Plan Szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Podejście tradycyjne i zwinne
 • Filozofia Agile: Manifest i pryncypia

2. Zasady w Scrum

 • Wprowadzenie do Scrum framework
 • Filary Scrum
 • Wartości i postawy w Scrum

3. Role w zespole Scrum – organizacja pracy zespołu zwinnego

 • Scrum Master
 • Product Owner
 • Development Team
 • Otoczenie Scrum Team

4. Zdarzenia i proces w Scrum – organizacja projektu/ procesu w Scrum

 • Struktura Sprintu
 • Sprint Planning
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective

5. Artefakty i proces w Scrum – tworzenie wartości biznesowej w Scrum -  praca z wymaganiami, jakością

 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Increment 
 • Product Backlog refinement

6. Scrum Master “na codzień” – wybrane aspekty zarządzania Scrum

 • Współpraca z ludźmi i zespołami
 • Scrum w organizacji
 • Facilitacja i coaching

7. Skalowalny Scrum – podstawa organizacji pracy w wielu zespołach Scrum

 • Organizacja zespołów
 • Skalowanie artefaktów i zdarzeń

8. Testy próbne Scrum Master – symulacja egzaminu

 • Scrum Framework
 • Zasady Scrum
 • Zespoły Scrum
 • Facylitacja i coaching
 • Skalowalny Scrum

Uczestncy kursu mogą przystąpić do egzaminu PSM1 (www.scrum.org/Courses/Professional-Scrum-Master). Uwaga: opłata za egzamin nie jest wliczona w cenę kursu (obecnie około 150 USD) Uwaga: w trakcie kursu będziesz mieć możliwość odpowiedzi na próbne pytania egzaminacyjne, aby przygotować się do egzaminu PSM1. * Ta klasa nie jest wspierana ani powiązana ze Scrum.org.

  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie