Data Science for Big Data Analytics - Plan Szkolenia

Kod kursu

dsbda

Czas trwania

35 godzin (zwykle 5 dni wliczając przerwy)

Opis

Duże dane to zestawy danych, które są tak obszerne i złożone, że tradycyjne oprogramowanie do przetwarzania danych jest niewystarczające, aby sobie z nimi poradzić. Wyzwania związane z dużymi danymi obejmują przechwytywanie danych, przechowywanie danych, analizę danych, wyszukiwanie, udostępnianie, transfer, wizualizację, zapytania, aktualizację i prywatność informacji.

Machine Translated

Plan Szkolenia

Introduction to Data Science for Big Data Analytics

 • Data Science Overview
 • Big Data Overview
 • Data Structures
 • Drivers and complexities of Big Data
 • Big Data ecosystem and a new approach to analytics
 • Key technologies in Big Data
 • Data Mining process and problems
  • Association Pattern Mining
  • Data Clustering
  • Outlier Detection
  • Data Classification

Introduction to Data Analytics lifecycle

 • Discovery
 • Data preparation
 • Model planning
 • Model building
 • Presentation/Communication of results
 • Operationalization
 • Exercise: Case study

From this point most of the training time (80%) will be spent on examples and exercises in R and related big data technology.

Getting started with R

 • Installing R and Rstudio
 • Features of R language
 • Objects in R
 • Data in R
 • Data manipulation
 • Big data issues
 • Exercises

Getting started with Hadoop

 • Installing Hadoop
 • Understanding Hadoop modes
 • HDFS
 • MapReduce architecture
 • Hadoop related projects overview
 • Writing programs in Hadoop MapReduce
 • Exercises

Integrating R and Hadoop with RHadoop

 • Components of RHadoop
 • Installing RHadoop and connecting with Hadoop
 • The architecture of RHadoop
 • Hadoop streaming with R
 • Data analytics problem solving with RHadoop
 • Exercises

Pre-processing and preparing data

 • Data preparation steps
 • Feature extraction
 • Data cleaning
 • Data integration and transformation
 • Data reduction – sampling, feature subset selection,
 • Dimensionality reduction
 • Discretization and binning
 • Exercises and Case study

Exploratory data analytic methods in R

 • Descriptive statistics
 • Exploratory data analysis
 • Visualization – preliminary steps
 • Visualizing single variable
 • Examining multiple variables
 • Statistical methods for evaluation
 • Hypothesis testing
 • Exercises and Case study

Data Visualizations

 • Basic visualizations in R
 • Packages for data visualization ggplot2, lattice, plotly, lattice
 • Formatting plots in R
 • Advanced graphs
 • Exercises

Regression (Estimating future values)

 • Linear regression
 • Use cases
 • Model description
 • Diagnostics
 • Problems with linear regression
 • Shrinkage methods, ridge regression, the lasso
 • Generalizations and nonlinearity
 • Regression splines
 • Local polynomial regression
 • Generalized additive models
 • Regression with RHadoop
 • Exercises and Case study

Classification

 • The classification related problems
 • Bayesian refresher
 • Naïve Bayes
 • Logistic regression
 • K-nearest neighbors
 • Decision trees algorithm
 • Neural networks
 • Support vector machines
 • Diagnostics of classifiers
 • Comparison of classification methods
 • Scalable classification algorithms
 • Exercises and Case study

Assessing model performance and selection

 • Bias, Variance and model complexity
 • Accuracy vs Interpretability
 • Evaluating classifiers
 • Measures of model/algorithm performance
 • Hold-out method of validation
 • Cross-validation
 • Tuning machine learning algorithms with caret package
 • Visualizing model performance with Profit ROC and Lift curves

Ensemble Methods

 • Bagging
 • Random Forests
 • Boosting
 • Gradient boosting
 • Exercises and Case study

Support vector machines for classification and regression

 • Maximal Margin classifiers
  • Support vector classifiers
  • Support vector machines
  • SVM’s for classification problems
  • SVM’s for regression problems
 • Exercises and Case study

Identifying unknown groupings within a data set

 • Feature Selection for Clustering
 • Representative based algorithms: k-means, k-medoids
 • Hierarchical algorithms: agglomerative and divisive methods
 • Probabilistic base algorithms: EM
 • Density based algorithms: DBSCAN, DENCLUE
 • Cluster validation
 • Advanced clustering concepts
 • Clustering with RHadoop
 • Exercises and Case study

Discovering connections with Link Analysis

 • Link analysis concepts
 • Metrics for analyzing networks
 • The Pagerank algorithm
 • Hyperlink-Induced Topic Search
 • Link Prediction
 • Exercises and Case study

Association Pattern Mining

 • Frequent Pattern Mining Model
 • Scalability issues in frequent pattern mining
 • Brute Force algorithms
 • Apriori algorithm
 • The FP growth approach
 • Evaluation of Candidate Rules
 • Applications of Association Rules
 • Validation and Testing
 • Diagnostics
 • Association rules with R and Hadoop
 • Exercises and Case study

Constructing recommendation engines

 • Understanding recommender systems
 • Data mining techniques used in recommender systems
 • Recommender systems with recommenderlab package
 • Evaluating the recommender systems
 • Recommendations with RHadoop
 • Exercise: Building recommendation engine

Text analysis

 • Text analysis steps
 • Collecting raw text
 • Bag of words
 • Term Frequency –Inverse Document Frequency
 • Determining Sentiments
 • Exercises and Case study

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Poland
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!