Szkolenia Tworzenie stron WWW | Szkolenia Web Development

Szkolenia Tworzenie stron WWW

Praktyczne szkolenia na żywo z tworzenia stron WWW prezentują w jaki sposób rozwijać nowoczesne strony WWW z wykorzystaniem HTML5, CSS 3, PHP, JavaScript i jego bibliotek lub frameworków np. React, Angular
Szkolenie z tworzenia stron WWW jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Tworzenie stron WWW

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis
Programowanie reaktywne jest asynchronicznym paradygmatem programistycznym, który koncentruje się na strumieniach danych i propagacji danych przez ustalenie określonej zależności między bazowymi modelami wykonawczymi i emitowanymi strumieniami danych z jednego komponentu do drugiego Wiele nieefektywnych projektów aplikacji Angular przy budowaniu asynchronicznych interfejsów użytkownika można przezwyciężyć, wykorzystując reaktywne wzorce stylów oferowane przez bibliotekę RxJS W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak wdrożyć obserwowalne wzorce w swoich projektach aplikacji Angular, przechodząc przez serię przypadków pokazujących typowe problemy z kątowymi projektami i korzyści z reaktywnych projektów programistycznych Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zapoznaj się z paradygmatem programowania reaktywnego i biblioteką RxJS Twórz ciężkie aplikacje Angular ze skalowalnością, elastycznością i responsywnością, korzystając z reaktywnych wzorców programowania Publiczność Angularni twórcy aplikacji Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
28 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się języka programowania Python . Nacisk kładziony jest na język Python , podstawowe biblioteki, a także na wybór najlepszych i najbardziej przydatnych bibliotek opracowanych przez społeczność Python . Python napędza firmy i jest używany przez naukowców na całym świecie - jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania.

Kurs może być prowadzony w Python 2.7.x lub 3.x, z praktycznymi ćwiczeniami wykorzystującymi pełną moc obu wersji języka. Ten kurs może być dostarczony w dowolnym systemie operacyjnym (wszystkie wersje UNIX, w tym Linux i Mac OS X, a także Microsoft Windows).

Ćwiczenia praktyczne stanowią około 70% czasu kursu, a około 30% to pokazy i prezentacje. W trakcie kursu można zadawać dyskusje i pytania.

Uwaga: szkolenie może być dostosowane do konkretnych potrzeb na wcześniejsze żądanie przed proponowaną datą kursu.
14 godzin
Opis
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

- tworzenia stron w HTML5
- głównych zalet HTML5
- różnic pomiędzy HTML5 i HTML4
- nowych elementów i atrybutów HTML5
- obsługi mediów audio i wideo w HTML5
- tworzenie formularzy
- Web Storage dla aplikacji offline
21 godzin
Opis
Na kursie uczestnik dowie się, jak stworzyć stronę WWW zgodną ze standardami i zapozna się z tajnikami HTML/XHTML oraz CSS. Będzie umiał też umieścić stronę na serwerze oraz dodać ją do katalogów i wyszukiwarek.

Każdy uczestnik otrzyma też wygodny w użyciu podręcznik przygotowany przez autora kursu, dzięki czemu łatwiejsze będzie utrwalenie i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
21 godzin
Opis
Kurs zaznajamia uczestnika z językiem PHP oraz jego integracją ze środowiskiem WWW. Uczestnik dowie się jak wykonać dynamiczną stronę, napisać aplikacje bazodanowe oraz zabezpieczać aplikacje przed niepowołanym dostępem.
35 godzin
Opis
Program szkolenia przygotowuje do zawodu Projektant stron internetowych (kod zawodu: 213202 wg Standardów Kwalifikacji Zawodowej) w zakresie pracy "HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych" oraz zawiera zagadnienia programowania z wykorzystaniem języków JavaScript oraz PHP.

Przedstawiony program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił zaprojektować oraz wykonać strony internetowe korzystając z języka HTML 4.0 oraz ze stylów kaskadowych CSS 2.0. W budowaniu stron internetowych wykorzystywał będzie znaczniki języka HTML pozwalające na umieszczanie na stronie WWW tekstu, grafiki, tabel, interaktywnych formularzy oraz połączeń do innych stron internetowych. Korzystając ze stylów kaskadowych CSS 2.0 uczestnik szkolenia będzie dokonywał formatowania zawartości stron internetowych zgodnie z wymogami klienta.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach usługowych zajmujących się projektowaniem stron internetowych lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie). Program szkolenia obejmuje zagadnienia tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML i stylów CSS. Znajomość tego zakresu pracy jest niezbędna do podjęcia pracy w zawodzie projektant stron internetowych na typowych stanowiskach pracy.
14 godzin
Opis
Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla średnio zaawansowanych programistów PHP, którzy chcą wzbogacic swoją wiedzę i poznać najlepsze praktyki programistyczne oraz techniki tworzenia aplikacji internetowych w oparciu o programowanie obiektowe i wzorce projektowe.
14 godzin
Opis
Szkolenie przeznaczony jest dla developerów JavaScript, projektujących oraz wdrażających zaawansowane aplikacje internetowe. Tematy omawiane podczas szkolenia mają na celu przybliżenie najlepszych wzorców programowania w języku JavaScript jak i zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy. Istotnym punktem szkolenia jest omówienie programowania obiektowego dostępnego za pomocą składni JavaScriptu.
14 godzin
Opis
Szkolenie skierowane jest dla programistów pracujących na co dzień z technologiami po stronie serwera lub przeglądarki jak również dla osób projektujących architekturę informacji serwisów internetowych.
21 godzin
Opis
Java Script to język programowania przeznaczony do manipulowania stroną internetową. Bootstrap to najpopularniejszy framework HTML , CSS i JS do tworzenia responsywnych, mobilnych projektów w sieci.
7 godzin
Opis
Wyjaśnia, jak tworzyć responsywne i adaptacyjne projekty za pomocą Drupal . Zwykle używamy najbardziej stabilnej wersji modułów Drupal i Drupal .

W tym kursie próbuje się użyć modułów Drupal celu ograniczenia ilości kodu skryptowego CSS lub Java który należy napisać.
35 godzin
Opis
To intensywne szkolenie zapewnia podstawową wiedzę i umiejętności korzystania z Windows PowerShell do automatyzacji administracji komputerami z systemem Windows. Umiejętności nauczane w tym kursie mają zastosowanie do wszystkich produktów Microsoft, które używają Windows PowerShell do codziennej administracji.

Szkolenie koncentruje się głównie na używaniu Windows PowerShell jako interaktywnego interfejsu wiersza poleceń, ale obejmuje także pewne tematy dotyczące skryptów i programowania.
7 godzin
Opis
Zapewnia bardziej zaawansowane pokrycie najnowszych funkcji CSS 3
14 godzin
Opis
Bootstrap to najpopularniejszy framework HTML , CSS i JS do tworzenia responsywnych, mobilnych projektów w sieci.

Publiczność

Ten kurs jest skierowany do twórców stron internetowych, którzy chcą wykorzystać Bootstrap w swoich projektach.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers, engineers, and architects seeking to secure their web apps and services.

By the end of this training, participants will be able to integrate, test, protect, and analyze their web apps and services using the OWASP testing framework and tools.
35 godzin
Opis
This course is intended not just to introduce but to provide strong foundations and present best practices for HTML & CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap. Fundamental concepts are introduced along with Best practices through labs and hands on exercises. For a good enough coverage of all the topics HTML is addressed along with the other topics (CSS & JavaScript).

The course is almost entirely hands on. Most of the concepts are discovered through code readings/execution & coding.
14 godzin
Opis
Yii to wysokowydajny framework PHP najlepszy do tworzenia aplikacji Web 2.0.
28 godzin
Opis
Symfony to zestaw komponentów PHP , frameworka aplikacji sieci Web, filozofii i społeczności.
14 godzin
Opis
Ten praktyczny kurs jest skierowany do programistów Python którzy chcą tworzyć i utrzymywać swoje pierwsze aplikacje internetowe. Jest również adresowany do osób, które są już zaznajomione z innymi frameworkami sieciowymi, takimi jak Django lub Web2py , i chcą dowiedzieć się, jak korzystać z mikrostruktury (tj. Frameworku, który skleja biblioteki stron trzecich zamiast dostarczać samodzielne uniwersalne rozwiązanie) zmiany proces.

Znaczna część kursu poświęcona jest nie samej Flaskowi (jest malutki), ale bibliotekom i narzędziom stron trzecich często używanym w projektach Flask.
14 godzin
Opis
Progressive Web App (PWA) to aplikacja internetowa, która działa jak natywna aplikacja mobilna. Progresywna aplikacja internetowa może zostać wdrożona jako zwykła strona internetowa, a także aplikacja natywna w sklepie z aplikacjami.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak opracować swoją pierwszą aplikację Progressive Web App, przechodząc przez serię praktycznych ćwiczeń, których kulminacją jest stworzenie i wdrożenie funkcjonalnego PWA.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o indywidualne szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie.
21 godzin
Opis
React to biblioteka skryptów Java typu open source, której można używać do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych i mobilnych. Często porównuje się go do frameworków MVC, takich jak Angular , Ember i Backbone, jednak React wyróżnia się koncentracją na interfejsie użytkownika aplikacji (widok w MVC). Jego unikalne podejście do renderowania wysoce interaktywnych interfejsów użytkownika jest zarówno potężne, jak i wyzwalające i doprowadziło do popularności React .

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo pokazujemy moc i elastyczność React , porównujemy go z alternatywnymi strukturami i prowadzimy uczestników krok po kroku przez tworzenie własnej aplikacji React .

Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mogli:

- React filozofię projektowania React .
- Zdecyduj, kiedy i gdzie warto użyć React oraz kiedy ponownie przemyśleć konwencjonalny model MVC.
- Zrozum pojęcia React , takie jak komponenty, rekwizyty, stan i cykl życia.
- Wdrażaj powiązane technologie, takie jak Babel, Webpack i JSX.
- Twórz, testuj i wdrażaj interaktywne aplikacje internetowe.

Z naciskiem na praktyczną praktykę i ukończenie prawdziwej aplikacji szkolenie to będzie nieocenione dla programistów aplikacji internetowych, którzy chcą użyć React celu zwiększenia ich wydajności i wartości.

Format kursu

- Omówienie funkcji i możliwości React wraz z krok po kroku opracowywaniem rzeczywistej aplikacji internetowej.
14 godzin
Opis
Apache Flex to darmowa platforma open source do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych, które działają w różnych systemach operacyjnych, urządzeniach i przeglądarkach. W tym kursie uczestnicy dowiedzą się, jak zacząć korzystać z Apache Flex , tworząc prawdziwą aplikację internetową.

Publiczność

- Programiści / programiści stron internetowych
- Projektanci pragnący zostać programistami

Format kursu

- Kurs będzie praktyczny i oparty na zadaniach
21 godzin
Opis
Przez ostatnie 20 lat skrypt Java był de facto standardem dla skryptów w przeglądarce, po stronie klienta. WebAssembly reprezentuje nowy kierunek. Ten format binarny, wbudowany w przeglądarkę, pozwoli programistom na kompilowanie i wykonywanie kodu napisanego w dowolnym języku z poziomu przeglądarki. WebAssembly jest przenośny, mały i wydajny. Umożliwia szybkie ładowanie i może działać na istniejących platformach skryptów Java , tłumacząc kod binarny na asm.js. Co ważniejsze, WebAssembly toruje drogę do uruchamiania nowszych, bardziej intensywnych aplikacji, takich jak wirtualna rzeczywistość i wysokiej klasy gry, by wymienić tylko kilka z poziomu przeglądarki.

W tym prowadzonym przez instruktora kursie na żywo omawiamy ewolucję programowania internetowego, obecny stan rzeczy oraz to, co można zrobić z pojawieniem się i wydaniem WebAssembly . Kurs będzie zarówno objaśniający, jak i praktyczny, zapewniając podstawową teorię i przeprowadzając uczestników przez tworzenie własnego programu WebAssembly .

Format kursu

- Kurs będzie praktyczny i oparty na zadaniach
- Do ćwiczeń będą używane C i C++
7 godzin
Opis
TypeScript to otwarty język źródłowy do tworzenia aplikacji, które kompilują się do języka JavaScript.
Tworząc aplikacje w tym języku mamy możliwość tworzyć statycznie typowany kod, a także wykorzystać więcej elementów z programowania obiektowego tj. abstrakcje, hermetyzacje, interfejsy.
Prowadzony przez instruktora trening, daje możliwość poznania funkcji TypeScript poprzez budowę aplikacji webowej.

Format kursu
* Interaktywny wykład i dyskusja.
* Wiele ćwiczeń.
* Praktyczne wykorzystanie języka TypeScript w procesie budowania aplikacji webowej.

Opcje dostosowywania kursu
* Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
7 godzin
Opis
WebPack jest modułem Bundler JavaScript, który umożliwia deweloperom zastosowanie modułowego podejścia do budowania dużych, jednostronicowych aplikacji internetowych. Potężne i ważne nowoczesne narzędzie do projektowania frontonu, WebPack jest go-to rozwiązanie dla uzyskania wszystkich plików CSS i JavaScript do działania jako jeden. WebPack dobrze gra rezygnować przód-kończyć przepływy pracy taki jak Babel, ReactJS, i CommonJS.

w tym instruktorem, szkolenia na żywo, uczestnicy nauczą się, jak przekształcić, pakiet, i przetwarzać moduły JavaScript i innych zasobów internetowych z WebPack. Zasady tworzenia modułowych aplikacji internetowych oraz ich praktyczne wdrażanie są nauczone poprzez dyskusję i praktykę na żywo, praktyczne.

pod koniec szkolenia uczestnicy będą mieli dogłębną wiedzę na temat funkcji i możliwości WebPack & #39; s, a także praktyki potrzebnej do zaimplementowania WebPack w ich własnym przepływie pracy.

Format kursu

- część wykładu, dyskusja część, ciężka praktyka praktyczne
7 godzin
Opis
Fundacja (prowadzona przez Zurb) jest zaawansowanym, responsywnym frontendowym środowiskiem programistycznym Zapewnia on responsywną siatkę oraz komponenty HTML, CSS UI, szablony i fragmenty kodu, w tym typografię, formularze, przyciski, nawigację i inne elementy interfejsu, a także opcjonalne funkcje zapewniane przez rozszerzenia JavaScript W ramach tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak prototypować i tworzyć złożone układy stron internetowych, które są elastyczne, elastyczne i interaktywne Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj Foundation Wykorzystaj siatkę, nawigację, menu i inne interaktywne komponenty, aby tworzyć skomplikowane układy Szybko przenieś aplikację mobilną z prototypu do produkcji Użyj siatki mobilnej do obsługi starszych urządzeń Użyj komponentów JavaScript, aby dodać funkcjonalność Publiczność Frontendowi twórcy stron internetowych Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
21 godzin
Opis
UberFire to platforma internetowa do szybkiego budowania rozszerzalnych stołów warsztatowych i aplikacji konsolowych dla Internetu. Jest to technologia stojąca za Drools i j BPM .

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak szybko budować łatwe w utrzymaniu, konfigurowalne aplikacje w stylu stołu warsztatowego przy użyciu deklaratywnych interfejsów API UberFire i podejścia podobnego do środowiska Eclipse.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Napisz, utrzymuj i wdrażaj kod Java jako natywną Java Script + HTML .
- Użyj układów przeciągania i upuszczania, aby kontrolować środowisko pracy
- Zapoznaj się z architekturą UberFire, w tym z wykorzystaniem wtyczek kompilacyjnych, interfejsów, zdarzeń cyklu życia, wirtualnego systemu plików J GIT , wyszukiwania pełnotekstowego oraz deklaratywnych ram bezpieczeństwa opartych na rolach
- Twórz rozszerzenia frameworka

Publiczność

- Deweloperzy

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
7 godzin
Opis
Dashbuilder to aplikacja internetowa typu open source do wizualnego tworzenia pulpitów biznesowych i raportów.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować, skonfigurować, zintegrować i wdrożyć Dashbuilder .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Wyodrębnij dane z heterogenicznych źródeł, takich jak bazy danych JDBC i pliki tekstowe
- Użyj łączników, aby połączyć się z systemami i platformami innych firm, takimi jak j BPM
- Skonfiguruj role, uprawnienia i kontrolę dostępu dla użytkowników
- Wdróż program Dashbuilder w środowisku produkcyjnym na żywo

Publiczność

- Deweloperzy
- Architekci IT i systemów

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

Nadchodzące szkolenia z technologii Tworzenie stron WWW

Szkolenie Tworzenie stron WWW, Tworzenie stron WWW boot camp, Szkolenia Zdalne Tworzenie stron WWW, szkolenie wieczorowe Tworzenie stron WWW, szkolenie weekendowe Tworzenie stron WWW, Kurs Tworzenie stron WWW,Kursy Tworzenie stron WWW, Trener Tworzenie stron WWW, instruktor Tworzenie stron WWW, kurs zdalny Tworzenie stron WWW, edukacja zdalna Tworzenie stron WWW, nauczanie wirtualne Tworzenie stron WWW, lekcje UML, nauka przez internet Tworzenie stron WWW, e-learning Tworzenie stron WWW, kurs online Tworzenie stron WWW, wykładowca Tworzenie stron WWWSzkolenie Web Development, Web Development boot camp, Szkolenia Zdalne Web Development, szkolenie wieczorowe Web Development, szkolenie weekendowe Web Development, Kurs Web Development,Kursy Web Development, Trener Web Development, instruktor Web Development, kurs zdalny Web Development, edukacja zdalna Web Development, nauczanie wirtualne Web Development, lekcje UML, nauka przez internet Web Development, e-learning Web Development, kurs online Web Development, wykładowca Web Development

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions