Plan Szkolenia

  Przeglądanie i opisywanie procesu od początku do końca, od pierwszego kontaktu z klientem do zakończenia procesu w back-office
Zdefiniowanie kluczowych wskaźników do pomiaru wydajności procesu, jak zdefiniować najbardziej odpowiednie wskaźniki
 • jak mierzyć te wskaźniki itp.
 • Identyfikacja obszarów wymagających poprawy w procesie, w jaki sposób zidentyfikować te ulepszenia
 • na czym się skupić
 • czego unikać itp.
 • Proponowanie rekomendacji w celu usprawnienia procesu, jakiego rodzaju rekomendacje
 • jak je napisać
 • jak zapewnić zalecenia operacyjne itp.
 • Monitorowanie ulepszeń, która struktura zarządzania ma monitorować ulepszenia procesów
 • jak często
 • jaki rodzaj raportowania itp.
 •  21 godzin

  Liczba uczestników  Cena za uczestnika

  Opinie uczestników (4)

  Powiązane Kategorie