Szkolenia BPMN

Szkolenia BPMN

Praktyczne szkolenia na żywo z BPMN (Business Process Model and Notation). BPMN jest standardem graficznej notacji służącej do opisywania procesów biznesowych promowaną przez Object Management Group. Notacja wprowadza jednoznaczność oraz daje możliwość modelowania praktycznie wszystkich procesów biznesowych niezależnie od specyfiki danej branży, organizacji, itp. BPMN można wykorzystać zarówno do opisu procesu biznesowego zachodzącego w organizacji usługowej, jak i produkcyjnej czy samorządowej - co podkreśla jego uniwersalność.
NobleProg uczestniczy w programie certyfikacji OMG BPM (OCEB 2).
Szkolenie BPMN jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie BPMN (Business Process Model and Notation)

Plany szkoleń z technologii Business Process Model and Notation

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Szkolenie zostało przygotowane dla analityków biznesowych, którzy chcą wykorzystywać notację BPMN 2.0 w swoich projektach. W trakcie zajęć głowny nacisk jest położony na praktyczne aspekty specyfikacji BPMN 2.0 jak również implementację popularnych struktur języka. Szkolenie na formę warsztatową: krótkie wykłady są uzupełniane ćwiczeniami - diagramami do samodzielnego stworzenia na podstawie opisu problemu. Po zakończeniu każdego z ćwiczeń następuje dyskusja, porównanie i ocena rozwiązań przez grupę oraz trenera. Kurs nie obejmuje zagadnień dotyczących wykonywania diagramów BPMN, koncentruje się na analizie i modelowaniu procesów w BPMN 2.0.
35 godzin
Jest to kurs, który pozycjonuje się pośród administracji i technologii informatycznych, obejmujący narzędzia i techniki projektowania, wdrażania, kontrolowania i analizowania procesów operacyjnych Business - zwykle dotyczy to osób, organizacji i aplikacji. Ten kurs zawiera zadania praktyczne, uczestnicy zostaną wprowadzeni do tematów podczas zajęć teoretycznych, którym towarzyszyć będą ćwiczenia praktyczne. Czego się nauczysz? 1. Podstawy BPM 2. Strategie wdrażania BPM 3. Modelowanie, analiza i projektowanie procesów 4. [Zarządzanie i strategie biznesowe 5. Modelowanie procesu za pomocą BPMN 6. Reguły biznesowe  
28 godzin
Publiczność: Menedżerowie, którzy chcą podejmować decyzje związane z BPM, Business Konsultanci, Business Analitycy, Business Inżynierowie procesów, Analitycy systemowi, Każdy, kto jest zaangażowany w analizę i planowanie Business Procesów.
14 godzin
Publiczność: Uczestnicy, którzy są zainteresowani modelowaniem procesów, odniosą korzyści z udziału w tym kursie szkoleniowym dotyczącym notacji modelowania procesów biznesowych:
    Business i analitycy procesów Projektanci i wdrożeniowcy procesów Kierownicy projektów i programów Każdy, kto jest zaangażowany w zmianę i transformację biznesową.
21 godzin
Ten kurs został stworzony dla osób, które chcą szeroko wykorzystywać BPMN 2.0 w swoich projektach. Koncentruje się na praktycznych aspektach całej specyfikacji BPMN 2.0, a także na implementacjach popularnych wzorców. Ten kurs nie obejmuje części wykonawczej BPMN, koncentruje się na analizie i aspektach projektowania procesów BPMN 2.0. Format kursu
    Interaktywny wykład i dyskusja. Wiele ćwiczeń i praktyki z wykorzystaniem Camunda Modeler. Praktyczna implementacja w środowisku live-lab.
28 godzin
Szkolenie jest wprowadzeniem do modelowania procesów biznesowych z uwzględnieniem danych oraz reguł decyzyjnych z wykorzystaniem standardów BPMN, UML i DMN.
28 godzin
Business Process Model and Notation (BPMN), Decision Model and Notation (DMN) oraz Case Management Model and Notation (CMMN) to trzy standardy Object Management Group (OMG) dotyczące procesów, decyzji i modelowania przypadków. Ten kurs stanowi wprowadzenie do wszystkich z nich i informuje, kiedy powinniśmy używać którego z nich.
14 godzin
Cel: Ten kurs szkoleniowy ma na celu pomóc analitykom biznesowym w nauce efektywnego modelowania procesów biznesowych przy użyciu BPMN, a także zasobów obsługiwanych przez ich działania. Prowadzeni przez zwinną strukturę przedsiębiorstwa, analitycy biznesowi uczą się podczas tego kursu, jak korzystać z odpowiednich notacji BPMN i rozszerzeń biznesowych UML, aby poradzić sobie z ich "wymaganiami biznesowymi" i spójnie kierować działaniami na poziomie projektowania.
7 godzin
Bonita BPM to pakiet open-source do zarządzania procesami biznesowymi i przepływem pracy, składający się z trzech głównych komponentów: Bonita Studio, Bonita BPM Engine i Bonita Portal. Bonita jest często wykorzystywana w projektach wymagających złożonych przepływów pracy, takich jak łańcuch dostaw Management, e-administracja, zasoby ludzkie i zarządzanie umowami. Format kursu Nacisk kładziony jest na praktykę. Koncepcje będą nauczane za pomocą przykładów, ćwiczeń i praktycznego rozwoju.
28 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które będą odpowiedzialne za wykonywanie procesów za pomocą Activity.
14 godzin
ProcessMaker jest aplikacją BPM typu Open Source. Jest to lekkie, w pełni internetowe narzędzie napisane w języku PHP, które może konkurować z drogimi rozwiązaniami korporacyjnymi. Ten kurs przedstawia sposób wdrażania zarządzania procesami przy użyciu ProcessMaker, koncentrując się na tworzeniu definicji procesu, definiowaniu ról, grup i użytkowników oraz uruchamianiu procesu z zewnętrznej aplikacji.
35 godzin
Publiczność Ten kurs przygotowuje uczestników do wykonywania procesów biznesowych za pomocą BPMN. Obejmuje reprezentację graficzną, a także powszechnie używane atrybuty elementów BPMN 2. Technologia Ten kurs nie jest specyficzny dla platformy, obejmuje tylko elementy i atrybuty objęte specyfikacją OMG. Domyślnie korzysta z jBPM, ale można użyć dowolnego innego narzędzia, o ile obsługuje ono BPMN 2.0. Format klasy Uczestnicy będą śledzić przykładowe przypadki użycia, a następnie praktyczne ćwiczenia, dzięki czemu będą mogli wykonać swój proces.
14 godzin
Ten kurs szkoleniowy ma na celu pomóc analitykom biznesowym w nauce efektywnego modelowania procesów biznesowych przy użyciu BPMN, a także zasobów obsługiwanych przez ich działania. Prowadzeni przez zwinną strukturę przedsiębiorstwa, analitycy biznesowi uczą się podczas tego kursu, jak korzystać z odpowiednich notacji BPMN i rozszerzeń biznesowych UML, aby poradzić sobie z ich "wymaganiami biznesowymi" i spójnie kierować działaniami na poziomie projektowania.
21 godzin
Eksploracja procesów lub zautomatyzowane Business odkrywanie procesów (ABPD) to technika, która stosuje algorytmy do dzienników zdarzeń w celu analizy procesów biznesowych. Eksploracja procesów wykracza poza przechowywanie i analizę danych; łączy dane z procesami i zapewnia wgląd w trendy i wzorce, które wpływają na wydajność procesów; Format kursu
    Kurs rozpoczyna się od przeglądu najczęściej stosowanych technik eksploracji procesów. Omawiamy różne algorytmy odkrywania procesów i narzędzia wykorzystywane do odkrywania i modelowania procesów na podstawie surowych danych o zdarzeniach. Analizowane są rzeczywiste studia przypadków, a zestawy danych są analizowane przy użyciu frameworka open-source ProM.
14 godzin
Uczestnicy Managerowie, konsultanci i analitycy biznesowi, analitycy systemowi oraz każdy, kto jest zaangażowany w analizę i modelowanie procesów biznesowych. Cele szkolenia
  • Nabycie umiejętności tworzenia wysokiej jakości diagramów procesów
  • Poznanie sposobów modelowania w notacji BPMN
  • Nabycie umiejętności modelowania procesów "as-is"
  • Poznanie sposobów na uproszczenie skomplikowanych procesów
14 godzin
Kurs ma na celu przekazanie podstaw praktycznej wiedzy z zakresu BPMN 2.0 oraz nauczenie umiejętności modelowania na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Idealnym uczestnikiem szkolenia jest analityk biznesowy, rozumiany jako osoba odkrywająca, identyfikujaca, gromadząca i analizująca wymagania użytkowników wobec systemu informatycznego. - także zaawansowani projektanci aplikacji komputerowych i architekci systemowi zainteresowani biznesowa perspektywą tworzenia procesów systemowych i niesystemowych. Kurs nie porusza zagadnień BPMN 2.0 na poziomie Executable, innymi słowy w czasie szkolenia nie generujmy kodów opartych o XML, rozumianych przez maszynę run-time; nie zajmujemy się XML Schema, XPDL, BPEL etc. Szkolenie jest prowadzone w stopniu dominującym w formie warsztatu komputerowego (~90%), w czasie którego z jednej strony tłumaczymy realne sytuacje biznesowe na BPD, z drugiej natomiast interpretujemy gotowe diagramy oceniając ich użyteczność praktyczną. Kurs jest bardzo intensywnym kursem praktycznym sensu stricto; na szkoleniu nie zajmujemy się w żadnym stopniu teoretycznymi rozważaniami w zakresie BPMN 2.0.
14 godzin
Kurs ma na celu przekazanie podstaw praktycznej wiedzy z zakresu BPMN oraz nauczenie umiejętności modelowania podstawowego. Idealnym uczestnikiem szkolenia jest osoba analizująca i dokumentująca procesy w formie modeli, będąca użytkownikiem biznesowym systemu IT albo analitykiem biznesowym współpracującym z ludźmi biznesu w zakresie określonej funkcji organizacyjnej. Szkolenie jest prowadzone w formie moderowanej dyskusji (40%) i warsztatu komputerowego (60%). Część laboratoryjna polega na tłumaczeniu przedstawionych sytuacji biznesowych na diagram BPMN. Kurs jest bardzo intensywnym kursem praktycznym sensu stricto; na szkoleniu nie zajmujemy się w żadnym stopniu teoretycznymi rozważaniami w zakresie BPMN.
28 godzin
Ten kurs został stworzony dla menedżerów, analityków biznesowych, projektantów procesów, programistów i ekspertów merytorycznych, którzy chcą być w stanie zaprojektować, zweryfikować i zasymulować proces za pomocą jBPM. Obejmuje również pisanie testów jednostkowych dla procesów. Kurs zazwyczaj wykorzystuje najnowszą stabilną wersję projektu społeczności jBPM. Wcześniejsze wersje jBPM również mogą być używane (wymagana zgoda przed dokonaniem rezerwacji).
14 godzin
Ten kurs przygotowuje do OMG egzaminu Certified Expert in BPM (OCEB) Technical Intermediate. https://www.omg.org/oceb-2/OCEB-2-Technical-Intermediate.pdf
7 godzin
Ten kurs przygotowuje do OMG zaawansowanego egzaminu technicznego Certified Expert in BPM (OCEB). https://www.omg.org/oceb-2/OCEB-2-Technical-Advanced.pdf
14 godzin
Chociaż SOA nie jest specyficzna dla oprogramowania BPM, istnieje szereg naturalnych synergii między BPM a SOA. Być może najbardziej oczywistą z nich jest oddzielenie zarządzania procesami biznesowymi jako niezależnej funkcji, co pozwala na projektowanie procesów niezależnie od pojedynczej aplikacji i wykorzystywanie ich jako wspólnej logiki biznesowej.

Last Updated:

Szkolenie Business Process Model and Notation (BPMN), BPMN (Business Process Model and Notation) boot camp, Szkolenia Zdalne BPMN, szkolenie wieczorowe BPMN, szkolenie weekendowe Business Process Model and Notation, Kurs Business Process Model and Notation (BPMN),Kursy Business Process Model and Notation, Trener Business Process Model and Notation, instruktor Business Process Model and Notation, kurs zdalny BPMN (Business Process Model and Notation), edukacja zdalna Business Process Model and Notation, nauczanie wirtualne Business Process Model and Notation, lekcje UML, nauka przez internet BPMN, e-learning BPMN, kurs online BPMN (Business Process Model and Notation), wykładowca BPMN

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions