Plan Szkolenia

Wstęp

  • Integracja aplikacji i zarządzanie danymi w złożonych, heterogenicznych środowiskach

Przegląd usług sieciowych

Infrastruktura ESB (TAC, SVN, repozytorium artefaktów Nexus)

Przygotowanie środowiska

Uruchamianie TAC (Talend Konsola administracyjna)

Tworzenie tras mediacji

Przegląd języka Simple

Zrozumienie komunikatów i wymian

Używanie kodu Java i JavaBeans

Przekierowywanie wiadomości

Odkrywanie EIP (wzorców integracji przedsiębiorstwa)

Praca z zadaniami DI (integracja danych).

Duplikowanie, równoważenie obciążenia i ograniczanie wiadomości

Wysyłanie i odbieranie wiadomości do/z Apache ActiveQ

Tworzenie serwisu internetowego SOAP

Rozwój usługi internetowej REST

Wdrażanie usług i tras danych

Monitorowanie usług danych

Rozwiązywanie problemów

Uwagi końcowe

Wymagania

  • Zrozumienie architektury zorientowanej na usługi (SOA)
  • Zrozumienie Enterprise Service Bus (ESB)
  • Dobre zrozumienie Java

Publiczność

  • Deweloperzy ESB
  • Java programistów aplikacji
  • Architekci oprogramowania
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie