Plan Szkolenia

Wstęp

  krótka historia GNU/Linux licencjonowanie wersjonowania jądra cykl wydawniczy drzewa jądra jądro główne a mechanizm przestrzeni użytkownika a zasady jądra alternatywy sterowników RTOS kontra Linux

Pamięć Management

  Pamięć wirtualna a alokacja pamięci fizycznej w płytach API stref stron jądra

Łatka na jądro

  cykl życia git źródło jądra utwórz łatkę sprawdź łatkę napraw łatkę wysyłaj łatkę sprawdzony kod

Moduły jądra

  pobierz źródła jądra skonfiguruj/zbuduj/zainstaluj sterowniki urządzeń (statycznie połączone, ładowane w czasie wykonywania) licencja init/exit SYMBOL GPL z drzewa makefile moduł-init-tools moduł w drzewie jądra Przekazywanie parametrów Kconfig sparse

Sterowniki Char

  architektura interfejs użytkownika/jądra podsystem I/O VFS sysfs (urządzenia, magistrala, sterowniki, klasy), kobject/ktype/kset Linux kernel sterownik model pliki urządzeń char inicjalizacja sterownika rejestracja otwarta, wydanie cdev, cdev add, cdev del,... liczby główne/podrzędne udev, udevmonitor, udevadm

Zaawansowane operacje sterownika znakowego

  ioctl odblokowany ioctl kompatybilny ioctl przestrzeń użytkownika API przestrzeń jądra API cykl życia procesu spanie/blokowanie spania/budzenie kolejka oczekiwania grzmiące stado ankieta/wybór

Debugowanie jądra

  debugowanie błędów debugowanie jądra wyszukiwanie binarne za pomocą git debug wsparcie z jądra printk syslogd, klogd, loglevels, limit szybkości, poziomy debugowania, debugowanie selektywne podsystemy debugowanie poprzez wysyłanie zapytań debugfs oops debugowanie, potwierdzanie oops Magiczny klucz SysRq kgdb/kdb JTAG

Rysunek kalkowy

  gcov lcov oprofile ftrace nop funkcja śledzenia tracer sched przełącznik funkcji śledzenia wykres funkcji śledzenia dynamiczny znacznik
cmd/kernelshark
 • wyk
 • LTTng
 • Przerywa
 • przerwania a odpytywanie przerwań sekcje programu zdarzenia ponownego wejścia procedura obsługi przerwań współdzielona obsługa przerwań przepływ przerwań kontrola przerwań

   Odkładanie pracy

  górna/dolna połowa zadania softirqs kolejki robocze przerwania wątkowe

   Konkurencja

  krytyczny region/sekcja wyścig atomowy synchronizacja warunków blokowanie rozwiązań blokujących spór o zakleszczenie, co zablokować? co można wykorzystać? operacje atomowe blokady spinowe czytnik-zapis blokady spinowe semafor semafor binarny mutex czytnik-zapis zmienne uzupełniania semaforów blokady sekwencyjne wyłączanie kolejności wywłaszczania i bariery

   Czas

  HZ Jiffies duże/małe opóźnienia liczników jądra

   Sprzętowe wejścia/wyjścia

  Porty we/wy Pamięć we/wy Jak radzić sobie ze skutkami ubocznymi dostępu do rejestrów?

   Jądro użytkownika Communication

  put(get)_user() kopiuj do(z)_user() Kernel I/O mapowanie pamięci procfs sysfs debugfs przekaźnikfs netlink ioctl

   Ruchliwość

  rozmiar słowa typy nieprzezroczyste ze znakiem/bez znaku znak wyrównanie danych integralny kod promocyjny ponowne wykorzystanie endianness system zaznaczenie rozmiaru strony kolejność instrukcji SMP/wywłaszczanie/duża pamięć

   O ile nie zaznaczono inaczej, treść i niniejszy zarys kursu są objęte licencją na podstawie Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).

  Wymagania

  • Podstawowa znajomość korzystania z systemu GNU/Linux jako użytkownik końcowy
  • Podstawowa znajomość powłoki wiersza poleceń
  • Podstawowa znajomość przestrzeni użytkownika / tworzenia aplikacji
  • Pośrednia znajomość programowania w języku C
  • Powinien uczestniczyć w kursie Embedded GNU/Linux Systems Architecture wcześniej (zdecydowanie zalecane!) i/lub dobrze rozumieć przedstawione tam tematy
   35 godzin

  Liczba uczestników  Cena za uczestnika

  Opinie uczestników (5)

  Powiązane Kategorie