Szkolenia Embedded Systems

Szkolenia Embedded Systems

System wbudowany to połączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania zaprojektowanego do wykonywania określonej funkcji lub funkcji w ramach większego systemu.

Szkolenie z usługi Embedded Systems jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Embedded Systems

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Dwudniowy kurs składający się z około 60% praktycznych laboratoriów koncentrujących się na wewnętrznych elementach jądra Embedded Linux, architekturze, rozwoju i badaniu, jak pisać i integrować kilka typów sterowników urządzeń. Kto powinien wziąć udział? Inżynierowie zainteresowani Linux rozwojem jądra w systemach wbudowanych i platformach.
21 godzin
Język programowania C jest prawdopodobnie najpopularniejszym językiem programowania systemów wbudowanych.
14 godzin
Ten kurs demonstruje poprzez praktyczną praktykę podstawy Embedded Computerów.
7 godzin
System operacyjny czasu rzeczywistego (RTOS) to system operacyjny przeznaczony do obsługi danych procesowych aplikacji w czasie rzeczywistym, zazwyczaj bez opóźnień buforowania.
7 godzin
In this course, participants will learn C++ concepts and programming skills.
7 godzin
Raspberry Pi to niewielki komputer typu barebones opracowany przez The Raspberry Pi Foundation.
14 godzin
Procesor ARM jest jednym z rodziny procesorów opartych na architekturze RISC (reduced instruction set computer) opracowanej przez Advanced RISC Machines (ARM).
21 godzin
Berkeley DB (BDB) to biblioteka oprogramowania przeznaczona do dostarczania wysokowydajnej wbudowanej bazy danych dla danych klucz/wartość. Berkeley DB jest napisana w języku C z powiązaniami API dla C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Tcl i wielu innych języków programowania. Berkeley DB nie jest relacyjną bazą danych. Ten kurs przedstawi architekturę i możliwości Berkeley DB oraz przeprowadzi uczestników przez proces tworzenia własnej przykładowej aplikacji przy użyciu Berkeley DB. Publiczność
  Programiści aplikacji Inżynierowie oprogramowania Konsultanci techniczni
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, praktyczne opracowywanie i wdrażanie, testy w celu oceny zrozumienia
21 godzin
Opis
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo przedstawia architekturę systemu, systemy operacyjne, kwestie związane z siecią, pamięcią masową i kryptografią, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu bezpiecznych systemów wbudowanych. Pod koniec tego kursu uczestnicy będą dobrze rozumieć zasady, obawy i technologie bezpieczeństwa. Co ważniejsze, uczestnicy zostaną wyposażeni w techniki potrzebne do tworzenia bezpiecznego oprogramowania wbudowanego. Formuła kursu
Interaktywny wykład i dyskusja.
Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.

Język szkolenia
Polski
21 godzin
Model Based Development (MBD) to metodologia tworzenia oprogramowania, która umożliwia szybszy i bardziej opłacalny rozwój systemów dynamicznych, takich jak systemy sterowania, przetwarzania sygnałów i systemy komunikacyjne. Opiera się ona na modelowaniu graficznym, a nie tradycyjnym programowaniu tekstowym. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak stosować metodologie MBD w celu obniżenia kosztów rozwoju i przyspieszenia czasu wprowadzania na rynek oprogramowania wbudowanego. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wybrać i wykorzystać odpowiednie narzędzia do wdrożenia MBD. Wykorzystanie MBD do szybkiego rozwoju na wczesnych etapach projektu oprogramowania wbudowanego. Skrócić czas wprowadzania oprogramowania wbudowanego na rynek.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
This training intends to introduce C++ as the common extension of C when applying object-oriented embedded system development. Since C++ encloses C, this training takes us from C to C++ in a natural way, and looks under the hood of how C++ is implemented. This is especially valuable to comprehend when applying C++ in an embedded resource limited environment.  The C++ standard has recently been undergoing a major revision, a.k.a. as C++11, and a new one is on its way, C++14. This course addresses subjects brought in with these revisions that are especially useful like high performance memory management, concurrency making use of a multicore environment, and bare-metal close to the hardware programming. GOAL/BENEFITS The major objective of this class is that you shall be able to use C++ in a “correct way”.
 • Introduce C++ as an object oriented language alternative in an embedded system context
 • Show the similarities ‑ and differences ‑ with the C language
 • Comprehend different memory management strategies – especially the move semantics introduced with C++11
 • Look under the hood and understand what different paradigms in C++ leads to in machine code
 • Use templates to achieve type safe high order abstractions for bare-metal close to the hardware programming – memory mapped I/O as well as interrupts – especially the variadic templates introduced with C++11
 • Provide some useful design patterns especially applicable in an embedded context
 • A few exercises in order to practice some concepts
AUDIENCE/PARTICIPANTS This training is aimed C++- programmers who intend to start using C++ in an embedded system context. PREVIOUS KNOWLEDGE The course requires basic knowledge in C++ programming, corresponding to our trainings ”C++ – Level 1” and ”C++ Level 2 – Introducing C++11”. PRACTICAL EXERCISES During the training you will practice the presented concepts in a number of exercises. We will use the open and free integrated development environment from Eclipse
21 godzin
Is C++ suitable for embedded systems such as microcontrollers and real-time-operating-systems? Should object-oriented-programming be used in microcontrollers? Is C++ too far removed from the hardware to be efficient? This instructor-led, live training addresses these questions and demonstrates through discussion and practice how C++ can be used to develop embedded systems with code that is accurate, readable, and efficient. Participants put theory into practice through the creation of a sample embedded application in C++. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles of object-oriented modelling, embedded software programming and real-time programming
 • Produce code for embedded systems that is small, fast and safe
 • Avoid code bloat from templates, exceptions, and other language features
 • Understand the issues related to using C++ in safety-critical and real-time systems
 • Debug a C++ program on a target device
Audience
 • Developers
 • Designers
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Raspberry Pi to bardzo mały, jednopłytkowy komputer. Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować i zaprogramować Raspberry Pi, aby służył jako interaktywny i wydajny system wbudowany. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj IDE (zintegrowane środowisko programistyczne) dla maksymalnej wydajności programowania Zaprogramuj Raspberry Pi do sterowania urządzeniami takimi jak czujniki ruchu, alarmy, serwery internetowe i drukarki. Zrozumienie architektury Raspberry Pi, w tym wejść i złączy dla urządzeń dodatkowych. Zapoznanie się z różnymi opcjami języków programowania i systemów operacyjnych. Testowanie, debugowanie i wdrażanie Raspberry Pi w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów.
Publiczność
  Programiści Technicy sprzętu/oprogramowania Osoby techniczne we wszystkich branżach Hobbyści
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Raspberry Pi obsługuje różne systemy operacyjne i języki programowania. Ten kurs będzie wykorzystywał Raspbian oparty na systemie Linux jako system operacyjny i Python jako język programowania. Aby poprosić o konkretną konfigurację, skontaktuj się z nami. Uczestnicy są odpowiedzialni za zakup sprzętu i komponentów Raspberry Pi.
21 godzin
Projektowanie obwodów drukowanych PCB (Printed Circuit Board) odnosi się do procesu projektowania, wytrawiania i drukowania obwodów na układzie płytek sygnałowych.  EAGLE to bezpłatnie dostępna aplikacja komputerowa do projektowania obwodów drukowanych PCB. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać oprogramowania Eagle do tworzenia płytek drukowanych PCB. Kurs rozpoczyna się od zbadania zestawu istniejących schematów, a następnie narysowania oryginalnego obwodu w Eagle. Szkolenie przechodzi przez proces projektowania płytki drukowanej i omawia proces produkcji płytek (kurs nie obejmuje fizycznej produkcji płytek). Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie płytek drukowanych (PCB) na podstawie dowolnego schematu Tworzenie schematów i projektowanie płytek drukowanych przy użyciu programu Eagle Eksportowanie plików zgodnych ze standardami branżowymi w celu skonstruowania płytki drukowanej
Publiczność
  Inżynierowie Technicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwagi
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Projektowanie obwodów drukowanych PCB (Printed Circuit Board) odnosi się do procesu projektowania, wytrawiania i drukowania obwodów na układzie płytek sygnałowych.  Altium Designer to bezpłatnie dostępna aplikacja komputerowa do projektowania obwodów drukowanych PCB. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z oprogramowania Altium do tworzenia obwodów drukowanych. Kurs rozpoczyna się od zbadania zestawu istniejących schematów, a następnie narysowania oryginalnego obwodu w Altium. Szkolenie przechodzi przez proces projektowania i produkcji płytki drukowanej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie płytek drukowanych (PCB) z dowolnego schematu Tworzenie schematów i projektowanie płytek drukowanych przy użyciu Altium Drukowanie i wytrawianie fizycznej płytki drukowanej Eksportowanie plików zgodnych ze standardami branżowymi w celu wysłania do dużego producenta
Publiczność
  Inżynierowie Technicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwagi
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Proporcje wykład/ćwiczenia (%): 70/30
7 godzin
FPGA (Field Programmable Gate Array) to układ scalony, który można dostosować po jego wyprodukowaniu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą projektować wysokowydajne systemy wbudowane przy użyciu FPGA. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie narzędzi programowych FPGA potrzebnych do projektowania i symulacji systemu wbudowanego. Wybór najlepszej architektury FPGA dla danej aplikacji. Rozwijać i ulepszać różne projekty FPGA.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Kurs stanowi wprowadzenie do architektur ARMv6-M, ARMv7-M i ARMv9-M oraz rdzeni procesorowych z rodziny Cortex-M wykorzystywanych w popularnych mikrokontrolerach. Kursowi mogą opcjonalnie towarzyszyć ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem mikrokontrolerów z rodziny STM32.
7 godzin
Kurs stanowi wprowadzenie do architektury RISC-V i opartych na niej mikrokontrolerów. Kursowi mogą opcjonalnie towarzyszyć ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem mikrokontrolera GD32VF103 oraz ćwiczenia z programowania w języku C lub asemblerze z wykorzystaniem symulatora RARS.
14 godzin
This is a two day course covering all basic principles of building Embedded linux Systems, around 60% of the entire course time is practical hands-on implementation for real world application using the same standards and tools used in industry
14 godzin
Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować własny wbudowany system Linux dla Raspberry Pi.
35 godzin
Cele kursu Zapewnienie zrozumienia podstaw wbudowanego GNU/Linux, jak poszczególne elementy pasują do siebie. Jakie komponenty są potrzebne do zbudowania wbudowanego systemu GNU/Linux, skąd je wziąć i jak je skonfigurować/zbudować/zainstalować? Skąd uzyskać pomoc? Co z licencjami na oprogramowanie? Ćwiczenia praktyczne zapewnią ci niezbędne doświadczenie praktyczne, aby po pomyślnym ukończeniu tego szkolenia rozwijać własne wbudowane systemy GNU/Linux. Opis Ten pięciodniowy kurs szkoleniowy wykorzystuje praktyczne ćwiczenia połączone z instrukcjami, aby zilustrować koncepcje wbudowanego GNU/Linux. Został on zaprojektowany, aby szybko doprowadzić cię do prędkości. Filozofia, koncepcje i polecenia niezbędne do efektywnego korzystania z GNU/Linux są opisane poprzez połączenie teorii i szkolenia w miejscu pracy. Nie wymyślaj koła na nowo, ale ucz się od doświadczonego trenera i zabierz do domu praktyczną wiedzę na temat GNU/Linux oraz umiejętność efektywnego wykorzystania go we własnym projekcie rozwoju wbudowanego. Kto powinien wziąć udział? Menedżerowie, kierownicy projektów, inżynierowie oprogramowania, sprzętu, rozwoju, systemów, testerzy, administratorzy, technicy i inne osoby zainteresowane technologią, które chcą jak najszybciej zrozumieć, jak działa Embedded GNU/Linux. Musisz korzystać z GNU/Linux lub musisz pozwolić sobie na luksus, aby zdecydować, czy ma to sens, czy nie. Być może próbowałeś już używać Embedded GNU/Linux, ale nie jesteś pewien, czy wszystko zrobiłeś we właściwy sposób. Obecnie używasz innego systemu operacyjnego i chcesz dowiedzieć się, czy GNU/Linux może być lepszy i/lub tańszy. Opcje dostawy Wszystkie materiały szkoleniowe są w języku angielskim, ale ich prezentacja może odbywać się w języku angielskim lub niemieckim, zgodnie z życzeniem, na całym świecie.
  na miejscu - prowadzony przez instruktora on-line - prowadzony przez instruktora połączenie na miejscu/on-line - prowadzone przez instruktora
 
35 godzin
Opis Ta 5-dniowa klasa szkoleniowa wykorzystuje praktyczne ćwiczenia połączone z instrukcjami, aby zilustrować koncepcje wewnętrznych elementów jądra GNU / Linux i rozwoju sterowników urządzeń. Został zaprojektowany tak, aby szybko przyspieszyć pracę. Opisujemy procesy, koncepcje i polecenia niezbędne do pisania sterowników urządzeń GNU / Linux poprzez połączenie teorii i szkolenia w miejscu pracy. Nie wymyślaj koła na nowo, ale ucz się od doświadczonego trenera i zabierz do domu praktyczną wiedzę i umiejętność efektywnego wykorzystania jej we własnym projekcie rozwoju wbudowanego. Kto powinien wziąć udział? Osoby zainteresowane rozwojem lub oceną sterowników urządzeń GNU/Linux, takie jak inżynierowie oprogramowania, inżynierowie terenowi, kierownicy (projektów), inżynierowie sprzętu.
14 godzin
Embedded Linux, dzięki niskim kosztom, łatwości dostosowania i kompatybilności z wieloma typami mikroprocesorów, stał się naturalnym wyborem do zasilania szerokiej gamy urządzeń, takich jak smartfony, tablety, dekodery i odtwarzacze MP3. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się krok po kroku, jak zbudować system wbudowany Linux od podstaw. Od budowy minimalistycznego jądra po konfigurację procesów uruchamiania i inicjalizacji, uczestnicy poznają narzędzia, techniki i sposób myślenia potrzebne do wdrożenia w pełni funkcjonalnego systemu wbudowanego Linux. W przypadku szkoleń zdalnych, QEMU będzie używane do emulacji sprzętu. Inne platformy, w tym prawdziwe urządzenia sprzętowe, mogą być rozpatrywane indywidualnie. Format kursu Część wykładu, część dyskusji, duży nacisk na praktyczne wdrożenie
35 godzin
Systemy przechowywania danych NetApp to sprzętowe i programowe systemy zapisu i odczytu danych z macierzy dyskowych. Data ONTAP to system operacyjny używany w systemach pamięci masowej NetApp. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą wdrożyć NetApp ONTAP w środowisku klastrowym. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja i administrowanie klastrem ONTAP 9.3. Ochrona danych za pomocą technologii Data Protection.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs jest oparty na ONTAP 9.3. Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
TensorFlow Lite to platforma głębokiego uczenia typu open source do wykonywania modeli na urządzeniach mobilnych i wbudowanych z ograniczonymi zasobami obliczeniowymi i pamięciowymi. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą używać TensorFlow Lite do wdrażania modeli głębokiego uczenia się na urządzeniach wbudowanych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Tensorflow Lite na urządzeniu wbudowanym. Zrozumienie koncepcji i komponentów leżących u podstaw TensorFlow Lite. Konwersja istniejących modeli uczenia maszynowego do formatu TensorFlow Lite w celu wykonania na urządzeniach wbudowanych. Praca w ramach ograniczeń małych urządzeń i TensorFlow Lite, przy jednoczesnym uczeniu się, jak rozszerzyć ich domyślne możliwości. Wdrażanie modeli głębokiego uczenia na urządzeniach wbudowanych z systemem Linux w celu rozwiązywania problemów świata fizycznego, takich jak rozpoznawanie obrazów i głosu, przewidywanie wzorców oraz inicjowanie ruchów i reakcji robotów i innych systemów wbudowanych w terenie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Opis To czterodniowe szkolenie łączy teorię z praktycznymi ćwiczeniami w celu wprowadzenia Yocto Project. Odpowiada na często zadawane pytania, takie jak:
  Czy naprawdę konieczne jest używanie innej wersji toolchaina/bibliotek/pakietów dla każdego projektu GNU/Linux, a do tego stosowanie innego przepływu pracy? Czy można zapewnić, że środowisko programistyczne jest identyczne dla wszystkich deweloperów/dostawców i że za ponad 10 lat nadal będzie można tworzyć identyczne kompilacje jak dziś? Czy YP może pomóc dowiedzieć się, na jakich licencjach oprogramowania są licencjonowane używane pakiety?
Sesje praktyczne odbywają się na docelowym sprzęcie (np. Beagle Bone Black Rev. C - http://beagleboard.org/BLACK). Po szkoleniu będziesz mógł pobrać obraz docker z Ubuntu 14.x i wszystkimi preinstalowanymi zależnościami oraz przykładami, aby pracować z materiałem kursu we własnych laboratoriach. Należy pamiętać, że nie jest to kurs wprowadzający do Embedded GNU/Linux. Powinieneś już wiedzieć, jak działa Embedded GNU / Linux i jak skonfigurować / zbudować jądro GNU / Linux i sterowniki jądra. Kto powinien wziąć udział? Używasz już GNU/Linuksa w swoich projektach i prawdopodobnie słyszałeś o Yocto Project, ale nie odważyłeś się przyjrzeć mu bliżej lub miałeś trudności z jego używaniem. Nie wiesz, czy i jak twój codzienny przepływ pracy może być dostosowany do YP i ogólnie uważasz, że YP jest raczej skomplikowany. Po co nam to wszystko, skoro wcześniej wszystko było (podobno) znacznie łatwiejsze? Po szkoleniu powinieneś być w stanie zdecydować, czy potrzebujesz YP, czy nie. Warsztaty skierowane są do programistów, programistów, inżynierów systemowych, testerów, administratorów, inżynierów i innych osób zainteresowanych YP, posiadających solidną wiedzę na temat Embedded GNU/Linux.
28 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to create a build system for embedded Linux based on Yocto Project. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamental concepts behind a Yocto Project build system, including recipes, metadata, and layers.
 • Build a Linux image and run it under emulation.
 • Save time and energy building embedded Linux systems.
7 godzin
Shadowsocks to bezpieczny serwer proxy socks5 o otwartym kodzie źródłowym. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczyć połączenie internetowe za pośrednictwem serwera proxy Shadowsocks. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj Shadowsocks na dowolnej z wielu obsługiwanych platform, w tym Windows, Linux, Mac, Android, iOS i OpenWrt. Wdrażać Shadosocks za pomocą systemów zarządzania pakietami, takich jak pip, aur, freshports i innych. Uruchamiać Shadowsocks na urządzeniach mobilnych i w sieciach bezprzewodowych. Zrozumieć, w jaki sposób Shadowsocks szyfruje wiadomości oraz zapewnia integralność i autentyczność. Optymalizacja serwera Shadowsocks
Publiczność
  Inżynierowie sieciowi Administratorzy systemów technicy Computer
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Projekt LEDE (Linux Embedded Development Environment) to system operacyjny Linux oparty na OpenWrt. Jest to kompletny zamiennik dla dostarczanego przez dostawców oprogramowania sprzętowego szerokiej gamy routerów bezprzewodowych i urządzeń niesieciowych. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować router bezprzewodowy oparty na LEDE. Publiczność
  Administratorzy i technicy sieci
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Last Updated:

Szkolenie Embedded Systems, Embedded Systems boot camp, Szkolenia Zdalne Embedded Systems, szkolenie wieczorowe Embedded Systems, szkolenie weekendowe Embedded Systems, Kurs Embedded Systems,Kursy Embedded Systems, Trener Embedded Systems, instruktor Embedded Systems, kurs zdalny Embedded Systems, edukacja zdalna Embedded Systems, nauczanie wirtualne Embedded Systems, lekcje UML, nauka przez internet Embedded Systems, e-learning Embedded Systems, kurs online Embedded Systems, wykładowca Embedded Systems

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions