Plan Szkolenia

Wprowadzenie do standardów

 •  BPMN, DMN - co obejmują te standardy?
 •  Kiedy należy używać BPMN?
 •  Kiedy należy stosować DMN?

BPMN (Business Model procesu i notacja)

Przykłady podstawowych symboli BPMN

 •  Działania
 •  Bramy
 •  Zdarzenia
 •  Przepływ sekwencji
 •  Komunikaty
 •  Artefakty

Orkiestracje i Collaboration

 •  Pule, uczestnicy
 •  Korytarze

Przepływy komunikatów

 •  Jak modelować wiadomości

Procesy i działania

 •  Aktywność a zadanie
 •  Interakcje międzyludzkie
 •  Typy zadań
 •  Podprocesy
 •  Aktywność wywoływania
 •  Pętla i działania z wieloma instancjami

Elementy i dane
 Modelowanie danych


Zdarzenia

 •  Pojęcia
 •  Zdarzenia początkowe i końcowe
 •  Zdarzenia pośrednie
 •  Wyzwalacze
 •  Typy zdarzeń
  • Wiadomość
  • Timer
  • Błąd
  • Eskalacja
  • Anulowanie
  • Kompensacja
  • Łącze


Bramy

 •  Uwagi dotyczące przepływu sekwencji
 •  Wyłączna bramka
 •  Bramka włączająca
 •  Bramka równoległa
 •  Brama oparta na zdarzeniach
 •  Bramka równoległa oparta na zdarzeniach
 •  Complex Gateway

DMN (Model decyzyjny i notacja)
Wprowadzenie do DMN

 •  Historia
 •  Podstawowe pojęcia
 •  Warunki decyzji
 •  Dziennik decyzji
 •  Granice i zastosowania DMN (ludzkie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji)

Warunki decyzji

 •  DRG
 •  DRD
 •  Tabela decyzyjna
 •  Prosty Express język jonowy (S-FEEL)
 •  FEEL

BPMN 2.0 w kontekście BPM (Business Proces Management)

 •  Modelowanie procesów a ich realizacja
 •  BMPS (Business Process Management Suites) i ich zgodność z BPMN 2.0
 •  Procesy i ich powiązanie ze strategiami biznesowymi
 •  Cele i metryki procesów
 •  Kontekst procesu

Rodzaje modelowania

 •  Orkiestracje (procesy prywatne)
 •  Procesy publiczne
 •  Choreografie

Podstawowe elementy BPMN

 •  Artefakty, Błędy, Eskalacje, Zdarzenia, Expressjony
 •  Elementy przepływu
 •  Bramki, Komunikaty, Przepływ sekwencji

Projektowanie procesów

 •  Działania
 •  Alokacja zasobów
 •  Aktorzy
 •  Zadania
 •  Interakcje międzyludzkie
 •  Podprocesy
 •  Czynności powtarzalne
 •  Bramy

Modelowanie a Collaboration

 •  Pule, uczestnicy i korytarze
 •  Przepływ wiadomości
 •  Wykorzystanie uczestników
 •  Korzystanie z diagramu choreografii

Dane

 •  Modelowanie danych
 •  Magazyn danych
 •  Przykład wykonania danych

Zdarzenia

 •  Pojęcia
 •  Zdarzenia początkowe i końcowe
 •  Zdarzenia pośrednie
 •  Definicje zdarzeń
 •  Obsługa zdarzeń
 •  Zakresy

Kompensacja

 •  Elementy kompensacji
 •  Wyzwalanie kompensacji
 •  Związek między przetwarzaniem błędów a kompensacją

Wymagania

Podstawowe zrozumienie koncepcji procesu.

 28 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie