Szkolenia Data Integration

Szkolenia Data Integration

Praktyczne szkolenia na żywo z Data Integration (Integracji Danych), czyli praktyki konsolidacji danych z różnych źródeł w jednym zestawie danych, której ostatecznym celem jest zapewnienie użytkownikom spójnego dostępu i dostarczania danych z różnych dziedzin i typów struktur oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych wszystkich aplikacji i procesów biznesowych .

Szkolenie Data Integration jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Podkategorie Data Integration

Plany szkoleń z technologii Data Integration

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Oracle GoldenGate to oprogramowanie do replikacji i migracji w czasie rzeczywistym między różnymi bazami danych. Zapewnia niezawodną, bezpieczną i prostą platformę do przekształcania i integracji danych w dużej bazie danych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów i programistów, którzy chcą skonfigurować, wdrożyć i zarządzać Oracle GoldenGate w celu transformacji danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Oracle GoldenGate. Zrozumienie replikacji baz danych Oracle przy użyciu narzędzia Oracle GoldenGate. Zrozumienie architektury Oracle GoldenGate. Konfigurowanie i wykonywanie replikacji i migracji bazy danych. Optymalizacja wydajności Oracle GoldenGate i rozwiązywanie problemów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych. 
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.
21 godzin
Pentaho Data Integration jest narzędziem integracji danych typu open-source do definiowania zadań i transformacji danych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z potężnych możliwości ETL i bogatego graficznego interfejsu użytkownika, aby zarządzać całym cyklem życia dużych zbiorów danych i maksymalizować wartość danych w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie, wyświetlanie podglądu i uruchamianie podstawowych transformacji danych zawierających kroki i przeskoki Konfigurowanie i zabezpieczanie repozytorium Pentaho Enterprise Repository Wykorzystanie różnych źródeł danych i wygenerowanie pojedynczej, ujednoliconej wersji prawdy w formacie gotowym do analizy. Dostarczanie wyników do aplikacji trzecich w celu dalszego przetwarzania
Publiczność
  Analityk danych Programiści ETL
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) to pakiet do analityki biznesowej, który zapewnia integrację danych, raportowanie, pulpity nawigacyjne i możliwości ładowania. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zmaksymalizować funkcje Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE). Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) Zrozumienie podstaw narzędzi Pentaho CE i ich funkcji Tworzenie raportów przy użyciu Pentaho CE Integracja danych stron trzecich z Pentaho CE Praca z dużymi zbiorami danych i analityka w Pentaho CE
Publiczność
  Programiści Programiści BI
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
KNIME Analytics Platform to wiodąca opcja open source dla innowacji opartych na danych, pomagająca odkryć potencjał ukryty w danych, wydobywać nowe spostrzeżenia lub przewidywać nowe przyszłości. Dzięki ponad 1000 modułom, setkom gotowych do uruchomienia przykładów, szerokiej gamie zintegrowanych narzędzi i najszerszemu dostępnemu wyborowi zaawansowanych algorytmów, KNIME Analytics Platform jest idealnym zestawem narzędzi dla każdego analityka danych i analityka biznesowego. Ten kurs dla KNIME Analytics Platform to idealna okazja dla początkujących, zaawansowanych użytkowników i ekspertów KNIME, aby zapoznać się z KNIME, dowiedzieć się, jak korzystać z niego bardziej efektywnie i jak tworzyć przejrzyste, kompleksowe raporty oparte na przepływach pracy KNIME
35 godzin
KNIME to skrócona nazwa Konstanz Information Miner, czyli platformy przeznaczonej do integracji, interaktywnej analizy i raportowania danych, dostępnej na zasadach wolnego i otwartego oprogramowania. KNIME umożliwia integrację wielu różnorodnych komponentów z dziedziny uczenia maszynowego (ang. machine learning) i eksploracji danych (ang. data mining) dzięki koncepcji modułowego przetwarzania potokowego danych. Graficzny interfejs użytkownika oraz wykorzystanie JDBC pozwala na łatwe i szybkie zestawianie węzłów (ang. nodes) w celu łączenia ze sobą różnych źródeł danych z uwzględnieniem procesu wstępnego przetwarzania - ETL  oraz modelowania, analizy i wizualizacji danych bez konieczności korzystania z programowania (lub w minimalnym stopniu). KNIME w pewnym stopniu, jako zaawansowane narzędzie analityczne, można uznać za alternatywę SAS. Od 2006 r. KNIME jest wykorzystywany w badaniach farmaceutycznych, a także w innych dziedzinach, takich jak analiza danych klienta (CRM), business intelligence (BI) i analiza danych finansowych.
14 godzin
Fuzja czujników to połączenie i integracja danych z wielu czujników w celu zapewnienia dokładniejszego, bardziej wiarygodnego i kontekstowego obrazu danych. [Wdrożenia wymagają algorytmów do filtrowania i integrowania różnych źródeł danych;   Publiczność Ten kurs jest skierowany do inżynierów, programistów i architektów, którzy zajmują się implementacjami wielu czujników.    
21 godzin
Talend Open Studio for ESB to otwarte narzędzie do integracji aplikacji w czasie rzeczywistym, służące do mediacji i routingu usług. Upraszcza integrację systemów, usług i aplikacji klasy korporacyjnej. Umożliwia tworzenie architektur zorientowanych na usługi (SOA) poprzez udostępnianie usług aplikacjom i starszym systemom. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Talend Open Studio for ESB do tworzenia, łączenia, pośredniczenia i zarządzania usługami oraz ich interakcjami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Integracja, ulepszanie i dostarczanie technologii ESB jako pojedynczych pakietów w różnych środowiskach wdrożeniowych. Zrozumienie i wykorzystanie Talend najczęściej używanych komponentów Open Studio. Integracja dowolnej aplikacji, bazy danych, API lub usług sieciowych. Płynna integracja heterogenicznych systemów i aplikacji. Osadzanie istniejących bibliotek kodu Java w celu rozszerzenia projektów. Wykorzystanie komponentów i kodu społeczności do rozszerzenia projektów. Szybka integracja systemów, aplikacji i źródeł danych w środowisku Eclipse metodą "przeciągnij i upuść". Skrócenie czasu programowania i obniżenie kosztów utrzymania dzięki generowaniu zoptymalizowanego kodu wielokrotnego użytku.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Talend Open Studio for Big Data to narzędzie ETL typu open source do przetwarzania dużych zbiorów danych. Zawiera środowisko programistyczne do interakcji ze źródłami i celami Big Data oraz uruchamiania zadań bez konieczności pisania kodu. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla osób technicznych, które chcą wdrożyć Talend Open Studio for Big Data w celu uproszczenia procesu odczytu i analizy Big Data. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Talend Open Studio for Big Data. Łączenie się z systemami Big Data, takimi jak Cloudera, HortonWorks, MapR, Amazon EMR i Apache. Zrozumieć i skonfigurować komponenty i konektory Big Data w Open Studio. Konfigurowanie parametrów do automatycznego generowania kodu MapReduce. Korzystanie z interfejsu "przeciągnij i upuść" Open Studio do uruchamiania zadań Hadoop. Prototypowanie potoków big data. Automatyzacja projektów integracji dużych zbiorów danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Talend Administration Center (TAC) to scentralizowana aplikacja zarządzająca pakietem oprogramowania Talend. Jest wdrażany przez rozwiązania Talend jako aplikacja internetowa i integruje inne narzędzia Talend w celu wydajnego administrowania procesami informacyjnymi. Talend Administration Center umożliwia użytkownikom zarządzanie systemami biznesowymi i przekształcanie zbiorów danych w informacje przydatne dla przedsiębiorstwa. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, analityków danych i analityków biznesowych, którzy chcą skonfigurować Talend Administration Center do wdrażania i zarządzania rolami i zadaniami organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie Talend Centrum administracyjnego. Zrozumieć i wdrożyć podstawy zarządzania Talend. Tworzenie, wdrażanie i uruchamianie projektów biznesowych lub zadań w Talend. Monitorowanie bezpieczeństwa zbiorów danych i opracowywanie procedur biznesowych w oparciu o strukturę TAC. Uzyskanie szerszego zrozumienia aplikacji Big Data.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Talend Cloud to platforma typu open-source, która zapewnia kompleksowe rozwiązania do integracji i zarządzania danymi. Talend Cloud specjalizuje się w big data, jakości danych, zarządzaniu danymi podstawowymi i integracji aplikacji dla firm. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów danych i programistów, którzy chcą zarządzać, monitorować i obsługiwać procesy integracji danych przy użyciu usług Talend Cloud. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poruszanie się po konsoli Talend Management Console w celu zarządzania użytkownikami i rolami na platformie. Ocena danych w celu znalezienia i zrozumienia odpowiednich zestawów danych. Tworzenie potoku do przetwarzania i monitorowania danych w spoczynku lub w działaniu. Przygotowywanie danych do analizy w celu generowania spostrzeżeń istotnych dla firmy.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Data Integration, Data Integration boot camp, Szkolenia Zdalne Data Integration, szkolenie wieczorowe Data Integration, szkolenie weekendowe Data Integration, Kurs Data Integration,Kursy Data Integration, Trener Data Integration, instruktor Data Integration, kurs zdalny Data Integration, edukacja zdalna Data Integration, nauczanie wirtualne Data Integration, lekcje UML, nauka przez internet Data Integration, e-learning Data Integration, kurs online Data Integration, wykładowca Data Integration

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions