Szkolenia Tworzenie stron WWW | Szkolenia Web Development

Szkolenia Tworzenie stron WWW

Praktyczne szkolenia na żywo z tworzenia stron WWW prezentują w jaki sposób rozwijać nowoczesne strony WWW z wykorzystaniem HTML5, CSS 3, PHP, JavaScript i jego bibliotek lub frameworków np. React, Angular
Szkolenie z tworzenia stron WWW jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Tworzenie stron WWW

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania.

Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows).

Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania.

Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
14 godzin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. Many Angular application design inefficiencies when building asynchronous UIs can be overcome by utilizing reactive style patterns offered by the RxJS library.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement Observable patterns into their Angular application designs as they step through a series of cases showcasing common angular design problems and how they benefit from reactive programing designs.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the RxJS library.
- Build UI heavy Angular applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind using reactive programming patterns.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
Kurs zaznajamia uczestnika z językiem PHP oraz jego integracją ze środowiskiem WWW. Uczestnik dowie się jak wykonać dynamiczną stronę, napisać aplikacje bazodanowe oraz zabezpieczać aplikacje przed niepowołanym dostępem.
14 godzin
Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Kurs przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych programistów PHP, którzy chcą wzbogacic swoją wiedzę i poznać najlepsze praktyki programistyczne oraz techniki tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o programowanie obiektowe i wzorce projektowe.
14 godzin
Szkolenie przeznaczony jest dla developerów JavaScript, projektujących oraz wdrażających zaawansowane aplikacje internetowe. Tematy omawiane podczas szkolenia mają na celu przybliżenie najlepszych wzorców programowania w języku JavaScript jak i zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Istotnym punktem szkolenia jest omówienie programowania obiektowego dostępnego za pomocą składni JavaScriptu.
14 godzin
Szkolenie skierowane jest dla programistów pracujących na co dzień z technologiami po stronie serwera lub przeglądarki jak również dla osób projektujących architekturę informacji serwisów internetowych.
35 godzin
To intensywne szkolenie zapewnia podstawową wiedzę i umiejętności korzystania z Windows PowerShell do automatyzacji administracji komputerami z systemem Windows. Umiejętności nauczane w tym kursie mają zastosowanie do wszystkich produktów Microsoft, które używają Windows PowerShell do codziennej administracji.

Szkolenie koncentruje się głównie na używaniu Windows PowerShell jako interaktywnego interfejsu wiersza poleceń, ale obejmuje także pewne tematy dotyczące skryptów i programowania.
28 godzin
Symfony is a set of PHP Components, a Web Application framework, a Philosophy and a Community.
14 godzin
This practical course is addressed to Python developers that want to create and maintain their first web applications. It is also addressed to people who are already familiar with other web frameworks such as Django or Web2py, and want to learn how using a microframework (i.e. a framework which glues together third-party libraries instead of providing a self-contained universal solution) changes the process.

A significant part of the course is devoted not to Flask itself (it's tiny), but to third-party libraries and tools often used in Flask projects.
14 godzin
In this instructor-led, live training w Polsce (onsite or remote), participants will learn how to develop their first Progressive Web App as they step through a series of hands-on exercises culminating in the creation and deployment of a functional PWA.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, we demonstrate React's power and flexibility, compare it to alternative frameworks, and walk participants step-by-step through the creation of their own React application.

By the end of this course, participants will be able to:

- Understand React's design philosophy.
- Decide when and where it makes sense to use React, and when to rethink the conventional MVC model.
- Understand React concepts such as components, props, state, and lifecycle.
- Implement related technologies such as Babel, Webpack, and JSX.
- Build, test and deploy an interactive web application.
7 godzin
TypeScript to otwarty język źródłowy do tworzenia aplikacji, które kompilują się do języka JavaScript.
Tworząc aplikacje w tym języku mamy możliwość tworzyć statycznie typowany kod, a także wykorzystać więcej elementów z programowania obiektowego tj. abstrakcje, hermetyzacje, interfejsy.
Prowadzony przez instruktora trening, daje możliwość poznania funkcji TypeScript poprzez budowę aplikacji webowej.

Format kursu
* Interaktywny wykład i dyskusja.
* Wiele ćwiczeń.
* Praktyczne wykorzystanie języka TypeScript w procesie budowania aplikacji webowej.

Opcje dostosowywania kursu
* Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
7 godzin
Webpack is a JavaScript module bundler that enables developers to apply a modular approach to building large, single-page web applications. A powerful and important modern front-end development tool, Webpack is the go-to solution for getting all of your CSS and JavaScript files to act as one. Webpack plays well with front-end workflows such as Babel, ReactJS, and CommonJS.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to transform, bundle, and process JavaScript modules and other web assets with Webpack. The principles of modular web application development and its practical implementation are learned through discussion and live, hands-on practice.

By the end of the training, participants will have a thorough understanding of Webpack's features and capabilities, as well as the practice needed to implement Webpack into their own front-end development workflow.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 godzin
UberFire is a web framework for rapidly building extensible workbenches and console type applications for the web. It is the technology behind Drools and jBPM.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to quickly build maintainable, customizable workbench-style apps using UberFire's declarative APIs and Eclipse-like workbench approach.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write, maintain, and deploy Java code as a native JavaScript + HTML application.
- Use drag-and-drop layouts to control the work environment
- Understand UberFire's architecture, including its use of compile-time plugins, interfaces, life cycle events, JGIT compatible virtual file system, full-text search, and role-based declarative security framework
- Build extensions of the framework

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, integrate and deploy Dashbuilder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Extract data from heterogeneous sources such as JDBC databases and text files
- Use connectors to connect to third-party systems and platforms such as jBPM
- Configure roles, permissions and access controls for users
- Deploy Dashbuilder to a live production environment

Audience

- Developers
- IT and system architects

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
PHP 7 is the biggest upgrade to PHP since 2004. It offers significant performance gains through the new Zend engine 3.0 and improves productivity by nearly twice when compared to PHP 5.6. With a 50 percent reduction in memory consumption and a host of other new features, PHP7 is making a significant impact on web application development across various platforms.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to take advantage of PHP 7’s latest features and processing improvements as they walk step-by-step through the creation and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use enhanced PHP 7 features, such as spaceship and null coalescing operators, scalar type hints, new scalar type declarations and new error exceptions
- Develop and deploy a new PHP 7 web application
- Optimize existing web applications or websites

Audience

- PHP developers
- Advanced-to-intermediate server-side programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
APIs (Application Programming Interface) allow for your application to connect with other applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write high-quality APIs as they build and secure a backend API server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Choose from a number of frameworks for building APIs
- Understand and model the APIs published by companies such as Google and Facebook
- Create and publish their own Restful APIs for public consumption
- Secure their APIs through token-based authentication

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To customize this course for other languages, such as PHP, Javascript, etc., please contact us to arrange
7 godzin
Atom is an open-source text and source code editor for macOS, Linux, and Microsoft Windows. It supports Node.js plug-ins and embedded Git Control.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, customize and use Atom for maximum productivity.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how Atom compares to other editors such as Sublime
- Use Atom for web front-end and full-stack development
- Customize the interface through Atom themes, packages, and snippets
- Find and compare elements, move around code folders, bookmark content, and use Atom's Find and Replace feature
- Integrate Atom with Git and GitHub for version control and publishing

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of programming as they step through the creation of a web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use newly gained coding skills to create their own web application
- Understand software development concepts and technologies
- Communicate effectively with programmers and engineers

Audience

- Non-programmers wishing to learn how to program

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Underscore.js is a one of the most popular JavaScript libraries for functional programming. It embraces functional programming principles but is not opinionated and can be used with imperative, object-oriented, functional or other programming styles. Underscore makes Javascript development more productive and efficient.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Underscore to build a JavaScript application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Underscore to manipulate and control JavaScript collections, arrays, objects and functions
- Use the functional nature of Underscore's libraries to improve the expressiveness and readability of code
- Improve code performance
- Create aggregations and data manipulations
- Integrate with a ViewModel
- Build other JavaScript libraries with Underscore

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to take advantage of Vue JS's incrementally adoptable architecture to build a complex, single-page application (SPA).

By the end of this training, participants will be able to:

- Build web apps that process and render data conditionally.
- Design interactive web apps that react efficiently to user events.
- Write modular and reusable code.
- Incrementally progress a view into full-blown single-page application.
- Integrate VueJS to an existing webpage.
- Use Vue's ecosystem to extend the framework's capability.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn functional programming as they step through the creation of a series of sample applications and utilities.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of functional programming.
- Write elegant, maintainable code for solving complex computing problems.
- Use F# with Javascript and C# to create asynchronous web applications.
7 godzin
Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
- Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
- Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
- Customize applications without branching the code

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TypeScript's advanced features to create and build JavaScript applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing TypeScript and Node.js applications.
- Take advantage of Typescript's advanced capabilities to write clean, expressive code with fewer errors.
- Configure and use Webpack with TypeScript to build complex front-end UIs.
- Use custom data types (Union, Intersection, Tuple Types, etc.) to extend existing generic types.
- Implement asynchronous code patterns and APIs for error handling and validating responses.
- Deploy TypeScript and Node.js applications to production environments (AWS EC2, Heroku, etc.).
420 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design and implement new user facing features
- Optimize web applications to maximize speed and scale
- Write client-side code for web-based applications
- Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly

Audience

- Beginner web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Linux is an open source operating system that is popular among developers because of its stability, flexibility, and customizability.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to transition from developing web applications on Windows to developing on Linux.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the Linux OS and its differences with the Windows OS
- Install Linux and get familiarized with the Linux environment
- Execute Linux commands
- Secure Linux by learning the basics of Linux system administration and user management
- Start developing web applications on Linux

Audience

- Web application developers
- People interested in developing on Linux
- Windows users who wish to switch to Linux

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn Go (Golang)'s core elements, syntax and control structures as they step through the development and deployment of a sample web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an optimal Go development environment.
- Structure Go code for maximum readability.
- Optimize performance of a Go application.
- Test and debug a Go application.
- Deploy a sample web application.
35 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to implement advanced PHP programming tools and techniques.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn advanced concepts in PHP programming.
- Establish consistency and solve advanced problems using PHP programming.
- Explore additional ways to build more flexible software using PHP.
35 godzin
Ruby on Rails (RoR) is an open-source server-side web application framework based on the Ruby programming language and the Rails software library. It is a model-view-controller (MVC) framework that provides default structures for a database, a web service, and web pages.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of web development with Ruby on Rails as they build various web applications based on real-world use cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Ruby on Rails programming
- Implement basic and advanced web app features using Ruby on Rails
- Build a functional web application using Ruby on Rails

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Tworzenie stron WWW

Szkolenie Tworzenie stron WWW, Tworzenie stron WWW boot camp, Szkolenia Zdalne Tworzenie stron WWW, szkolenie wieczorowe Tworzenie stron WWW, szkolenie weekendowe Tworzenie stron WWW, Kurs Tworzenie stron WWW,Kursy Tworzenie stron WWW, Trener Tworzenie stron WWW, instruktor Tworzenie stron WWW, kurs zdalny Tworzenie stron WWW, edukacja zdalna Tworzenie stron WWW, nauczanie wirtualne Tworzenie stron WWW, lekcje UML, nauka przez internet Tworzenie stron WWW, e-learning Tworzenie stron WWW, kurs online Tworzenie stron WWW, wykładowca Tworzenie stron WWWSzkolenie Web Development, Web Development boot camp, Szkolenia Zdalne Web Development, szkolenie wieczorowe Web Development, szkolenie weekendowe Web Development, Kurs Web Development,Kursy Web Development, Trener Web Development, instruktor Web Development, kurs zdalny Web Development, edukacja zdalna Web Development, nauczanie wirtualne Web Development, lekcje UML, nauka przez internet Web Development, e-learning Web Development, kurs online Web Development, wykładowca Web Development

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions