Szkolenia SOA | Szkolenia Service-Oriented Architecture (SOA)

Szkolenia SOA

Praktyczne szkolenia na żywo z Service-Oriented Architecture (SOA). Architektura zorientowana na usługi to sposób funkcjonowania nakierowany na usługi, wspierający ich rozwój oraz wyniki. Aplikacje są tworzone tak, aby stanowiły tylko warstwę prezentacji komunikującą się z usługą, która to z kolei zawiera całą implementację logiki niezbędnej dla aplikacji. Zmiany w logice odnoszą się wtedy do całego systemu, a nie do poszczególnych aplikacji. Implementacje wzorca SOA dążą do elastyczności pozwalającej komunikacji wielu różnych platform z tworzoną przez nas usługą. Dzięki temu możemy stworzyć usługę bazującą na WCF i platformie .NET, a następnie korzystać z niej w aplikacjach webowych (poprzez JavaScript, jQuery itd.), okienkowych, czy też w coraz popularniejszych aplikacjach mobilnych. Nasze kursy wspierają kompleksowe zrozumienie wzorca SOA: podstaw pomagające zrozumieć cel funkcjonowania, analizę i projektowanie oraz implementację.
SOA jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie SOA (Service-Oriented Architecture)

Plany szkoleń z technologii SOA

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Kurs został stworzony dla menedżerów i architektów planujących wdrożenie lub wdrażanie rozwiązań SOA. Daje przegląd zalet i wad SOA i wyjaśnia, kiedy, dlaczego i jaką część SOA należy użyć.

Niektóre pytania, na które kurs może odpowiedzieć:

- Jakie są korzyści z zastosowania SOA
- Jakie są zagrożenia związane z podejściem SOA
- Jakie są kompromisy

- Jak ocenić potencjalny zysk dzięki SOA
- Jakie prawdziwe studia przypadków zostały już wykonane
- Kiedy iw jakim stopniu należy wdrożyć SOA

- Czym są uproszczenia i korzyści z rozkładu
- Jak migrować z istniejących rozwiązań do SOA i dlaczego migracja do SOA NIE wymaga przebudowy całej istniejącej infrastruktury
- Jak rozszerzyć starsze aplikacje za pomocą SOA
- Jakie są istniejące pakiety i platformy SOA
14 godzin
Przetwarzanie zdarzeń jest istotną częścią strategii wykorzystującej architekturę zorientowaną na usługi (SOA) oraz zarządzanie procesowe (BPM). Zarówno SOA jak i BPM jest zgodne z przetwarzaniem zdarzeń, a ich połączenie ułatwia tworzenie rozwiązań

dopasowanych do szybko zmieniających się wymagań gospodarczych.

Celem szkolenia jest uczynienie wiedzy na temat projektowania systemów wykorzystujących zdarzenia bardziej dostępną. Zrozumienie tego, jak przetwarzanie zdarzeń działa w rzeczywistości, pozwala na projektowanie procesów gospodarczych oraz systemów IT które umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie większej zwinności, aktualności oraz dostępności informacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego kręgu odbiorców, a w szczególności dla architektów, analityków, liderów projektów, projektantów a także dla osób zainteresowanych wykorzystaniem możliwości oferowanych przez technologię biznesowi.

Ma na celu zredukowanie luki pomiędzy szkoleniami biznesowymi, zajmującymi się zagadnieniami zwinnego przedsiębiorstwa (lean, agile), a bardziej technicznymi szkoleniami ukierunkowanymi na to jak pisać programy wykorzystujące zdarzenia. Szkolenie

ukierunkowane jest na to jak osiągnąć dopasowanie do procesu biznesowego, większą responsywność i zwinność całego systemu oraz poszerzenie horyzontu zdarzeń na które przedsiębiorstwo musi reagować.

Zakres zajęć

- Architektura zorientowana na zdarzenia oraz połączenie SOA, EDA i BPM
- Rodzaje problemów rozwiązywanych za pomocą ED-SOA i przykłady rzeczywistych systemów
- Projektowanie logiki i architektury ED-SOA
- Najlepsze praktyki, zagadnienia organizacyjne, standardy oraz technologia
- Teraźniejszość i przyszłość ED-SOA
21 godzin
Publiczność

Do kogo skierowany jest ten kurs

Architekci IT, menedżerowie średniego szczebla IT, konsultanci IT

Format kursu

obecnie 100% wykładów, ale niektóre testy mogą zostać dodane
14 godzin
Szkolenie skierowane do developerów aplikacji internetowych, ma na celu przedstawienie możliwości jakie daje wzorzec architektoniczny REST, za którego pomocą możliwa jest komunikacja między serwisami.
14 godzin
Ten kurs ma na celu zrozumienie, jak używać, debugować i zarządzać Web Services z perspektywy innej niż programista / programista.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla studentów studiów podyplomowych (lub równorzędnych) i będzie połączeniem wykładów i sesji laboratoryjnych (teoria i praktyka).

Na koniec kursu student powinien umieć:

Wiedza i zrozumienie.

- Poznaj zasady i przewagę biznesową systemów opracowanych wokół usług.
- Bądź w pełni świadomy głównych protokołów i technologii związanych ze standardem usług sieciowych i zrozum, jak te technologie pasują do siebie. Twoja wiedza rozciąga się na wiodące i nowe aspekty usług internetowych, a także na bardziej ugruntowane elementy standardu.
- Dogłębne zrozumienie technologii stosowanej w celu umożliwienia systemom opartym na powszechnie używanym języku programowania zarówno używania, jak i świadczenia Web Services .

Zdolności intelektualne:

- Określ, gdzie podejście zorientowane na usługi, a zwłaszcza usługi sieciowe, jest odpowiednie dla konkretnych scenariuszy biznesowych.
- Rozważ najbardziej efektywny projekt rozwiązania usług internetowych
- Zdobądź w przyszłości wiedzę i zrozumienie nowych aspektów szybko ewoluującego standardu usług internetowych

Praktyczne umiejętności:

- Pracuj z aktualnymi technologiami związanymi z Web Services które są neutralne dla platformy - XML , SOAP, WSDL
- Pisz i udostępniaj usługi sieciowe w powszechnie używanym języku programowania i pisz kod klienta w tym języku, aby wywoływać usługi sieciowe.
14 godzin
Governance Framework

A Services Oriented Architecture governance program doesn't make operational decisions. SOA governance sets policies by deciding what decisions must be made, who should make them and how to make them. In a shared services environment like an enterprise SOA, no governance or dysfunctional governance, or even a bad governance policy, can have severe and negative impacts across the enterprise. This two-day workshop shows you how to do SOA right. You will learn how to design, build and operate an effective governance framework for creating, communicating and enforcing corporate web service policies throughout the enterprise SOA.

SOA Policies

The workshop focuses on showing you how to create the processes and policies that establish and manage shared web services. As organizations start to employ web services via an enterprise SOA, they move from "silo to shared." Ownership of the underlying business process transfers from a single business area and "externalizes" into an enterprise responsibility. SOA governance directs and coordinates the processes needed to accept and exercise the responsibility for shared Web Services on behalf of all the stake-holders.
35 godzin
Ten 5-dniowy kurs ma na celu zrozumienie mechaniki architektury zorientowanej na usługi. Obejmuje projekt techniczny architektury opartej na SOA oraz rozwiązania zorientowane na usługi w przypadku problemów biznesowych.
14 godzin
SOA (service-oriented architecture) is a style of computer software design in which application components provide services to other components through a communication protocol over a network.
35 godzin
This course is intended for developers and architects. After an in introduction to SOA and the purpose for its implementation the program is to cover its technical foundation through XML, WSD and SOAP and to proceed to hands on implementations with the different Java Libraries. This course should be the first when introducing SOA into any organization as it sets the basics for SOA enterprise wide architecture, integration patterns and ESB (Enterprise Service Bus) solutions.
21 godzin
During this course, we give an overview of SOA and SOA Governance. You will gain insight into the added value of using service contracts as part of your development process.
14 godzin
Building complex enterprise applications is very challenging in an ever-changing environment.

Changes in the integration between services or systems will trigger changes in the design of the system. This course covers how to design maintainable, fit to the size and purpose of your organisation service and systems architecture and practical infrastructure.

This course covers common problems with building the landscape of distributed apps, starting from integration problem, infrastructure and modern approaches, to solving complexity issues.

This course explains the pros and cons of each solution (e.g. traditional SOA vs Microservice architecture), available tools (mostly open-source) supporting the development and maintenance, etc..

Course Format

It is mostly discussion (with limited presentations).
14 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób technicznych, które chcą nauczyć się OpenESB. Szkolenie szczegółowo opisuje koncepcje techniczne wymagane do dobrego zrozumienia projektu i rozwoju integracji usług. Obejmuje standardowe specyfikacje, takie jak schematy XML , WSDL i BPEL używane przez OpenESB. Ten dwudniowy kurs zapewnia podstawową wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady i projekty OpenESB. Aby uzyskać natychmiastową wiedzę operacyjną, wymagany jest trening OpenESB T02.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use Talend Open Studio for ESB to create, connect, mediate and manage services and their interactions.

By the end of this training, participants will be able to

- Integrate, enhance and deliver ESB technologies as single packages in a variety of deployment environments.
- Understand and utilize Talend Open Studio's most used components.
- Integrate any application, database, API, or Web services.
- Seamlessly integrate heterogeneous systems and applications.
- Embed existing Java code libraries to extend projects.
- Leverage community components and code to extend projects.
- Rapidly integrate systems, applications and data sources within a drag-and-drop Eclipse environment.
- Reduce development time and maintenance costs by generating optimized, reusable code.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to connect various applications, data sources, and APIs as they build a sample routing application using Mule.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design, build, and manage the connectivity between APIs and applications and services.
- Manage interactions across legacy systems and custom applications.
- Tie together software as a service (SaaS) and on-premises software.
- Use Mule's design and development tools to design, test and run Mule flows.
- Understand and support different messaging standards, including AMQP, JMS and WMQ.
- Monitor, deploy and configure applications with Mule Management Console (MMC)
14 godzin
Chociaż SOA nie jest specyficzne dla oprogramowania BPM, istnieje wiele naturalnych synergii między BPM i SOA. Być może najbardziej oczywistym z nich jest oddzielenie zarządzania procesami biznesowymi jako niezależnej funkcji, dzięki czemu procesy mogą być projektowane niezależnie od pojedynczej aplikacji i wykorzystywane jako wspólna logika biznesowa.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii SOA

Szkolenie Service-Oriented Architecture, SOA (Service-Oriented Architecture) boot camp, Szkolenia Zdalne SOA, szkolenie wieczorowe SOA, szkolenie weekendowe SOA, Kurs Service-Oriented Architecture,Kursy SOA, Trener SOA, instruktor SOA, kurs zdalny SOA (Service-Oriented Architecture), edukacja zdalna SOA, nauczanie wirtualne SOA, lekcje UML, nauka przez internet SOA, e-learning SOA, kurs online SOA (Service-Oriented Architecture), wykładowca SOASzkolenie Service-Oriented Architecture (SOA), SOA boot camp, Szkolenia Zdalne Service-Oriented Architecture (SOA), szkolenie wieczorowe Service-Oriented Architecture, szkolenie weekendowe Service-Oriented Architecture, Kurs Service-Oriented Architecture,Kursy SOA, Trener Service-Oriented Architecture, instruktor SOA (Service-Oriented Architecture), kurs zdalny SOA (Service-Oriented Architecture), edukacja zdalna SOA, nauczanie wirtualne Service-Oriented Architecture (SOA), lekcje UML, nauka przez internet SOA, e-learning SOA (Service-Oriented Architecture), kurs online SOA, wykładowca Service-Oriented Architecture (SOA)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions