Szkolenia Data Management

Szkolenia Data Management

Szkolenia z tematu Data Management w Polsce.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Data Management

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to learn how to implement queues on the data structure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn about the algorithms that are commonly used in the data structure.
 • Understand the applications of queue data structure.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at sysadmins and developers who wish to set up, deploy, and manage Oracle GoldenGate for data transformation. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Oracle GoldenGate.
 • Understand Oracle databases replication using the Oracle GoldenGate tool.
 • Understand the Oracle GoldenGate architecture.
 • Configure and perform a database replication and migration.
 • Optimize Oracle GoldenGate performance and troubleshoot issues.
35 godzin
Audience
 • Programmers
 • Beginner IT professionals
Format of the course
 •     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at repository managers, SysAdmins, and developers who wish to install, configure, and monitor the DSpace platform to manage their content assets. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up DSpace to manage and preserve various types of digital content.
 • Manage the DSpace platform to store, preserve, and share document libraries online.
 • Configure DSpace user interface, metadata, and database to suit organizational needs.
 • Use analytics services to monitor user traffic and metrics and generate useful statistics for the organization.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Server to optimize their database systems. By the end of this training, participants will be able to implement, develop, manage, and secure their enterprise data and database systems using MarkLogic Server.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Data Hub to organize and manage their data from various silos. By the end of this training, participants will be able to customize, secure, track, and manage their enterprise data using MarkLogic Data Hub capabilities and tools.
14 godzin
Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych. 
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.
21 godzin
Pentaho Data Integration to otwarte narzędzie do integracji danych do definiowania zadań i transformacji danych Podczas tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z potężnych funkcji ETL Pentaho Data Integration i bogatego GUI do zarządzania całym cyklem życia danych, maksymalizując wartość danych dla organizacji Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Twórz, przeglądaj i uruchamiaj podstawowe transformacje danych zawierające kroki i przeskoki Skonfiguruj i zabezpiecz repozytorium Pentaho Enterprise Wykorzystaj odmienne źródła danych i wygeneruj jedną, ujednoliconą wersję prawdy w formacie analitycznym Dostarcz wyniki do aplikacji trzeciej części do dalszego przetwarzania Publiczność Analityk danych Twórcy ETL Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
28 godzin
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) to pakiet Business Intelligence, który zapewnia integrację danych, raportowanie, pulpity nawigacyjne i możliwości ładowania W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zmaksymalizować funkcje Open Source BI Suite Community Edition (CE) Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) Zapoznaj się z podstawami narzędzi CE Pentaho i ich funkcjami Twórz raporty za pomocą Pentaho CE Zintegruj dane stron trzecich z Pentaho CE Pracuj z dużymi danymi i analizami w Pentaho CE Publiczność Programiści Deweloperzy BI Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Aby poprosić o indywidualne szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów .
21 godzin
Platforma KNIME Analytics jest wiodącą opcją open source dla innowacji opartych na danych, pomagającą odkryć potencjał ukryty w twoich danych, wydobywać nowe informacje i przewidywać nowe przyszłości. Dzięki ponad 1000 modułów, setkom gotowych do użycia przykładów, kompleksowej gamie zintegrowanych narzędzi i najszerszemu KNIME zaawansowanych algorytmów, platforma KNIME Analytics jest idealnym zestawem narzędzi dla każdego badacza danych i analityka biznesowego. Ten kurs dla platformy KNIME Analytics jest idealną okazją dla początkujących, zaawansowanych użytkowników i ekspertów KNIME do KNIME z KNIME , aby dowiedzieć się, jak z niego bardziej efektywnie korzystać oraz jak tworzyć jasne, kompleksowe raporty oparte na przepływach pracy KNIME
35 godzin
KNIME to skrócona nazwa Konstanz Information Miner, czyli platformy przeznaczonej do integracji, interaktywnej analizy i raportowania danych, dostępnej na zasadach wolnego i otwartego oprogramowania. KNIME umożliwia integrację wielu różnorodnych komponentów z dziedziny uczenia maszynowego (ang. machine learning) i eksploracji danych (ang. data mining) dzięki koncepcji modułowego przetwarzania potokowego danych. Graficzny interfejs użytkownika oraz wykorzystanie JDBC pozwala na łatwe i szybkie zestawianie węzłów (ang. nodes) w celu łączenia ze sobą różnych źródeł danych z uwzględnieniem procesu wstępnego przetwarzania - ETL  oraz modelowania, analizy i wizualizacji danych bez konieczności korzystania z programowania (lub w minimalnym stopniu). KNIME w pewnym stopniu, jako zaawansowane narzędzie analityczne, można uznać za alternatywę SAS. Od 2006 r. KNIME jest wykorzystywany w badaniach farmaceutycznych, a także w innych dziedzinach, takich jak analiza danych klienta (CRM), business intelligence (BI) i analiza danych finansowych.
14 godzin
Sensor Fusion to połączenie i integracja danych z wielu czujników, aby zapewnić bardziej dokładny, niezawodny i kontekstowy widok danych. Implementacje Sensor Fusion wymagają algorytmów do filtrowania i integracji różnych źródeł danych. Publiczność Kurs ten jest skierowany do inżynierów, programistów i architektów, którzy zajmują się implementacjami wieloczujnikowymi.
21 godzin
Talend Open Studio for ESB to narzędzie do integracji aplikacji w czasie rzeczywistym typu open source do mediacji usług i routingu. Upraszcza integrację systemów, usług i aplikacji klasy korporacyjnej. Dzięki aplikacjom umożliwiającym obsługę i starszym systemom umożliwia tworzenie architektur zorientowanych na usługi (SOA). W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z Talend Open Studio dla ESB do tworzenia, łączenia, pośredniczenia i zarządzania usługami i ich interakcjami. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli
 • Integruj, ulepszaj i dostarczaj technologie ESB jako pojedyncze pakiety w różnych środowiskach wdrożeniowych.
 • Zrozum i wykorzystuj najczęściej używane komponenty Talend Open Studio .
 • Zintegruj dowolną aplikację, bazę danych, interfejs API lub usługi sieciowe.
 • Bezproblemowa integracja heterogenicznych systemów i aplikacji.
 • Osadź istniejące biblioteki kodów Java aby rozszerzyć projekty.
 • Wykorzystaj komponenty i kod społeczności do rozszerzenia projektów.
 • Szybka integracja systemów, aplikacji i źródeł danych w środowisku Eclipse typu przeciągnij i upuść.
 • Skróć czas programowania i koszty konserwacji, generując zoptymalizowany kod wielokrotnego użytku.
Format kursu
 • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
28 godzin
Talend Open Studio for Big Data to narzędzie ETL open source do przetwarzania dużych danych. Obejmuje to środowisko rozwojowe do interakcji z Big Data źródłami i celami, a także prowadzenie prac bez konieczności pisania kodów. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do osób technicznych, które chcą uruchomić Talend Open Studio dla Big Data w celu ułatwienia procesu czytania i kręcenia przez Big Data. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Instalacja i konfiguracja Talend Open Studio dla Big Data. Podłącz się do systemów Big Data takich jak Cloudera, HortonWorks, MapR, Amazon EMR i Apache. Zrozum i zainstaluj duże komponenty danych i podłączenia Open Studio's. Konfiguruj parametry, aby automatycznie generować kod MapReduce. Użyj interfejsu Open Studio's drag-and-drop do wykonywania prac Hadoop. Prototyp dużych rurociągów danych. Automatyczne projekty integracji dużych danych.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
Talend Centrum administracyjne (TAC) jest centralizowaną aplikacją polecającą Talend suite oprogramowania. Jest wdrażany przez Talend rozwiązania jako aplikacja internetowa i integruje inne Talend narzędzia do skutecznego zarządzania procesami informacyjnymi. Talend Centrum administracyjne pozwala swoim użytkownikom zarządzać swoimi systemami biznesowymi i przekształcić zestawy danych w wgląd, który jest przydatny dla przedsiębiorstwa. Ten instruktor prowadzony, szkolenie na żywo (online lub on-site) jest skierowany do administratorów systemów, naukowców danych i analityków biznesowych, którzy chcą utworzyć Centrum Administracji w celu wdrożenia i zarządzania rolami i zadaniami organizacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Instalacja i konfiguracja Talend Centrum administracyjne. Zrozumienie i realizacja Talend podstaw zarządzania. Tworzenie, wdrażanie i prowadzenie projektów biznesowych lub zadań w Talend. Monitorowanie bezpieczeństwa zestawów danych i opracowanie rutyn biznesowych opartych na ramie TAC. Zdobądź szerokie zrozumienie aplikacji Big Data.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
7 godzin
Talend Cloud jest platformą open-source, która zapewnia rozwiązania do integracji danych końcowych i zarządzania. Talend Cloud specjalizuje się w zakresie dużych danych, jakości danych, zarządzania danymi i integracji aplikacji dla firm. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do administratorów danych i deweloperów, którzy chcą zarządzać, monitorować i obsługiwać procesy integracji danych przy użyciu Talend usług w chmurze. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Przejdź do konsoli Talend Management w celu zarządzania użytkownikami i rolami na platformie. Ocena danych w celu znalezienia i zrozumienia odpowiednich zestawów danych. Tworzenie rurociągu do przetwarzania i monitorowania danych w czasie odpoczynku lub w akcji. Przygotuj dane do analizy, aby wytworzyć wgląd, który ma znaczenie dla biznesu.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
35 godzin
Opis: Konieczne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń w zakresie ustawy o ochronie danych z 1998 r "Ustawa" i jej skutków dla organizacji i osób fizycznych Istnieją znaczne różnice między ustawą a jej poprzednikiem, ustawą o ochronie danych z 1984 r W szczególności ustawa zawiera ważne nowe obowiązki w odniesieniu do rejestrów ręcznych i transgranicznych przepływów danych, nowego systemu powiadomień i zmienionych zasad Ważne jest zrozumienie ustawy w kontekście europejskim Osoby posiadające doświadczenie w zakresie ochrony danych, jak również te, które są nowe w tej dziedzinie, muszą zostać przeszkolone, aby ich organizacje miały pewność, że zgodność z prawem jest stale rozwiązywana Konieczne jest, aby we właściwym czasie zidentyfikować kwestie wymagające specjalistycznych porad dotyczących ochrony danych, aby poprawić reputację i wiarygodność organizacji poprzez odpowiednie polityki i procedury ochrony danych Cele: Celem tego sylabusa jest promowanie zrozumienia, jak działają zasady ochrony danych, a nie tylko skupianie się na mechanizmie regulacji Sylabus umieszcza ustawę w kontekście praw człowieka i promuje dobre praktyki w organizacjach Po uzyskaniu certyfikatu posiadacze nagrody będą posiadali: docenienie szerszego kontekstu ustawy zrozumienie sposobu, w jaki działa Ustawa oraz Polityka prywatności i elektroniczna Obowiązują regulacje prawne (dyrektywa WE) z 2003 roku szerokie zrozumienie sposobu, w jaki powiązane prawodawstwo odnosi się do ustawy zrozumienie, co należy zrobić, aby osiągnąć zgodność uznana kwalifikacja w zakresie ochrony danych Streszczenie kursu: Program składa się z trzech głównych części, z których każda zawiera wiele podrozdziałów! Kontekst ten będzie uwzględniał źródła i przyczyny Aktu wraz z uwzględnieniem prywatności w ogóle Prawo - ustawa o ochronie danych, będzie to dotyczyć głównych pojęć i elementów ustawy oraz ustawodawstwa podporządkowanego Zastosowanie to rozważy, w jaki sposób osiąga się zgodność i jak działa Ustawa w praktyce .
21 godzin
Kryptografia to technologia oprogramowania do ochrony danych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą poznać podstawy kryptografii i zastosować tę wiedzę w celu zabezpieczenia swoich aplikacji i systemów. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Generuj wspólne tajne klucze, aby bezpiecznie komunikować się między dwiema stronami
 • Zrozum i przyjmuj liczne protokoły bezpieczeństwa
 • Analizuj luki bezpieczeństwa w istniejących systemach
 • Podejmij odpowiednie środki, gdy niepożądana strona uzyskuje dostęp do prywatnych danych
 • Zbadaj rzeczywiste przypadki dotyczące niepożądanego dostępu do danych i zastosuj odpowiednie odpowiedzi.
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Dwudniowy kurs wprowadzający do GDPR (General Data Protection Regulation) czy jej polskiego odpowiednika RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)  – najpoważniejszej od dwudziestu lat zmiany w ochronie danych osobowych. Szkolenie obejmie wszystkie zmiany wprowadzane przez GDPR, podstawy teoretyczne oraz omówienie praktycznego wymiaru zmian. Pozycja obowiązkowa dla kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w projektach informatycznych.
7 godzin
Ten jednodniowy kurs jest przeznaczony dla osób poszukujących krótkiego zarysu rozporządzenia o Data Protection - ogólnych przepisów dotyczących Data Protection GDPR 25 maja 2018 r. Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów, szefów departamentów i pracowników, którzy muszą zrozumieć podstawy GDPR .
21 godzin
Jest to bardziej dogłębne i dotyczyłoby osób, które w dużym stopniu współpracują z GDPR i które mogą zostać powołane do zespołu ds PKBR Byłoby to idealne rozwiązanie dla pracowników działów IT, zasobów ludzkich i marketingu, którzy zajmują się w dużym stopniu GDPR .
14 godzin
Kurs ten jest opracowany głównie z uwzględnieniem audytorów i innych ról administracyjnych, które są zobowiązani do zapewnienia zgodności ich systemów kontrolnych i środowiska informatycznego z przeważającymi przepisami prawa i regulacji. Kurs rozpocznie się od dawania zrozumienia kluczowych GDPR pojęć, a także jak jest To będzie miało wpływ na pracę przeprowadzoną przez audytorów. Uczestnicy będą również badać prawa podmiotów danych, kontrolerów danych i przetwarzaczy zobowiązań oraz pojęć egzekwowania i zgodności w kontekstu rozporządzenia. Szkolenie obejmie również program audytu dostarczony przez ISACA, który będzie umożliwiając audytorom przegląd GDPR mechanizmów zarządzania i reakcji oraz wspieranie Procesy, które mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanymi z nieprzestrzeganiem.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at ___ who wish to use ___ to ___. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure ___.
 • ___. 
 • ___. 
 • ___. 
7 godzin
Cele: • Zapoznanie się z wymogami standardu WCAG 2.1; • Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; • Zdobycie wiedzy jak poprawnie projektować dostępne strony internetowe
21 godzin
Pimcore to otwarta platforma PIM/MDM (Informacja o produkcie Management / Master Data Management) do centralizacji i harmonizacji danych o produkcie w jednym systemie. Ten instruktor prowadzony, trening na żywo (online lub on-site) jest skierowany do inżynierów, którzy chcą użyć Pimcore do zarządzania produktem, klientem, dostawcą itp. Dane w wielu dziedzinach. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Konsolidacja złożonych danych mistrzowskich w różnych systemach. Konfiguruj złożone modele danych multi-domain z wielu źródeł i formatów. Modelowanie, przechowywanie i zarządzanie hierarchią i strukturą danych w organizacji. Czyszczenie, dopasowanie, weryfikacja i standardyzacja danych głównych. Integruj dane PIM z zarządzaniem aktywami cyfrowymi (DAM), zarządzaniem treścią (CMS) i projektem doświadczenia użytkownika / doświadczenia klienta (UX / CX).
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Master Data Management (MDM) odnosi się do narzędzi i procesów wykorzystywanych przez zespoły biznesowe i informatyczne w celu zapewnienia jedności, dokładności, zarządzania i odpowiedzialności aktywów danych przedsiębiorstwa. EBX5 (TIBCO EBX) jest narzędziem MDM do modelowania głównych danych i egzekwowania zarządzania. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów, którzy chcą użyć EBX5 (TIBCO EBX) w celu umożliwienia rozwiązania Master Data Management w swojej organizacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Interpretuj wymagania i zaprojektuj rozwiązanie MDM. umożliwia zarządzanie i integrację głównych danych. Integracja i transfer danych w wielu systemach. Wprowadź dane do EBX5 za pomocą logiki match i fusion. Projektowanie, tworzenie i dokumentowanie modelu danych, który odpowiada na wymagania biznesowe organizacji. Integracja EBX5 z usługami trzeciej strony.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
28 godzin
Architektura danych to standardyzacja systemów i struktur zarządzania danymi w skali przedsiębiorstwa. Architektura danych tworzy plan zarządzania zasobami danych w celu zaspokojenia strategii i potrzeb organizacyjnych. Ten instruktor prowadzony, szkolenie na żywo (online lub on-site) jest skierowany do inżynierów komputerowych, analityków danych i menedżerów projektów, którzy chcą zaprojektować, zarządzać i oceniać systemy danych organizacyjnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Projektowanie systemów danych, które odpowiadają potrzebom organizacji. Ocena aktywów danych w celu stworzenia skutecznego systemu przetwarzania danych. Wdrożenie metod zmniejszania ryzyka w celu zbudowania solidnej architektury danych przedsiębiorstw.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Data Management

Szkolenie Data Management, Data Management boot camp, Szkolenia Zdalne Data Management, szkolenie wieczorowe Data Management, szkolenie weekendowe Data Management, Kurs Data Management,Kursy Data Management, Trener Data Management, instruktor Data Management, kurs zdalny Data Management, edukacja zdalna Data Management, nauczanie wirtualne Data Management, lekcje UML, nauka przez internet Data Management, e-learning Data Management, kurs online Data Management, wykładowca Data Management

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions