlanes          1.9.6 Artifacts      1.10 Business Process Management Systems (BPMS)         1.10.1 BPMS Key Drivers and Objectives 1         1.10.2 BPMS Key Drivers and Objectives 2         1.10.3 Processing Modeling         1.10.4 The BPM Technology Continuum         1.10.5 The BPM Stack         1.10.6 The BPM Stack 2 Business Process     2.1 Process Logic     2.2 Conformance     2.3 Sub-models within an end-to-end BPMN model      2.4 BPMN and WSBPEL      2.5 BPMN 2.0 compared to BPMN 1.2      2.6 BPMN Sub-models      2.7 Private (Internal) Business Process     2.8 Public Process      2.9 Collaboration     2.10 Choreography     2.11 Conversation      2.12 Levels of BPMN Process Modelling         2.12.1 Descriptive modeling     2.13 BPMN Activity     2.14 Types of Activities     2.15 Types of Sub-Processes     2.16 Sequence Flow     2.17 Token      2.18 Sequence Flow Splitting     2.19 Basic BPMN Flow Objects     2.20 Quiz 3 BPMN Concepts for Analysts      3.1 Gateways          3.1.1 Exclusive Gateway          3.1.2 Exclusive Gateway Example         3.1.3 Merging (exclusive)         3.1.4 Parallel Gateway          3.1.5 Parallel Gateway Example 1         3.1.6 Parallel Gateway Example 2         3.1.7 Inclusive Gateway          3.1.8 Inclusive Gateway Example 1         3.1.9 Inclusive Gateway Example 2     3.2 Gateways Quiz      3.3 Events          3.3.1 Events Example         3.3.2 None Events     3.4 Pool and Participant     3.5 Message Flows          3.5.1 Demonstration      3.6 4 Basic Message Events          3.6.1 Message Events Example     3.7 Timer Events          3.7.1 Timer Example 1         3.7.2 Timer Example 2     3.8 Interrupting vs. Non-Interrupting     3.9 Event-Based Exclusive Gateway         3.9.1 Example         3.9.2 Example         3.9.3 Event-Based Gateway Starts a Process     3.10 Artifacts          3.10.1 Group          3.10.2 Text Annotation      3.11 Types of Tasks          3.11.1 Receive Task          3.11.2 Send Task          3.11.3 Service Task          3.11.4 User Task          3.11.5 Manual Task          3.11.6 Business Rule Task          3.11.7 Script Task          3.11.8 Asynchronous Communication - tasks         3.11.9 Asynchronous Communication - events         3.11.10 Synchronous Communication      3.12 Parallel Event-Based Gateway     3.13 Complex Gateway     3.14 Data Modeling         3.14.1 Data Objects         3.14.2 Data Input, Data Output         3.14.3 Data Store     3.15 Link Events         3.15.1 Link Events Example          3.15.2 Link Events as Off-Page Connector     3.16 Signal Events         3.16.1 Signal Event Example 1         3.16.2 Signal Event Example 2     3.17 Error Events         3.17.1 Error Events Example 1         3.17.2 Error Events Example 2         3.17.3 Error Events Example 3     3.18 Escalation Events         3.18.1 Escalation Example     3.19 Compensation         3.19.1 Compensation handler         3.19.2 Compensation Using Event Sub-Process     3.20 Transaction         3.20.1 Transaction in BPMN         3.20.2 Collapsed Transaction Sub-Process         3.20.3 Cancel Events     3.21 Loops and multi-instance         3.21.1 Standard Loop          3.21.2 Multi-Instance Activity         3.21.3 Multi-Instance Activity Example     3.22 Global Task and Global Process         3.22.1 Call Activity     3.23 Events Quiz      3.24 Artifacts Quiz      3.25 Process, Collaboration, Choreography and Conversation in BPMN 2.0         3.25.1 Process - again             3.25.1.1 Types of BPMN Processes          3.25.2 Collaboration         3.25.3 Choreography             3.25.3.1 Choreography Example 1             3.25.3.2 Choreography Task             3.25.3.3 Choreography Task with a Message             3.25.3.4 Two-way Choreography Task             3.25.3.5 Sequence Flow             3.25.3.6 Gateways             3.25.3.7 Exclusive Gateway Example             3.25.3.8 Choreography Example 2 from spec             3.25.3.9 Choreography Example 2 from spec         3.25.4 Conversations             3.25.4.1 Conversation Example 4 Workflow Patterns      4.1 Workflow (Control Flow) Patterns      4.2 Workflow (Control Flow) Patterns      4.3 New Control-Flow Patterns      4.4 Basic Patterns: Sequence      4.5 Basic Patterns: Parallel Split      4.6 Basic Patterns: Synchronization      4.7 Basic Patterns: Exclusive Choice      4.8 Basic Patterns: Simple Merge      4.9 Basic Patterns: Multi-Choice      4.10 Basic Patterns: Structured Synchronizing Merge      4.11 Basic Patterns: Multi-Merge      4.12 Basic Patterns: Structured Discriminator      4.13 Basic Patterns: WCP-10 Arbitrary Cycles  5 Structural Patterns      5.1 Basic Patterns: Implicit Termination      5.2 Basic Patterns: Multiple Instances without Synchronization      5.3 Basic Patterns: Multiple Instances with a priori Design-Time Knowledge      5.4 Basic Patterns: Multiple Instances with a priori Run-Time Knowledge      5.5 Basic Patterns: Multiple instances without a priori run-time knowledge      5.6 Basic Patterns: Deferred Choice      5.7 Basic Patterns: Interleaved Parallel Routing      5.8 Basic Patterns: Milestone      5.9 Basic Patterns: Cancel Activity      5.10 Basic Patterns: Cancel Case  6 Simulate and Execute BPMN Models     6.1 Process Models Simulation     6.2 Correspondences BPMN and UML     6.3 BPMN tools Notice : The above training-mentoring sessions are conducted interactively using Business Modeling tools in order to ensure good level of traceability between business specifications and their execution. Concepts are first explained using basic examples and are then followed by solution drafts to your own problems. After this session, we can accompany you by reviewing and validating your solutions depending on your needs.
bpmn2funws BPMN 2 Fundamentals and Workshop 14 godz. Audience: Delegates who have an interest in Process Modelling will benefit from attending this business process modeling notation training course including: Business and Process Analysts Process Designers and Implementers Project and Programme Managers Anyone involved with business change and transformation. Day 1 AM Course Introduction Modelling Business Processes - Modelling Notations (BPMN) Introducing BPMN Basic BPMN Notation - Flow Objects Exclusive Gateway Parallel Gateway Exercises PM Inclusive Gateway Exercises Events Pools and Lanes Message Flows Artifacts Data Exercises Day 2 AM Event-Based Gateway Exercises Intermediate Boundary Events Exercises BPMN Diagrams OMG Certification (OCEB) PM Facilitated Workshop Using the acquired BPMN knowledge to undertake exercises based on company process examples
bpmnuml Business Process Modeling using BPMN and UML 14 godz. Objective: This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities. Introduction Definition of BPM for an Agile Enterprise Place of the OMG's BPMN 2.0 in this context Elements of the BPMN 1.x Basic Notions Process and Collaboration Diagrams, Participants : Pool, Lane Diagram repartition on the basis of abstraction levels Process, Sub-Process, Activity, Task Events and Gateways typology, Synchronisations, Connectors, Message Flows, Data Objects, Best Practices, Case Study : Model the Business Process and establish the corresponding bridge toward an Organised Process Advanced Elements using BPMN 2.0 BPMN 2.0 advanced concepts Choreography, Collaboration and Conversation Diagrams, Detailed events and gateway typologies, Interruption Management, Incident Management, Multi-instance Elements, Transaction and Compensation, Workflow Patterns, Case Study : Update the previous diagrams considering Interruption and Compensation mechanisms Simulate and Execute BPMN Models Process Models Simulation, Correspondences BPMN and UML, BPMN tools, Business Analysis Monitoring (BAM), Case Study : Check for the previous business process correctness and adjust them Conclusion Steps of an efficient BPMN and Resource Modeling, Key Elements of the BPMN within Zachman frameworks, Using BPMN for SOA Evolution Management : the Roadmap Notice : The above training-mentoring sessions are conducted interactively using Business Modeling tools in order to ensure good level of traceability between business specifications and their execution. Concepts are first explained using basic examples and are then followed by solution drafts to your own problems. After this session, we can accompany you by reviewing and validating your solutions depending on your needs.
bpmn2ba BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych 21 godz. Szkolenie zostało przygotowane dla analityków biznesowych, którzy chcą wykorzystywać notację BPMN 2.0 w swoich projektach. W trakcie zajęć głowny nacisk jest położony na praktyczne aspekty specyfikacji BPMN 2.0 jak również implementację popularnych struktur języka. Szkolenie na formę warsztatową: krótkie wykłady są uzupełniane ćwiczeniami - diagramami do samodzielnego stworzenia na podstawie opisu problemu. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń następuje dyskusja, porównanie i ocena rozwiązań przez grupę oraz trenera. Kurs nie obejmuje zagadnień dotyczących wykonywania diagramów BPMN, koncentruje się na analizie i modelowaniu procesów w BPMN 2.0. BPMN 2.0 w kontekście zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu biznesowego Sposoby modelowania procesów biznesowych Typy procesów Choreografia Współpraca Konwersacja Proces (Orchestration) Private non-executable (internal) business process Private executable (internal) business process Public processes Podstawowe symbole BPMN Aktywności Bramki Zdarzenia Przepływ sekwencyjny Komunikaty Artefakty Diagram współpracy Basen = Uczestnik Tory Przepływ komunikatu Różne sposoby na modelowanie przepływu komunikatów Projektowanie procesu Czynności Czynność a zadanie Zadania wykonywane przez ludzi Typy zadań Podproces Czynność wywoływana Pętle i wiele instancji Dane Modelowanie danych Zdarzenia Koncepcja zdarzeń Zdarzenia początkowe i końcowe Zdarzenia pośrednie Trigger Najczęściej używane typy zdarzeń Komunikat Zdarzenie czasowe Błąd Eskalacja Anulowanie Kompensacja Łącze Bramki Rozdzielanie i łączenie ścieżek Bramka XOR Bramka OR Bramka AND Bramka sterowana zdarzeniami Równoległa bramka sterowana zdarzeniami Bramka złożona Kompensacja Czynność obsługująca kompensację Wyzwalanie kompensacji Obsługa wyjątków a kompensacja Transakcje Definicja transakcji Wyniki transakcji sukces błąd anulowanie Choreografia Choreografia a proces Przepływ sekwencyjny Sequence Flow Zdarzenia Bramki Konwersacje Uczestnik Łącze konwersacji
bpmnbu Modelowanie BPMN dla Ludzi Biznesu 14 godz. Kurs ma na celu przekazanie podstaw praktycznej wiedzy z zakresu BPMN oraz nauczenie umiejętności modelowania podstawowego. Idealnym uczestnikiem szkolenia jest osoba analizująca i dokumentująca procesy w formie modeli, będąca użytkownikiem biznesowym systemu IT albo analitykiem biznesowym współpracującym z ludźmi biznesu w zakresie określonej funkcji organizacyjnej. Szkolenie jest prowadzone w formie moderowanej dyskusji (40%) i warsztatu komputerowego (60%). Część laboratoryjna polega na tłumaczeniu przedstawionych sytuacji biznesowych na diagram BPMN. Kurs jest bardzo intensywnym kursem praktycznym sensu stricto; na szkoleniu nie zajmujemy się w żadnym stopniu teoretycznymi rozważaniami w zakresie BPMN. Intro Dlaczego warto znać BPMN? BPMN oczami specyfikacji BPMN oczami praktyka Wersje BPMN BPMN a modelowanie biznesu Podstawowe pytania osoby pracującej wg BPMN Poziomy opisu modelu w BPMN Model opisowy Model analityczny Typy diagramów BPD Proces Prywatny Proces Publiczny Kolaboracja Rola zdarzeń Zdarzenie początkowe i końcowe Zdarzenie początkowe i końcowe wykorzystywane w modelowaniu opisowym Zdarzenie pośrednie Timer w przepływie normalnym Zdarzenie Link (off-page connector) Aktywność jako praca Zadania wykorzystywane w modelowaniu opisowym Rodzaje podprocesów Kontrola przepływu sterowania Bramka XOR w modelowaniu opisowym Bramka AND w modelowaniu opisowym Przepływ bezbramkowy Przepływy na diagramie Przepływ sekwencyjny Przepływ wiadomości Dodatkowe obiekty na diagramie Asocjacja Artefakty Granice diagramu i granice procesu Uczestnik Partycja Praktyczne konstrukcje procesowe Najprostsza sekwencja w ramach procesu Tworzenie ścieżki negatywnej Diagram bez aktorów i z aktorami Pętla w procesie Komunikacja między procesami Wskazywanie oczekiwania bezwarunkowego Synchronizacja niezależnych ścieżek w procesie Synchronizacja między niezależnymi procesami Opis sytuacji „przynajmniej jeden warunek jest prawdziwy” Analiza scenariuszy procesu Przerwanie procesu
bpmncomp BPMN 2.0 od analizy procesu do wersji wykonywalnej 35 godz. Audience This course prepares participants to execute business processes with BPMN. It covers graphical representation as well as commonly used attributes of the BPMN 2 elements. Technology This course is not platform specific, only elements and attributes covered by OMG specification are covered. By default, it uses jBPM, but any other tool can by used as long as the tool supports BPMN 2.0. Class format Participants will follow an example use cases followed by hands-on exercises so they can execute their process. Overview BPMN as an OMG standard How to read specification Analysis Methods and styles (not covered in specs) Processes and rules Executing BPMN2 process elements Processes and Activities Activity vs Task Human Interactions Types of Tasks Sub-Process Call Activity Loop Characteristics and Multi-Instance Events Concepts Start and End Events Intermediate Events Trigger Types of Events Message Timer Error Escalation Cancel Compensation Link Gateways Sequence Flow Considerations Exclusive Gateway Inclusive Gateway Parallel Gateway Event-Based Gateway Parallel Event-Based Gateway Complex Gateway Compensation Compensation Handler Compensation Triggering Relationship between Error Handling and Compensation Transaction Transaction definition Transaction outcomes success error cancel Human Tasks (outside specification) Human tasks inside processes Human task service Human task clients Testing and debugging Unit testing Debugging
activitidev Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem Activity dla Deweloperów 28 godz. This course is created for people who will be responsible for executing process with Activity. BPMN 2.0 Introduction What is BPMN? Defining a process BPMN 2.0 Constructs Events Event Definitions Timer Event Definitions Error Event Definitions Signal Event Definitions Message Event Definitions Start Events None Start Event Timer Start Event Message Start Event Signal Start Event Error Start Event End Events None End Event Error End Event Cancel End Event Boundary Events Timer Boundary Event Error Boundary Event Signal Boundary Event Message Boundary Event Cancel Boundary Event Compensation Boundary Event Intermediate Catching Events Timer Intermediate Catching Event Signal Intermediate Catching Event Message Intermediate Catching Event Intermediate Throwing Event Intermediate Throwing None Event Signal Intermediate Throwing Event Compensation Intermediate Throwing Event Sequence Flow Description Graphical notation XML representation Conditional sequence flow Default sequence flow Gateways Exclusive Gateway Parallel Gateway Inclusive Gateway Event-based Gateway Tasks User Task Script Task Java Service Task Web Service Task Business Rule Task Email Task Mule Task Camel Task Manual Task Java Receive Task Shell Task Execution listener Task listener Multi-instance (for each) Compensation Handlers Sub-Processes and Call Activities Sub-Process Event Sub-Process Transaction subprocess Call activity (subprocess) Transactions and Concurrency Asynchronous Continuations Exclusive Jobs Process Initiation Authorization Data objects Activiti Introduction Very short introduction to BPMS License Downloading and Installing Activiti Modeler Table-driven definition (Activiti Kickstart) Model editing Importing existing models Convert deployed definitions to a editable model Export model to BPMN XML Deploy model to the Activiti Engine Activiti Explorer Process diagram Tasks Start process instances My instances Administration Reporting Changing the database The Activiti API The Process Engine API and services Exception strategy Working with the Activiti services Deploying the process Starting a process instance Completing tasks Suspending and activating a process Query API Expressions Unit testing Debugging unit tests The process engine in a web application Eclipse Designer Installation Activiti Designer editor features Activiti Designer BPMN features Activiti Designer deployment features Extending Activiti Designer Deployment Business archives Deploying programmatically Deploying with Activiti Explorer Versioning of process definitions Providing a process diagram Generating a process diagram Category Forms Form properties External form rendering History Querying history HistoricProcessInstanceQuery HistoricVariableInstanceQuery HistoricActivityInstanceQuery HistoricDetailQuery HistoricTaskInstanceQuery History configuration History for audit purposes REST API General Activiti REST principles Deployment Process Definitions Models Process Instances Executions Tasks History Forms Database tables Engine Runtime Jobs Users Groups Legacy REST - General Usage Repository Engine Processes Tasks Identity Management Integration Integration strategies and frameworks
manbppm Zarządzanie Procesami Biznesowymi z wykorzystaniem ProcessMaker 14 godz. ProcessMaker is an Open Source BPM software application. It is a light weight, fully web based tool written in PHP, which can compete with expensive enterprise solutions. This course presents you with how to implement process management using ProcessMaker, focusing on how to create a process definition, define roles, groups and users, and start a process from an external application. Introduction to BPMN2 BPMN2 elements supported by ProcessMaker BPMN2 spec elements and possible implementations in ProcessMaker BPM Quick Overview What is BPM and how can it be implemented? BPMN and other standards ProcessMaker and other tools ProcessMaker Basics Managing Users Managing Processes Process Map DynaForms DynaForm Fields Dependent Fields Managing Cases Reports on ProcessMaker ProcessMaker Advanced Process Supervisors Sub-Process Case Tracker Web Entry Conditional Notifications Process Permissions PM Tables Events Remote access with WebDAV ProcessMaker Integration Invoking web services from ProcessMaker Using ProcessMaker web services
bpaumlbpmn Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem UML i BPMN 14 godz. Uczestnicy Managerowie, konsultanci i analitycy biznesowi, analitycy systemowi oraz każdy, kto jest zaangażowany w analizę i modelowanie procesów biznesowych. Cele szkolenia Nabycie umiejętności tworzenia wysokiej jakości diagramów procesów Poznanie sposobów modelowania w notacji BPMN Nabycie umiejętności modelowania procesów "as-is" Poznanie sposobów na uproszczenie skomplikowanych procesów Definicja procesu biznesowego UML Diagram przypadków użycia Modelowanie biznesowe Biznesowy diagram przypadków użycia Aktor biznesowy Diagram aktywności Biznesowy diagram klas BPMN BPMN Activity Rodzaje czynności Podstawowe symbole BPMN Rodzaje Podprocesów Sequence Flow Token Rozdzielenie przepływu Bramki (Gateways) Exclusive Gateway Exclusive Gateway Example Parallel Gateway Inclusive Gateway Events Pool and Participant Artifacts Przepływ komunikatu (Message Flow) Podstawowe zdarzenia komunikatów Typy zadań Receive Task Send Task Service Task User Task Manual Task Business Rule Task Script Task Zdarzenia czasowe Interrupting vs. Non-Interrupting Zdarzenia warunkowe Event-Based Exclusive Gateway Event-Based Gateway Starts a Process Process design best practices
soabpmn Architektura SOA z wykorzystaniem BPM i BPMN 14 godz. Although SOA is not specific to BPM software, there are a number of natural synergies between BPM and SOA. Perhaps most obvious of these is the separation of business process management as an independent function, allowing processes to be designed independently of any single application and leveraged as shared business logic. BPM in Context The many faces of BPM The BPM umbrella BPM and Governance Industry players Maturity within the market Current BPM challenges The future of BPM BPM Layering What is layering? Common layers Auxiliary layers The BPM stack Digesting the layers Layering rules of thumb The State of Standards Standards – Friend or foe? Standards bodies Mature standards Standards in flux Emerging standards Leveraging SOA and BPM standards Roles within BPM Enterprise roles within BPM Project Manager responsibilities Business Analyst responsibilities Architect responsibilities Developer responsibilities QA/Tester responsibilities Configuration manager responsibilities Specialist roles and responsibilities New role: Integration specialist New role: Process champion Process-centric SOA The importance of Business Process Management (BPM) within SOA Common BPM pitfalls Mode ling business processes Business process as documentation Controlling business processes Driving a process-centric enterprise Rules-driven BPM Business rules within BPM Externalizing existing rules Identifying new rules Managing SOA business rules Leveraging business rules Supporting tools Process and Service Identification Methodologies Overview of popular methodologies Top-down modelling Bottom-up modelling Goal-service modelling BPM modelling pitfalls BPM modelling recommendations Service Lifecycle Recommendations SOA lifecycle overview High risk points within the SOA lifecycle Handling service and process dependencies Service composition Configuration and control Proper retirement of processes and services Service Versioning Strategies The problem of SOA versioning Configuration control granularity The role of the service registry Naming conventions Process versioning Service versioning Operation versioning Supporting multiple simultaneous versions Defining a version control policy (VCP) BPM-SOA Testing Strategies The problem of SOA testing End-to-end testing within BPM WS-I compliance WS-Policy compliance Mock clients and services Regression testing gotchas BPM testing recommendations Security Recommendations BPM and security considerations The SOA security stack Security standards Single Sign On Identity management SOA security approaches Point-to-Point security ESB-brokered security The security service layer BPM Business Patterns Business patterns The Self-service model The Information warehouse model The Information subscription model The User collaboration model The Extended enterprise model Custom business models BPM and BPMN The added value of BPMN Composability and basic services Promoting an incremental and iterative approach Why should Use cases drive the project? Declaration of message properties Use of correlation sets Develop a complex parallel execution of activities Designing concurrency
jbpmpd jBPM for Process Designers 28 godz. Kurs ten został stworzony dla menedżerów, analityków biznesowych, projektantów, programistów i ekspertów z danej dziedziny, którzy chcą stworzyć symulacje procesu z jBPM. Szkolenie pokazuje również jak tworzyć testy jednostkowe dla procesów. Podczas kursu najczęściej wykorzystujemy najnowszą stabilną wersję projektu jBPM. Na życzenie możemy zrealizować szkolenie na starszych wersjach jBPM Overview What is jBPM? Eclipse Editor Web-based Designer jBPM Console Basics Creating a process Details of different process constructs: Overview Details: Process properties Details: Events Details: Activities Details: Gateways Using a process in your application Other features Core Engine: BPMN 2 Business Process Model and Notation (BPMN) 2 specification Examples Supported elements / attributes Core Engine: Persistence and transactions Runtime State Process Definitions History Log Eclipse BPMN 2 Plugin Editors available in Eclipse Creating your BPMN 2 processes Filtering elements and attributes Designer Support for Domain-specific service nodes Configuring Designer Generation of process and task forms View processes as PDF and PNG Viewing process BPMN2 source Embedding designer in your own application Visual Process Validation Integration with the jBPM Service Repository Generating code to share the process image, PDF, and embedded process editor Importing existing BPMN2 processes Viewing Process Information Requirements Console Running the process management console Adding new process / task forms REST interface Human Tasks Human tasks inside processes Human task service Human task clients Testing and debugging Unit testing Debugging Process Repository Business Activity Monitoring Reporting Direct Intervention
oceb2f100 Certyfikacja BPM przygotowanie do egzaminu OCEB2 OMG Certified Expert in BPM Fundamental 28 godz. OCEB2 Content Developer NobleProg posiada oficjalny status OMG OCEB 2 Content Developer, który oznacza, że nasze programy szkoleń i materiały szkoleniowe, zostały stworzone przez tych samych ekspertów, którzy są autorami pytań do egzaminów OCEB 2.   To szkolenie przygotowuje do egzaminu OMG Certified Expert in BPM (OCEB v2) Fundamental Examination. Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników może sprawdzić swoją wiedzę na naszej platformie testowej, zawierającej bazę 200 przykładowych pytań egzaminacyjnych. Business Goals, Objectives Business Basics from the purely Business Point of View: Business fundamentals strategy planning and goal-setting project management marketing staffing finance Business Process Concepts and Fundamentals Fundamental aspects of Business Processes: Identifying (Discovering) business processes characteristics of processes As-Is process vs. To-Be process Levels of business process modeling Tying Business Processes to Goals and Objectives Business Process Management Concepts and Fundamentals Fundamentals of Business Process Management: Functional vs. Process-Centric Enterprise Organization Styles of Process Management Advancements in Process Management Stakeholders' Roles and Responsibilities Enabling Tools of Process Management Business Modeling Business Modeling Fundamentals - Elements of the Business Motivational Model: Business Vision, Goals, Objectives Means and Ends Mission, Strategies, Tactics Aspects of Business Modeling Business Process Modeling Concepts This section is based on OMG's Business Process Modeling and Notation Specification (BPMN2). Business Process Modeling Fundamentals: BPMN2 Basics BPMN2 Diagram Elements Control Flow and Message Flow Activities and Decomposition Events; Gateways Data objects, Artifacts, and Associations Grouping Elements of a Model Difference between Sequential and Parallel flow Business Process Modeling Skills This section is based on OMG's Business Process Modeling Notation Specification. Business Process Modeling Skills: Most questions in this section ask something about a brief scenario presented either as a BPMN2 diagram or in a few sentences. BPMN2 elements and modeling topics covered include: Pools and Lanes Activities and Subprocesses Gateway logic OR vs AND vs XOR Start and End Events and Timers (e.g. simple Intermediate Event types) Process Quality, Governance, and Metrics Frameworks Awareness of Industry Reference Models, and Quality, Metrics, and Governance Frameworks: This section covers its topics at an high level, allowing the candidate to demonstrate awareness of a range of industry frameworks that may prove either beneficial or, for regulatory frameworks, required by law in a project. Covered frameworks include: the APQC Process Classification Framework SCOR Value Chain Reference Model Business Process Maturity Model (BPMM) Six Sigma Balanced Scorecard COBIT Basel 3 and Sarbanes-Oxley
oceb2b200 Certyfikacja BPM - przygotowanie do egzaminu OCEB2 OMG Certified Expert in BPM Business Intermediate 21 godz. This course prepares you for the OMG Certified Expert in BPM 2 (OCEB v2) Business Intermediate Exam Intermediate Business Motivational Modeling Modeling business, moving up from Fundamental level: Ends, Means, Influencers, Assessments Organization Unit (in the BMM sense) Business Process, Business Rule constructing BMM models and interpreting (brief) scenarios Business Process Modeling with BPMN Advanced BP modeling with BPMN: Advanced event types Links & GoTos Compensation Complex Activity Inputs and Outputs Exception Handling Iteration/Repetition/Looping Grouping activities into SubProcesses Data object (including Lifecycle and Accessibility) Data store, data input, and data output Global Task and Global Process Conversations Choreography Execution Semantics Decision Management and Modeling with DMN DMN Basic Concepts, and Scope and Uses Decision Requirements Relating Decision Logic to Decision Requirements Decision Tables Relation of DMN to BPMN Business Rules Approach and Shared Business-Wide Vocabulary Noun Concepts and Business Rules (BR) vocabulary BR Basics Two types of BR BR and Business Processes Creating and using Process-Specific Business Rules Advantages of a shared business-wide vocabulary (SBVR Awareness) Business Process Management Knowledge and Skills BP Project Management Activity Lifecycle Ownership of Processes Measurement and Optimization CSFs and KPIs Business Activity Monitoring Scorecarding Process Simulation and Optimization BPM ROI Model Value Analysis (When to model, and when not to) BPMS Tool fundamentals BPM Center of Excellence basics Organizational Change Management Process Quality and Governance Frameworks Questions at the Intermediate exam go one level deeper into the scope, goals, and structure of these major frameworks: SOX, COBIT, and ITIL Frameworks for Process Improvement: OMG's Business Process Maturity Model (BPMM) 6 Sigma, LEAN
oceb2t200 Certyfikacja BPM - przygotowanie do egzaminu OCEB Technical Intermediate 14 godz. This course prepares you to OMG Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Intermediate Exam. http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm Business Process Management Awareness Generic BPMS Tools and Suites Characteristics and Capabilities BP Center of Excellence Business Process Modeling with BPMN Iteration/Repetition/Looping/Links/GoTos Complex Event Types Transactions and Compensation Ad Hoc Processes Exception handling Complex activity inputs & outputs Types of Activities Activity Lifecycle Choreography Workflow Patterns Workflow Patterns, as described in Chapter 10 of the BPMN specification and the Workflow Patterns Initiative Business Rules Business Rules requirements Structural Business Rules Decision Models Fact Models Process Elements and Decision Points Creating Business Rules based on business requirements Architecture Topics SOA awareness "fit" between SOA and process orientation MDA awareness MDA and Business Process Modeling for execution IT Infrastructure and Business Process Service-Level Agreements Process Configuration Management ITIL and COBIT-based technology management Privacy and Security Standards and Enforcement Monitoring and Managing Processes Types of available process data Retrieving performance data from processes Analytics & BAM tool setup awareness Implementing BP analysis and simulation tools
ocebb300 Certyfikacja BPM - przygotowanie do egzaminu OCEB Business Advanced 7 godz. This course prepares you for the OCEB Business Advanced exam Aligning BPM with Enterprise goals and resources Aligning business processes with stakeholders' goals Aligning business processes with available resources Changing business processes to continue to achieve business goals in response to changing conditions Enterprise decision management Advanced Business Process Modeling with BPMN Advanced process discovery Working with large models Splitting a model for outsourcing Model validation Management of BPM programs Developing a BPM Center of Excellence Developing an enterprise roadmap for BPM Techniques to drive business adoption Developing business cases Developing a business architecture Resourcing a BPM team Ownership of processes Process portfolio management Global and local process guidelines Advanced Change Management Implementing and aligning organizational change Rollout strategies Assessing degrees of impact Advanced change techniques Compliance and Assurance Governance, Risk, and Compliance (GRC) including Corporate Governance Enterprise Risk Management Strategic Compliance Management, and Corporate Social Responsibility Assurance topics including Information Assurance, Process Assurance, and Quality Assurance. Advanced Topics in Process Improvement BP and transition QA techniques BPMM - Structure and Major Features 6 Sigma - Major features, approaches, and benefits LEAN - Major features, approaches, and benefits
oceb2t300 Certyfikacja BPM - przygotowanie do egzaminu OCEB Technical Advanced 7 godz. This course prepares you to OMG Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Advanced Exam. http://www.omg.org/oceb/coveragemap-tech-inter.htm Business Process Management Awareness Configuring, measuring, and reporting KPIs Advanced BMM modeling and Leveraging existing assets within IT Advanced Business Process Modeling with BPMN Improving or optimizing BPMN models Tuning a BPMN model for implementation BPEL fundamentals BAM Awareness Relationship of ESB to Business Process and Process Documentation topics including BP Use Cases Technical Specifications from BP Models and Business Process Analysis Understanding Metamodeling Concepts Metamodeling enables precise specification independent of notation Metamodeling enables an interoperable repository for models Enterprise Architecture Service-Oriented design concepts Service-oriented design patterns Design of services Meeting GRC requirements Designing and building auditable Business Processes Business Rules PRR Awareness Rete Algorithm Implementation and Integration Integration Components and Adapters including ERP, CRM, SaaS, and Integrating Legacy Systems Integrating Business Intelligence and Analytics including Data Warehousing Vendor Selection and Marketplace Topics Scenario-based assessment Cost/Benefit analysis / ROI RFP analysis Fitting tool to task

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
BPMN 2.0 for Business Analysts - Białystok, ul. Malmeda 1pon., 2017-09-04 09:006000PLN / 3050PLN
OCEB Certified Expert in BPM - Technical Advanced Exam Preparation - Katowice ul. Opolska 22pon., 2017-09-04 09:003800PLN / 1660PLN
Comprehensive BPMN 2 - From Analysis to Execution - Warszawa, ul. Złota 3/11pon., 2017-09-04 09:0011500PLN / 4485PLN
OCEB Certified Expert in BPM - Business Advanced Exam Preparation - Kielce, ul. Warszawska 19wt., 2017-09-05 09:003800PLN / 1510PLN

Other regions

Szkolenie BPMN, BPMN boot camp, Szkolenia Zdalne BPMN, szkolenie wieczorowe BPMN, szkolenie weekendowe BPMN , nauka przez internet BPMN, edukacja zdalna BPMN,Kursy BPMN, lekcje UML, kurs zdalny BPMN, Trener BPMN, wykładowca BPMN , nauczanie wirtualne BPMN, instruktor BPMN, kurs online BPMN,Kurs BPMN

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Oracle 11g - Język SQL dla programistów - warsztaty Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-08-21 09:00 6930PLN / 3640PLN
Embedded C Application Design Principles Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-08-24 09:00 12266PLN / 4517PLN
Agile Project Management with Scrum Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 czw., 2017-08-24 09:00 3386PLN / 1629PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi Gdynia, ul. Ejsmonda 2 czw., 2017-08-31 09:00 1881PLN / 1002PLN
Prognozowanie Rynku Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-08-31 09:00 5940PLN / 2380PLN
Tableau Advanced Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-08-31 09:00 7425PLN / 2875PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-09-04 09:00 6930PLN / 3360PLN
General Data Protection Regulation - zmiany prawne, wprowadzenie teoretyczne, praktyczne aspekty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-04 09:00 7128PLN / 2560PLN
Business Analysis Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-09-05 09:00 7722PLN / 3174PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-09-05 09:00 3564PLN / 1891PLN
Oracle 12c – Zaawansowane programowanie w PL/SQL Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-09-06 09:00 9900PLN / 3900PLN
Business Analysis Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-09-06 09:00 7722PLN / 3174PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-11 09:00 7722PLN / 3174PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-11 09:00 5940PLN / 2980PLN
Fundamentals of Devops Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-09-12 09:00 14563PLN / 5013PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 wt., 2017-09-19 09:00 2970PLN / 1243PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-09-21 09:00 1881PLN / 1027PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Java Performance Tuning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 9801PLN / 3000PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-09-26 09:00 10266PLN / 3911PLN
Wzorce projektowe w C# Rzeszów, Plac Wolności 13 czw., 2017-09-28 09:00 3861PLN / 2331PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-10-03 09:00 5148PLN / 1830PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-10 09:00 7722PLN / 3474PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN
UML Analysis and Design Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-11 09:00 8910PLN / 4170PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-18 09:00 7722PLN / 3774PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam