Plan Szkolenia

Wprowadzenie do konteneryzacji

Co to jest kontener i Docker oraz pozostałe podstawowe pojęcia

Zależności i kluczowe punkty

Architektura Dockera

 

Instalacja i uruchomienie pierwszych kontenerów

Instalacja Docker w EL8

Instalacja Docker/Podman w Ubuntu 22.04

Docker CLI - rozróżnienie container run / exec / start

Przekierowanie portu i montowanie katalogu

 

Obrazy kontenerów

Praca z obrazami Dockera - registry, pull i push

Praca z registry insecure (bez https) oraz z błędnymi certyfikatami registry

Docker commit + tag + push

Now Kontener z bardzo prostego Dockerfile

Przykładowe kolejne elementy w Dockerfile

 

Kontenery w praktyce

Komunikacja między kontenerami

Jak działają wolumeny w kontenerach

Czyszczenie różnych elementów dockera

Instalacja z kontenerów w praktyce

Docker compose - podstawy YAML

Syntax yaml

Docker compose - ogólnie

Plik docker-compose.yaml

 

Podsumowanie i Swarm

Podsumowanie: Czego nie da się albo nie warto skonteneryzować?

Najgorsze praktyki

Orkiestracja - co to jest Docker Swarm

Instalacja Docker Swarm

Lista komend związanych z Docker Swarm

Test serwisu w swarm

Sekrets oraz config

Pozostałe ciekawostki

Rolling update

Administracja nodami

 

Wprowadzenie do Kubernetes

Architektura „vanilla” Kubernetes

Architektura - najważniejsze elementy

Instalacja klienta - kubectl

Klastry K8s w chmurach publicznych

Minikube

Kubeadm

 

K8s: wprowadzenie do obiektów :

Pojęcie kontekst oraz namespaces

Przeglądanie obiektów

Pojęcie POD

Obiekt Deployment

Deployment z historią

Jobs oraz Cron Jobs

 

Zarządznie danymi konfiguracyjnymi

Obiekt ConfigMap

Obiekt Secret

Autoryzacja w registry

Downward API

 

Services

Service ClusterIP

Service NodePort

Service ExternalName oraz Ingress Controller i LoadBalancer

Service headless

 

Storage

Rodzaje volumes

Użycie storage poprzez PV oraz PVC

StorageClass na przykładzie openebs-hostpath

 

Zaawansowane obiekty

Statefull set

Metrics oraz autoscalling

Polityki sieciowe

 

Uwagi o instalacji i Helm

Instalacja K8s przy użyciu kubeadm

Troubleshooting oraz monitoring K8s

Helm – jakie problemy rozwiązuje i archtektura

Instalacja Helm

Istotne katalogi gotowych Helm Charts i szybki start

Czym w istocie jest Helm Chart

Tworzenie własnego Helm Chart

Helm => Upgrade oraz Rollback

Wymagania

Znajomość korzystania z wiersza poleceń Linux, systemu plików Linux, sieci Linux, skryptów bash. Zrozumienie koncepcji i metodologii programowania komputerowego. Znajomość technologii kontenerów Docker i systemu Linux.

  21 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Docker and Kubernetes: Building and Scaling a Containerized Application

  21 godzin

OpenShift 4 for Administrators

  35 godzin

Docker, Kubernetes and OpenShift 3 for Developers

  35 godzin

Powiązane Kategorie