Szkolenia Talend

Szkolenia Talend

Praktyczne szkolenia na żywo z Talent Open Studio. Talend to grupa narzędzi, które służą do przetwarzania i integracji danych. Pozwalają one na zarządzanie danymi z różnych źródeł (np. relacyjnych baz danych) i integrację pomiędzy aplikacjami (ESB). Szkolenia ukazują możliwości Talend Open Studio i platformy Talend Big Data Integration w zakresie wsparcia organizacji do opierania się na rzetelnych danych i wiarygodnych informacjach (data driven) oraz wdrażania procesów zarządzania danymi (Data Governance).

Szkolenie Talent Open Studio jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Plany szkoleń z technologii Talend

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Talend Data Stewardship to narzędzie, które zapewnia ramy do zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z jakością danych w organizacji. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych analityków danych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania i poprawy jakości danych przy użyciu Talend Data Stewardship. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Uzyskanie kompleksowego zrozumienia roli zarządzania danymi w utrzymaniu jakości danych. Używanie Talend Data Stewardship do zarządzania zadaniami związanymi z jakością danych. Tworzenie, przypisywanie i zarządzanie zadaniami w Talend Data Stewardship, w tym dostosowywanie przepływu pracy. Korzystanie z funkcji raportowania i monitorowania narzędzia w celu śledzenia jakości danych i wysiłków związanych z zarządzaniem danymi.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Talend Administration Center (TAC) to scentralizowana aplikacja zarządzająca pakietem oprogramowania Talend. Jest wdrażany przez rozwiązania Talend jako aplikacja internetowa i integruje inne narzędzia Talend w celu wydajnego administrowania procesami informacyjnymi. Talend Administration Center umożliwia użytkownikom zarządzanie systemami biznesowymi i przekształcanie zbiorów danych w informacje przydatne dla przedsiębiorstwa. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, analityków danych i analityków biznesowych, którzy chcą skonfigurować Talend Administration Center do wdrażania i zarządzania rolami i zadaniami organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Talend Centrum administracyjnego. Zrozumieć i wdrożyć podstawy zarządzania Talend. Tworzenie, wdrażanie i uruchamianie projektów biznesowych lub zadań w Talend. Monitorowanie bezpieczeństwa zbiorów danych i opracowywanie procedur biznesowych w oparciu o strukturę TAC. Uzyskanie szerszego zrozumienia aplikacji Big Data.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Talend Open Studio for Big Data to narzędzie ETL typu open source do przetwarzania dużych zbiorów danych. Zawiera środowisko programistyczne do interakcji ze źródłami i celami Big Data oraz uruchamiania zadań bez konieczności pisania kodu. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla osób technicznych, które chcą wdrożyć Talend Open Studio for Big Data w celu uproszczenia procesu odczytu i analizy Big Data. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Talend Open Studio for Big Data. Łączenie się z systemami Big Data, takimi jak Cloudera, HortonWorks, MapR, Amazon EMR i Apache. Zrozumieć i skonfigurować komponenty i konektory Big Data w Open Studio. Konfigurowanie parametrów do automatycznego generowania kodu MapReduce. Korzystanie z interfejsu "przeciągnij i upuść" Open Studio do uruchamiania zadań Hadoop. Prototypowanie potoków big data. Automatyzacja projektów integracji dużych zbiorów danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Talend Cloud to platforma typu open-source, która zapewnia kompleksowe rozwiązania do integracji i zarządzania danymi. Talend Cloud specjalizuje się w big data, jakości danych, zarządzaniu danymi podstawowymi i integracji aplikacji dla firm. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów danych i programistów, którzy chcą zarządzać, monitorować i obsługiwać procesy integracji danych przy użyciu usług Talend Cloud. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poruszanie się po konsoli Talend Management Console w celu zarządzania użytkownikami i rolami na platformie. Ocena danych w celu znalezienia i zrozumienia odpowiednich zestawów danych. Tworzenie potoku do przetwarzania i monitorowania danych w spoczynku lub w działaniu. Przygotowywanie danych do analizy w celu generowania spostrzeżeń istotnych dla firmy.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Talend Open Studio for ESB to otwarte narzędzie do integracji aplikacji w czasie rzeczywistym, służące do mediacji i routingu usług. Upraszcza integrację systemów, usług i aplikacji klasy korporacyjnej. Umożliwia tworzenie architektur zorientowanych na usługi (SOA) poprzez udostępnianie usług aplikacjom i starszym systemom. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Talend Open Studio for ESB do tworzenia, łączenia, pośredniczenia i zarządzania usługami oraz ich interakcjami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Integracja, ulepszanie i dostarczanie technologii ESB jako pojedynczych pakietów w różnych środowiskach wdrożeniowych. Zrozumienie i wykorzystanie Talend najczęściej używanych komponentów Open Studio. Integracja dowolnej aplikacji, bazy danych, API lub usług sieciowych. Płynna integracja heterogenicznych systemów i aplikacji. Osadzanie istniejących bibliotek kodu Java w celu rozszerzenia projektów. Wykorzystanie komponentów i kodu społeczności do rozszerzenia projektów. Szybka integracja systemów, aplikacji i źródeł danych w środowisku Eclipse metodą "przeciągnij i upuść". Skrócenie czasu programowania i obniżenie kosztów utrzymania dzięki generowaniu zoptymalizowanego kodu wielokrotnego użytku.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Last Updated:

Szkolenie Talend, Talend boot camp, Szkolenia Zdalne Talend, szkolenie wieczorowe Talend, szkolenie weekendowe Talend, Kurs Talend,Kursy Talend, Trener Talend, instruktor Talend, kurs zdalny Talend, edukacja zdalna Talend, nauczanie wirtualne Talend, lekcje UML, nauka przez internet Talend, e-learning Talend, kurs online Talend, wykładowca Talend

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions