KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Czym Jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Jest to Fundusz, na który składa się część składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy i przeznaczony jest na wsparcie kształcenia ustawicznego w celu dostosowania kompetencji pracowników do zmieniających się potrzeb rynku.

Dla kogo?
O dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (na pełen etat lub jego część). Nie ma znaczenia  czy jest to osoba fizyczna, prawna, czy też jednostka bez osobowości prawnej (np. stowarzyszenie lub fundacja). 

Ile wynosi dofinansowanie?
W zależności od wielkości podmiotu dofinansowanie może wynieść 100% dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób lub 80% dla MSP. Przyznana kwota na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12 000 zł). Pieniądze pozyskane na szkolenia z KFS stanowią pomoc de minimis. W 2021 roku na dofinansowanie przeznaczono pulę ponad 205 mln zł

Jakie usługi można sfinansować
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia,
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

 

Jakie są kryteria przyznawania dofinansowania?
Dystrybucją środków pochodzących z KFS zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), które przydzielają je według priorytetów ustanowionych corocznie przez Radę Rynku Pracy. W roku 2021 są to:

1)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

2)    wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby

3)    wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

4)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

5)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

6)    wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

7)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości

8)    wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Jak otrzymać dofinansowanie?


1. Wybierz szkolenie z oferty NobleProg (https://www.nobleprog.pl/szkolenia) lub zapytaj nas o badanie potrzeb szkoleniowych. Chętnie doradzimy.
3. Skontaktuj się z nami w celu wyceny szkolenia i ustalenia szczegółów przygotowania wniosku. Nasi specjaliści pomogą w wypelnieniu wniosku i doradzą jak uniknąć błędów (e-mail: szkolenia@nobleprog.pl, tel. 801 009 737) 
4. Złóż wniosek do PUP. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu 30 dni. Jeśli będzie pozytywna - podpisz umowę.
5. Po zrealizowanym szkoleniu wystawimy fakturę, na podstawie której rozliczysz się z Urzędem Pracy.

Skontaktuj się z nami. Koniecznie napisz jaki jest adres rejestracyjny firmy. Pomożemy w przeprowadzeniu całego procesu. (e-mail: szkolenia@nobleprog.pl, tel. 801 009 737)

Sprawdź także inne formy dofinansowania

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions