KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Czym Jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Jest to Fundusz, na który składa się część składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy i przeznaczony jest na wsparcie kształcenia ustawicznego w celu dostosowania kompetencji pracowników do zmieniających się potrzeb rynku.

Dla kogo?
O dofinansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (na pełen etat lub jego część). Nie ma znaczenia  czy jest to osoba fizyczna, prawna, czy też jednostka bez osobowości prawnej (np. stowarzyszenie lub fundacja). 

Jakie usługi można sfinansować
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia,
- kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Ile wynosi dofinansowanie?
W zależności od wielkości podmiotu dofinansowanie może wynieść 100% dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób lub 80% dla MSP. Przyznana kwota na jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12 000 zł). Pieniądze pozyskane na szkolenia z KFS stanowią pomoc de minimis.

Jakie są kryteria przyznawania dofinansowania?
Dystrybucją środków pochodzących z KFS zajmują się Powiatowe Urzędy Pracy (PUP), które przydzielają je według priorytetów ustanowionych corocznie przez Radę Rynku Pracy. W roku 2020 są to:
1.Osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
2.Osoby po 45 roku życia
3.Kształcenie w zidentyfikowanych w danym regionie zawodach deficytowych
4. Kształcenie związane z rozwojem  firmach technologii i narzędzi pracy
5. Kształcenie  w branżach kluczowych dla rozwoju regionu wskazanych w dokumentach strategicznych/ planach rozwoju
6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7. Kształcenie pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Jak otrzymać dofinansowanie?
1. Zapytaj we właściwym PUP o termin składania wniosków i dostępność środków
2. Wybierz szkolenie z oferty Nobleprog (https://www.nobleprog.pl/szkolenia)
3. Skontaktuj się z nami w celu wyceny szkolenia i ustalenia szczegółów przygotowania wniosku. Nasi specjaliści doradzą jak uniknąć błędów (e-mail: szkolenia@nobleprog.pl, tel. 801 009 737) 
4. Złóż wniosek do PUP. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu 30 dni. Jeśli będzie pozytywna podpisz umowę.
5. Po zrealizowanym szkoleniu otrzymasz kwotę dofinansowania.

Skontaktuj się z nami. Koniecznie napisz jaki jest adres rejestracyjny firmy. Pomożemy w przeprowadzeniu całego procesu. (e-mail: szkolenia@nobleprog.pl, tel. 801 009 737) 

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Poland
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions