Szkolenia Tworzenie stron WWW | Szkolenia Web Development

Szkolenia Tworzenie stron WWW

Praktyczne szkolenia na żywo z tworzenia stron WWW prezentują w jaki sposób rozwijać nowoczesne strony WWW z wykorzystaniem HTML5, CSS 3, PHP, JavaScript i jego bibliotek lub frameworków np. React, Angular
Szkolenie z tworzenia stron WWW jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Tworzenie stron WWW

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers and anyone interested to learn and use WebRTC to create applications with voice, video, and data sharing using the WebRTC API. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the elements and capabilities of WebRTC.
 • Use simple JavaScript APIs to incorporate voice, video, and data sharing on a peer-to-peer connection.
 • Create simple applications using WebRTC API.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who want to learn and use Tailwind CSS to build and style user interfaces. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to set up a dev environment with Tailwind CLI.
 • Create components and edit layouts with Tailwind CSS.
 • Use Tailwind utility classes to style elements.
 • Master the Tailwind CSS basics.
 • Create modern websites using Tailwind CSS.
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at programmers who wish to use HTML5, JavaScript, and CSS4 together to create a web application. By the end of this training, participants will be able to:
 • Integrate and use HTML5, JavaScript, and CSS4 features in application development.
 • Use CSS4 to enhance the appeal and usability of the application.
 • Use JavaScript and HTML in creating modern interactive applications.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn about Yeoman and understand how it will fit into a web application architecture and development workflow. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the features and benefits of using Yeoman in application development.
 • Learn and understand the process of building and managing an application using Yeoman.
28 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania. Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows). Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania. Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
14 godzin
Programowanie reaktywne jest asynchronicznym paradygmatem programistycznym, który koncentruje się na strumieniach danych i propagacji danych przez ustalenie określonej zależności między bazowymi modelami wykonawczymi i emitowanymi strumieniami danych z jednego komponentu do drugiego Wiele nieefektywnych projektów aplikacji Angular przy budowaniu asynchronicznych interfejsów użytkownika można przezwyciężyć, wykorzystując reaktywne wzorce stylów oferowane przez bibliotekę RxJS W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć obserwowalne wzorce w swoich projektach aplikacji Angular, przechodząc przez serię przypadków pokazujących typowe problemy z kątowymi projektami i korzyści z reaktywnych projektów programistycznych Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zapoznaj się z paradygmatem programowania reaktywnego i biblioteką RxJS Twórz ciężkie aplikacje Angular ze skalowalnością, elastycznością i responsywnością, korzystając z reaktywnych wzorców programowania Publiczność Angularni twórcy aplikacji Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
21 godzin
Kurs zaznajamia uczestnika z językiem PHP oraz jego integracją ze środowiskiem WWW. Uczestnik dowie się jak wykonać dynamiczną stronę, napisać aplikacje bazodanowe oraz zabezpieczać aplikacje przed niepowołanym dostępem.
14 godzin
Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Kurs przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych programistów PHP, którzy chcą wzbogacic swoją wiedzę i poznać najlepsze praktyki programistyczne oraz techniki tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o programowanie obiektowe i wzorce projektowe.
14 godzin
Szkolenie przeznaczony jest dla developerów JavaScript, projektujących oraz wdrażających zaawansowane aplikacje internetowe. Tematy omawiane podczas szkolenia mają na celu przybliżenie najlepszych wzorców programowania w języku JavaScript jak i zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Istotnym punktem szkolenia jest omówienie programowania obiektowego dostępnego za pomocą składni JavaScriptu.
14 godzin
Szkolenie skierowane jest dla programistów pracujących na co dzień z technologiami po stronie serwera lub przeglądarki jak również dla osób projektujących architekturę informacji serwisów internetowych.
35 godzin
To intensywne szkolenie zapewnia podstawową wiedzę i umiejętności korzystania z Windows PowerShell do automatyzacji administracji komputerami z systemem Windows. Umiejętności nauczane w tym kursie mają zastosowanie do wszystkich produktów Microsoft, które używają Windows PowerShell do codziennej administracji. Szkolenie koncentruje się głównie na używaniu Windows PowerShell jako interaktywnego interfejsu wiersza poleceń, ale obejmuje także pewne tematy dotyczące skryptów i programowania.
28 godzin
Symfony to zestaw komponentów PHP , frameworka aplikacji sieci Web, filozofii i społeczności.
14 godzin
Ten praktyczny kurs jest skierowany do programistów Python którzy chcą tworzyć i utrzymywać swoje pierwsze aplikacje internetowe. Jest również adresowany do osób, które są już zaznajomione z innymi frameworkami sieciowymi, takimi jak Django lub Web2py , i chcą dowiedzieć się, jak korzystać z mikrostruktury (tj. Frameworku, który skleja biblioteki stron trzecich zamiast dostarczać samodzielne uniwersalne rozwiązanie) zmiany proces. Znaczna część kursu poświęcona jest nie samej Flaskowi (jest malutki), ale bibliotekom i narzędziom stron trzecich często używanym w projektach Flask.
14 godzin
Progressive Web App (PWA) to aplikacja internetowa, która działa jak natywna aplikacja mobilna. Progresywna aplikacja internetowa może zostać wdrożona jako zwykła strona internetowa, a także aplikacja natywna w sklepie z aplikacjami. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak opracować swoją pierwszą aplikację Progressive Web App, przechodząc przez serię praktycznych ćwiczeń, których kulminacją jest stworzenie i wdrożenie funkcjonalnego PWA.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o indywidualne szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie.
  21 godzin
  React to biblioteka skryptów Java typu open source, której można używać do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych i mobilnych. Często porównuje się go do frameworków MVC, takich jak Angular , Ember i Backbone, jednak React wyróżnia się koncentracją na interfejsie użytkownika aplikacji (widok w MVC). Jego unikalne podejście do renderowania wysoce interaktywnych interfejsów użytkownika jest zarówno potężne, jak i wyzwalające i doprowadziło do popularności React . W tym instruktażowym szkoleniu na żywo pokazujemy moc i elastyczność React , porównujemy go z alternatywnymi strukturami i prowadzimy uczestników krok po kroku przez tworzenie własnej aplikacji React . Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mogli:
  • React filozofię projektowania React .
  • Zdecyduj, kiedy i gdzie warto użyć React oraz kiedy ponownie przemyśleć konwencjonalny model MVC.
  • Zrozum pojęcia React , takie jak komponenty, rekwizyty, stan i cykl życia.
  • Wdrażaj powiązane technologie, takie jak Babel, Webpack i JSX.
  • Twórz, testuj i wdrażaj interaktywne aplikacje internetowe.
  Z naciskiem na praktyczną praktykę i ukończenie prawdziwej aplikacji szkolenie to będzie nieocenione dla programistów aplikacji internetowych, którzy chcą użyć React celu zwiększenia ich wydajności i wartości. Format kursu
  • Omówienie funkcji i możliwości React wraz z krok po kroku opracowywaniem rzeczywistej aplikacji internetowej.
  7 godzin
  TypeScript to otwarty język źródłowy do tworzenia aplikacji, które kompilują się do języka JavaScript.
  Tworząc aplikacje w tym języku mamy możliwość tworzyć statycznie typowany kod, a także wykorzystać więcej elementów z programowania obiektowego tj. abstrakcje, hermetyzacje, interfejsy.
  Prowadzony przez instruktora trening, daje możliwość poznania funkcji TypeScript poprzez budowę aplikacji webowej.
  Format kursu
  * Interaktywny wykład i dyskusja.
  * Wiele ćwiczeń.
  * Praktyczne wykorzystanie języka TypeScript w procesie budowania aplikacji webowej.
    Opcje dostosowywania kursu
  * Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  7 godzin
  WebPack jest modułem Bundler JavaScript, który umożliwia deweloperom zastosowanie modułowego podejścia do budowania dużych, jednostronicowych aplikacji internetowych. Potężne i ważne nowoczesne narzędzie do projektowania frontonu, WebPack jest go-to rozwiązanie dla uzyskania wszystkich plików CSS i JavaScript do działania jako jeden. WebPack dobrze gra rezygnować przód-kończyć przepływy pracy taki jak Babel, ReactJS, i CommonJS. w tym instruktorem, szkolenia na żywo, uczestnicy nauczą się, jak przekształcić, pakiet, i przetwarzać moduły JavaScript i innych zasobów internetowych z WebPack. Zasady tworzenia modułowych aplikacji internetowych oraz ich praktyczne wdrażanie są nauczone poprzez dyskusję i praktykę na żywo, praktyczne. pod koniec szkolenia uczestnicy będą mieli dogłębną wiedzę na temat funkcji i możliwości WebPack & #39; s, a także praktyki potrzebnej do zaimplementowania WebPack w ich własnym przepływie pracy.
  Format kursu
  • część wykładu, dyskusja część, ciężka praktyka praktyczne
  21 godzin
  UberFire to platforma internetowa do szybkiego budowania rozszerzalnych stołów warsztatowych i aplikacji konsolowych dla Internetu. Jest to technologia stojąca za Drools i j BPM . W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak szybko budować łatwe w utrzymaniu, konfigurowalne aplikacje w stylu stołu warsztatowego przy użyciu deklaratywnych interfejsów API UberFire i podejścia podobnego do środowiska Eclipse. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Napisz, utrzymuj i wdrażaj kod Java jako natywną Java Script + HTML .
  • Użyj układów przeciągania i upuszczania, aby kontrolować środowisko pracy
  • Zapoznaj się z architekturą UberFire, w tym z wykorzystaniem wtyczek kompilacyjnych, interfejsów, zdarzeń cyklu życia, wirtualnego systemu plików J GIT , wyszukiwania pełnotekstowego oraz deklaratywnych ram bezpieczeństwa opartych na rolach
  • Twórz rozszerzenia frameworka
  Publiczność
  • Deweloperzy
  Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
  7 godzin
  Dashbuilder to aplikacja internetowa typu open source do wizualnego tworzenia pulpitów biznesowych i raportów. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować, skonfigurować, zintegrować i wdrożyć Dashbuilder . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Wyodrębnij dane z heterogenicznych źródeł, takich jak bazy danych JDBC i pliki tekstowe
  • Użyj łączników, aby połączyć się z systemami i platformami innych firm, takimi jak j BPM
  • Skonfiguruj role, uprawnienia i kontrolę dostępu dla użytkowników
  • Wdróż program Dashbuilder w środowisku produkcyjnym na żywo
  Publiczność
  • Deweloperzy
  • Architekci IT i systemów
  Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
  7 godzin
  PHP 7 to największa aktualizacja do PHP od 2004 roku. Oferuje znaczny wzrost wydajności dzięki nowemu silnikowi Zend 3.0 i poprawia wydajność prawie dwukrotnie w porównaniu do PHP 5.6. Dzięki zmniejszeniu zużycia pamięci o 50% i wielu innym nowym funkcjom PHP 7 ma znaczący wpływ na rozwój aplikacji internetowych na różnych platformach. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z najnowszych funkcji i usprawnień przetwarzania PHP 7, krok po kroku przez tworzenie i wdrażanie przykładowej aplikacji internetowej. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Korzystaj z rozszerzonych funkcji PHP 7, takich jak statki kosmiczne i operatory koalescencji zerowej, wskazówki dotyczące typów skalarnych, nowe deklaracje typów skalarnych i nowe wyjątki błędów
  • Opracuj i wdróż nową aplikację internetową PHP 7
  • Zoptymalizuj istniejące aplikacje lub strony internetowe
  Publiczność
  • Programiści PHP
  • Zaawansowani do średnio zaawansowanych programistów po stronie serwera
  Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
  14 godzin
  Interfejsy API (Application Programming Interface) umożliwiają aplikacjom łączenie się z innymi aplikacjami W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać wysokiej jakości interfejsy API podczas budowania i zabezpieczania serwera API zaplecza Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Wybierz jeden z wielu frameworków do budowania interfejsów API Zrozum i modeluj interfejsy API publikowane przez firmy takie jak Google i Facebook Twórz i publikuj własne Restful APIs do publicznej konsumpcji Zabezpiecz swoje interfejsy API za pomocą uwierzytelniania tokenowego Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Aby dostosować ten kurs do innych języków, takich jak PHP, Javascript itp, Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów .
  7 godzin
  Atom to edytor tekstu i kodu źródłowego opensource dla macOS, Linux i Microsoft Windows Obsługuje wtyczki Nodejs i wbudowaną kontrolę Git Podczas tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zainstalować, dostosować i używać Atoma, aby uzyskać maksymalną wydajność Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Dowiedz się, jak Atom porównuje się z innymi edytorami, takimi jak Sublime Użyj Atoma do tworzenia frontendu i pełnego rozwoju aplikacji Dostosuj interfejs za pomocą motywów Atom, pakietów i fragmentów Znajdź i porównaj elementy, poruszaj się po folderach kodu, dodawaj zawartość do zakładek i korzystaj z funkcji Znajdź i zamień Atom Zintegruj Atom z Git i GitHub dla kontroli wersji i publikowania Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  21 godzin
  W ramach tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy poznają podstawy programowania podczas tworzenia aplikacji internetowej Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Skorzystaj z nowo zdobytych umiejętności kodowania, aby stworzyć własną aplikację internetową Zapoznaj się z koncepcjami i technologiami tworzenia oprogramowania Skuteczna komunikacja z programistami i inżynierami Publiczność Nieprogramowcy pragnący dowiedzieć się, jak programować Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  7 godzin
  Underscorejs to jedna z najpopularniejszych bibliotek JavaScript do programowania funkcjonalnego Obejmuje on zasady programowania funkcjonalnego, ale nie jest opiniotwórczy i może być stosowany w imperatywnych, obiektowych, funkcjonalnych lub innych stylach programowania Podkreślenie sprawia, że ​​tworzenie Javascript jest bardziej wydajne i wydajne W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Underscore do tworzenia aplikacji JavaScript Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Użyj podkreślenia, aby manipulować i kontrolować kolekcje, tablice, obiekty i funkcje JavaScript Użyj funkcjonalnej natury bibliotek podkreślników, aby poprawić ekspresyjność i czytelność kodu Popraw wydajność kodu Twórz agregacje i manipulacje danymi Zintegruj się z ViewModel Twórz inne biblioteki JavaScript za pomocą Underscore Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  21 godzin
  Vuejs to progresywna struktura frontendowa JavaScript do otwierania zaawansowanych aplikacji singlepage Vuejs dąży do tego, aby jak najlepiej wykorzystać Angular, uczynić go lekkim i pominąć niepotrzebne części W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z stopniowo wprowadzanej architektury Vuejs, aby zbudować złożoną aplikację singlepage (SPA) Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Twórz aplikacje internetowe, które przetwarzają i renderują dane warunkowo Projektowanie interaktywnych aplikacji internetowych, które skutecznie reagują na zdarzenia użytkowników Napisz modułowy i wielokrotnego użytku kod Stopniowo zmieniaj widok na pełną aplikację singlepage Zintegruj Vuejs z istniejącą stroną internetową Użyj ekosystemu Vue, aby rozszerzyć możliwości frameworka Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  14 godzin
  F # to funkcja pierwszego języka programowania Jest to język mocno napisany, który obsługuje różne style programowania, w tym funkcjonalny, imperatywny, obiektowy i reaktywny F # jest w pełni obsługiwane w Visual Studio i Xamarin Studio W ramach tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy poznają programowanie funkcjonalne, gdy będą przechodzić przez proces tworzenia szeregu przykładowych aplikacji i narzędzi Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zapoznaj się z zasadami programowania funkcjonalnego Napisz elegancki, możliwy do utrzymania kod do rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych Użyj F # z Javascriptem i C #, aby tworzyć asynchroniczne aplikacje internetowe Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  7 godzin
  Platforma Cuba jest otwartą platformą WWW Java dla aplikacji korporacyjnych Podczas tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z platformy Cuba w celu tworzenia aplikacji dla przedsiębiorstw z bogatymi interfejsami sieciowymi Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Twórz aplikacje Java i interfejsy użytkownika przy użyciu deklaratywnego interfejsu użytkownika, bez używania HTML, CSS lub JavaScript Zredukuj kod standardu i ułatw szybki rozwój Skorzystaj z narzędzia do tworzenia stron internetowych CUBA Studio z istniejącymi IDE Java Dostosuj aplikacje bez rozgałęzienia kodu Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  7 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use TypeScript's advanced features to create and build JavaScript applications. By the end of this training, participants will be able to:
  • Set up the necessary development environment to start developing TypeScript and Node.js applications.
  • Take advantage of Typescript's advanced capabilities to write clean, expressive code with fewer errors.
  • Configure and use Webpack with TypeScript to build complex front-end UIs.
  • Use custom data types (Union, Intersection, Tuple Types, etc.) to extend existing generic types.
  • Implement asynchronous code patterns and APIs for error handling and validating responses.
  • Deploy TypeScript and Node.js applications to production environments (AWS EC2, Heroku, etc.).
  420 godzin
  In this instructor-led, live training, participants will learn the foundations of web development as they step through the creation and deployment of a sample application. By the end of this training, participants will be able to:
  • Design and implement new user facing features
  • Optimize web applications to maximize speed and scale
  • Write client-side code for web-based applications
  • Create fast, easy to use, high volume production applications and develop prototypes quickly
  Audience
  • Beginner web developers
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Tworzenie stron WWW

  Szkolenie Tworzenie stron WWW, Tworzenie stron WWW boot camp, Szkolenia Zdalne Tworzenie stron WWW, szkolenie wieczorowe Tworzenie stron WWW, szkolenie weekendowe Tworzenie stron WWW, Kurs Tworzenie stron WWW,Kursy Tworzenie stron WWW, Trener Tworzenie stron WWW, instruktor Tworzenie stron WWW, kurs zdalny Tworzenie stron WWW, edukacja zdalna Tworzenie stron WWW, nauczanie wirtualne Tworzenie stron WWW, lekcje UML, nauka przez internet Tworzenie stron WWW, e-learning Tworzenie stron WWW, kurs online Tworzenie stron WWW, wykładowca Tworzenie stron WWWSzkolenie Web Development, Web Development boot camp, Szkolenia Zdalne Web Development, szkolenie wieczorowe Web Development, szkolenie weekendowe Web Development, Kurs Web Development,Kursy Web Development, Trener Web Development, instruktor Web Development, kurs zdalny Web Development, edukacja zdalna Web Development, nauczanie wirtualne Web Development, lekcje UML, nauka przez internet Web Development, e-learning Web Development, kurs online Web Development, wykładowca Web Development

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions