Plan Szkolenia

Wstęp

  • Go jako język programowania sieci i systemów
  • Go vs C, Javaskrypt, Ruby itd.

Konfigurowanie środowiska programistycznego

Używanie Go zmiennych, stałych i typów

Używanie operatorów matematycznych w Go

Praca z datami i godzinami w Go

Używanie Go wskaźników, tablic, wycinków, map i struktur

Programming Logika warunkowa z pętlami Switch i For

Definiowanie i wywoływanie funkcji w Go

Tworzenie aplikacji internetowej w Go

Użyj środowiska wykonawczego Go do zbudowania i skompilowania projektu

Odczyt i zapis z i do systemów plików oraz Internetu

Debugowanie aplikacji

Stosowanie interfejsów w celu uproszczenia złożoności aplikacji

Tworzenie pakietu projektu

Dodawanie współbieżności z Go procedurami i kanałami

Optymalizacja aplikacji

Wdrażanie aplikacji

Wniosek

Wymagania

  • Zrozumienie ogólnych zasad programowania

Publiczność

  • Deweloperzy
 28 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie