Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Web API vs RESTful API vs SOAP API
 • Przegląd podstawowych koncepcji i architektury Web API

Pierwsze kroki

 • Wybór właściwego paradygmatu API
 • Przykładowe biznesowe zastosowanie internetowych interfejsów API
 • Technologie i narzędzia API

Zabezpieczanie interfejsów API

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Praca z OAuth
 • Wdrażanie zabezpieczeń WebHooks

Designing Web APIs

 • Zrozumienie rzeczywistych przypadków użycia
 • Definiowanie problemu i celów biznesowych
 • Tworzenie architektury
 • Pisanie specyfikacji API
 • Najlepsze praktyki projektowania API

Skalowanie interfejsów API

 • Optymalizacja zasobów obliczeniowych
 • Ewoluujący projekt API
 • Paginowanie interfejsów API
 • Interfejsy API ograniczające szybkość
 • Zestawy SDK dla programistów

Testowanie i publikowanie interfejsów API

 • Definiowanie przypadków testowych
 • Automatyzacja testów API
 • Ocena wyników testów
 • Publikowanie internetowych interfejsów API

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

 • Znajomość interfejsów API
 • Doświadczenie w programowaniu internetowym (Javascript, ASP.NET, PHP, C#, itp.)

Publiczność

 • Deweloperzy
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie