Plan Szkolenia

Moduł 1

Czym jest DesignThinkig?

 1. Koncepcja użytkownika
 2. Kreatywne łamania schematów
 3. Testowanie hipotez

Efekty dla uczestnika

 • Pozna zasady badania potrzeb – świat użytkownika
 • Odpowie na pytanie co warto zmieniać
 • Przetestuje opłacalność wprowadzania zmian

Moduł 2

 1. Empatia zrozumienie potrzeb
 2. Mapa empatii
 3. Mapa doświadczeń użytkownika
 4. Wywiady w kontekście funkcjonalności
 5. Myśl pytaniami
 6. Historyjki użytkownika

Efekty dla uczestnika

 • Poznanie zasad efektywnego badania potrzeb
 • Umiejętność stawiania właściwych pytań
 • Budowanie przestrzeni do kreacji

Moduł 3

Definiowanie właściwego problemu

 1. Synteza pozyskanych informacji
 2. Definicja problemu klienta – Mapowanie problemu
 3. Perspektywa Klienta

Efekty dla uczestnika

 • Potrafi zdefiniować problem klienta
 • Wprowadza kryteria od ogółu do szczegółu
 • Wskazuje konkretne kroki do dalszej zmiany i implementacji na start

Moduł 4

Generowanie pomysłów

 1. Burza mózgu
 2. Mapa pomysłów
 3. Brainstorming
 4. FUCO i FUO w generowaniu pomysłów

Efekty dla uczestnika

 • Potrafi generować pomysły
 • Zna zasady brainstormingu
 • Zna zasady komunikacji nastawionej na słuchanie

Moduł 5

Budowanie prototypów

 1. Jak stworzyć podstawowy prototyp rozwiązania
 2. Jak na etapie tworzenia prototypu zachować perspektywę klienta
 3. Daj się wypowiedzieć klientowi – prototyp we współpracy z klientem

Efekty dla uczestnika

 • Potrafi tworzyć prototyp z dostępnych narzędzi
 • Potrafi zaprezentować i omówić to co stworzył
 • Zna cechy produktu i potrafi je skorelować z potrzebami klienta

Moduł 6

Testowanie

 1. Wyznaczamy obszar testowania
 2. Ustalamy zakres testów
 3. Fazowanie
 4. Weryfikacja proces odbioru i akceptacji produktu

Efekty dla uczestnika

 • Potrafi stworzyć harmonogram testów
 • Potrafi stworzyć efektywny proces odbioru testów

Wymagania

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestnika do metodyki Design Thinking.

Wcześniejsza wiedza i znajomość tego tematu nie jest konieczna do wzięcia udziału w tym szkoleniu.

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie