Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Bubble Przegląd

 • Czym jest Bubble?
 • Funkcje Bubble

Bubble Szybki start

 • Tworzenie projektu
 • Korzystanie z wtyczek
 • Ustawianie stanów
 • Tworzenie przepływów pracy
 • Tworzenie responsywnych stron

Projekt wizualny

 • Praca z elementami wizualnymi i wielokrotnego użytku
 • Obsługa formularzy

Web Services i trwałość danych

 • Praca z łącznikami API
 • Korzystanie z wywołań API
 • Wdrażanie baz danych

Dodatkowe funkcje

 • Tworzenie powtarzających się grup
 • Dodawanie formularzy zadań
 • Tworzenie wykresów do wyświetlania analiz

Wdrażanie aplikacji

 • Wdrażanie z Herouko

Rozwiązywanie problemów

 • Rozwiązywanie problemów z błędami

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Podstawowe zrozumienie komputerów

Publiczność

 • Web Developerzy
 7 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Nadchodzące szkolenia