Szkolenia UML

Szkolenia UML

Praktyczne szkolenia na żywo z UML to kursy zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą dowiedzieć się jak używać UML do modelowania architektury złożonych systemów. UML (ang. Unified Modeling Language) to język przeznaczony do tworzenia graficznych modeli systemów na przykład informatycznych. Szkolenia z UML obejmują wiedzę z zakresu obrazowania, specyfikacji, tworzenia i dokumentowania elementów systemu z wykorzystaniem UML na różnych poziomach zaawansowania. NobleProg jest współtwórcą programu certyfikacji OMG UML (OCUP 2). Każde szkolenie z zakresu UML może zostać dostosowane do potrzeb Twojego zespołu - o szczegóły zapytaj konsultanta NobleProg.
Szkolenie UML jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii UML

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Object Constraint Language (OCL) to język wyrażeń, który określa ograniczenia i udoskonala diagramy Unified Modeling Language (UML), aby były zrozumiałe dla komputerów. Web Ontology Language (OWL) jest językiem semantycznym, który reprezentuje bogatą i złożoną wiedzę o rzeczach i ich relacjach. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów lub każdego, kto chce nauczyć się i używać OCL i OWL do wyrażania wszelkiego rodzaju zapytań, manipulacji i specyfikacji modelu. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Lepsze zrozumienie architektury OCL i OWL. Używanie OCL i OWL do wyrażania transformacji modeli.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Jest to 3-dniowe szkolenie obejmujące zasady modelowania, UML, SysML i wykorzystanie MagicDraw lub Cameo po studium przypadku, które demonstruje typowe podejście do inżynierii systemów oparte na modelach. Kurs:
  Obejmuje wykłady i praktyczne ćwiczenia w korzystaniu z MagicDraw lub Cameo do modelowania systemów przy użyciu SysML; Wyjaśnia główne koncepcje i diagramy SysML; Zapewnia praktyczne doświadczenie w tworzeniu przykładów modeli systemów; Pokazuje, jak śledzić elementy modelu w różnych widokach; Wyjaśnia, jak efektywnie korzystać z funkcji MagicDraw; Opiera się na spójnym studium przypadku modelowania.
Publiczność:
  Architekci systemów, inżynierowie systemów, architekci oprogramowania i inni interesariusze, którzy będą tworzyć i wykorzystywać modele.
Metody:
  Prezentacje, dyskusje i praktyczne zadania oparte na studiach przypadków.
Materiały szkoleniowe:
  Slajdy, model studium przypadku i praktyczne opisy zadań.
Certyfikaty:
  Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat NobleProg potwierdzający udział w szkoleniu.
21 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów, testerów oraz kierowników projektów informatycznych. Stanowi wprowadzenie do modelowania systemu z wykorzystaniem notacji UML. Na przykładzie wybranego systemu realizowane są kolejne etapy modelowania i dokumentowania: od zbierania wymagań, przez modelowanie procesów biznesowych i dokumentowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do utworzenia modelu analitycznego. Kolejnym etapem jest faza projektowa - modelowanie statyczne i dynamiczne z wykorzystaniem klas projektowych i diagramów prezentujących interakcję między elementami systemu. Szkolenie może być podstawą do stworzenia kompleksowej procedury modelowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, dzięki wykorzystaniu UML we wszystkich fazach tworzenia oprogramowania oraz wskazaniu najlepszych praktyk wynikających z wieloletniego doświadczenia trenerów NobleProg.
14 godzin
Istnieje wiele wypróbowanych i przetestowanych wzorców powszechnie dostępnych dla każdego. Czasami jest to tylko kwestia zmiany nazw i zaimplementowania wzorca w konkretnej technologii. Może to zaoszczędzić setki godzin, które w przeciwnym razie zostałyby poświęcone na projektowanie i testowanie. Cele szkolenia Kurs ten ma dwa cele: po pierwsze, pozwala na ponowne wykorzystanie powszechnie znanych wzorców, po drugie, pozwala na tworzenie i ponowne wykorzystanie wzorców specyficznych dla danej organizacji. Pomaga oszacować, w jaki sposób wzorce mogą obniżyć koszty, usystematyzować proces projektowania i wygenerować strukturę kodu opartą na wzorcach. Odbiorcy Projektanci oprogramowania, analitycy biznesowi, kierownicy projektów, programiści i deweloperzy, a także menedżerowie operacyjni i menedżerowie działów oprogramowania. Styl kursu Kurs koncentruje się na przypadkach użycia i ich związku z konkretnym wzorcem. Większość przykładów jest wyjaśniona w UML i w prostych przykładach Java (język może się zmienić, jeśli kurs jest zarezerwowany jako kurs zamknięty). Kurs prowadzi przez źródła wzorców, a także pokazuje, jak katalogować i opisywać wzorce, które można ponownie wykorzystać w całej organizacji.
21 godzin
Jedną z najszybciej rozwijających się ról w branży IT jest analityk IT Business. [Analitycy znajdują się w prawie wszystkich organizacjach i są ważnymi członkami każdego zespołu IT, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ten kurs zapewnia jasny, krok po kroku przewodnik po tym, jak analityk Business może pełnić swoją rolę przy użyciu najnowocześniejszej technologii obiektowej.
7 godzin
Ten Introduction to Enterprise Architect kurs szkoleniowy jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą korzystać z narzędzia do modelowania UML Sparx Systems & rsquo; Enterprise Architect do swoich działań modelowania, ale nie są zaznajomieni z cechami, funkcjami i wykorzystaniem Enterprise Architect.
21 godzin
Kurs poszerza posiadana wiedzę z zakresu języka UML. W trakcie szkolenia skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu jezyka UML w analizie obiektowej.
14 godzin
Ten kurs został stworzony dla ekspertów merytorycznych, którzy muszą modelować swoje dane za pomocą UML. Obejmuje spójne techniki modelowania bez wchodzenia w szczegóły implementacji.
14 godzin
Cel: Ten kurs szkoleniowy ma na celu pomóc analitykom biznesowym w nauce efektywnego modelowania procesów biznesowych przy użyciu BPMN, a także zasobów obsługiwanych przez ich działania. Prowadzeni przez zwinną strukturę przedsiębiorstwa, analitycy biznesowi uczą się podczas tego kursu, jak korzystać z odpowiednich notacji BPMN i rozszerzeń biznesowych UML, aby poradzić sobie z ich "wymaganiami biznesowymi" i spójnie kierować działaniami na poziomie projektowania.
21 godzin
Cel: To szkolenie ma na celu pomóc menedżerom produktu, właścicielom produktów, analitykom biznesowym, architektom systemów i programistom zrozumieć, jak skutecznie zarządzać wymaganiami na podstawie wizji produktu, aby dokładnie poprowadzić programistów w ich wdrażaniu. Mówiąc bardziej szczegółowo, kurs ten ma na celu pomóc menedżerom produktu w lepszym definiowaniu propozycji wartości ich produktów na podstawie strategii i potrzeb interesariuszy. Analitycy biznesowi i właściciele produktów rozumieją, jak opisać wymagania zaległości produktowych, a następnie odkryć odpowiednie epiki i historie użytkowników systemu, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia wymaganej wartości. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom studium przypadku uczestnicy dowiadują się, jak szczegółowo opisać takie wymagania, aby zweryfikować prawidłowe zrozumienie potrzeb i przygotować testy akceptacyjne systemu. W ten sposób, korzystając z bardzo powszechnego i produktywnego profilu UML, uczą się strukturyzować wymagania w celu efektywnej komunikacji z architektami i programistami poprzez iteracyjny proces gromadzenia wymagań. Publiczność:
  Menedżerowie produktu Właściciele produktu Analitycy biznesowi Każdy zainteresowany procesem wymagań Management
21 godzin
Cel: Pomaga analitykom i projektantom z dziedziny inżynierii systemów zrozumieć, jak skutecznie zbierać wymagania, a następnie przejść przez implementację projektu oprogramowania wbudowanego na podstawie specyfikacji systemu przy użyciu UML 2 i SysML. To 3-dniowe szkolenie ma na celu pomoc analitykom systemowym w skutecznym wyrażaniu ich potrzeb, a projektantom w tworzeniu odpowiedniego projektu architektonicznego systemu na podstawie tych potrzeb. Wynikowa architektura systemu zapewnia dobry poziom zwinności oprogramowania systemu wbudowanego w obliczu zmian, ponieważ umożliwia spójne śledzenie reguł biznesowych zawartych w funkcjach systemu i wyborów użytkowania (przypadków użycia) użytkowników końcowych w kierunku poziomu implementacji oprogramowania.
14 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla analityków biznesowych, menedżerów, kierowników zespołów i właścicieli procesów, aby zapewnić im wymagane kompetencje do tworzenia diagramów przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia, które służą jako narzędzie do pozyskiwania, analizowania, dokumentowania i komunikowania wymagań funkcjonalnych. Uczestnicy przećwiczą tworzenie przypadków użycia w Unified Modeling Language (UML), aby graficznie przedstawić interakcje między przypadkami użycia i aktorami.
21 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków, projektantów, programistów, testerów i kierowników projektów informatycznych. W formie warsztatowej prezentuje zagadnienia analizy, projektowania i dokumentowania systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML oraz programu Enterprise Architect firmy Sparx Systems. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane zaawansowane możliwości programu (np. MDA, profile, XMI) i najlepsze praktyki, które znacznie ułatwiają i przyspieszają modelowanie. Metoda szkolenia: Wykład 10%, warsztaty 90%
14 godzin
Szkolenie przeznaczone dla osób obejmujących rolę analityka biznesowego/systemowego, a także dla programistów, testerów i kierowników projektów chcących zapoznać się w krótkim czasie z najważniejszymi elementami notacji UML. Po odbyciu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
 • właściwie zrozumieć dokumentację stworzoną za pomocą diagramów notacji UML,
 • samodzielnie dokumentować wymagania systemowe i sytuacje biznesowe przy użyciu 5 najpopularniejszych rodzajów diagramów UML (aktywności, przypadków użycia, klas, sekwencji, stanów).
Zajęcia realizowane w formie warsztatu przeplatanego mini wykładami. Uczestnicy w podgrupach tworzą w UML dokumentację przykładowego rozwiązania IT. Uwaga w trakcie szkolenia skupia się omówieniu i praktycznym zastosowaniu najpopularniejszych diagramów UML, niezbędnych w pracy osoby zaangażowanej w modelowanie systemu, przez co więcej czasu można poświęcić na rzeczywiste zastosowania UML w projektach IT.
45 godzin
Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć teorii obliczeń Nauka przekładania procesów ludzkich na automatyzację komputerową Poznanie organizacji plików i struktur danych Praktyczne zrozumienie przepływu danych Nauczyć się korzystać z różnych funkcji C# poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat bezpiecznych praktyk kodowania Ustanowić spójność i rozwiązywać zaawansowane problemy przy użyciu programowania C#.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Szkolenie OCUP2 Foundation to pierwszy poziom ścieżki certyfikacyjnej OCUP2.

Materiały szkoleniowa i interaktywna baza pytań przygotowane zostały przez trenera z certyfikatem OMG Certified UML Professional 2 Advanced, współautora pytań egzaminacyjnych OCUP 2.
14 godzin
Audience: Developers, programmers, business analysts, project managers, software architects, testers, people responsible for documentation or anyone involved in the software development process. Objectives: Prepares you to work with a broad range of UML elements
Teaches you how to create complex UML models
Prepares you to become a qualified senior member of a UML Development Team.
14 godzin
Szkolenie OCUP2 Advanced to trzeci (najwyższy) poziom ścieżki certyfikacyjnej OCUP2/UML2.

Materiały szkoleniowa i interaktywna baza pytań przygotowane zostały przez trenera z certyfikatem OMG Certified UML Professional 2 Advanced, współautora pytań egzaminacyjnych OCUP 2.
14 godzin
Uczestnicy Managerowie, konsultanci i analitycy biznesowi, analitycy systemowi oraz każdy, kto jest zaangażowany w analizę i modelowanie procesów biznesowych. Cele szkolenia
 • Nabycie umiejętności tworzenia wysokiej jakości diagramów procesów
 • Poznanie sposobów modelowania w notacji BPMN
 • Nabycie umiejętności modelowania procesów "as-is"
 • Poznanie sposobów na uproszczenie skomplikowanych procesów

Last Updated:

Szkolenie UML, UML boot camp, Szkolenia Zdalne UML, szkolenie wieczorowe UML, szkolenie weekendowe UML, Kurs UML,Kursy UML, Trener UML, instruktor UML, kurs zdalny UML, edukacja zdalna UML, nauczanie wirtualne UML, lekcje UML, nauka przez internet UML, e-learning UML, kurs online UML, wykładowca UML

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions