Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Lokalnie vs w chmurze
 • Bare metal vs maszyna wirtualna

Przegląd technologii

 • Kubernetes Funkcje i architektura
 • Serwery i infrastruktura bare metal

Przygotowanie serwera typu bare metal

 • Wybór systemu operacyjnego (Ubuntu, CentOS itp.)
 • Konfiguracja systemu operacyjnego (Swap, nftables itp.)
 • Konfiguracja zapory sieciowej

Przygotowanie pojemników

 • Konfigurowanie Docker
 • Konfigurowanie sterownika Cgroup

Przygotowanie Kubernetes Klaster

 • Instalacja Kubernetes
 • Konfiguracja kubelet, kubeadm i kubectl

Running Kubernetes

 • Inicjowanie Kubernetes
 • Tworzenie katalogu dla klastra Kubernetes
 • Instalowanie Flannel w celu umożliwienia komunikacji podów

Wdrażanie aplikacji konteneryzowanej

 • Przygotowanie przykładowej aplikacji
 • Wdrażanie aplikacji
 • Monitorowanie aplikacji

Skalowanie Kubernetes

 • Podłączanie węzłów roboczych do klastra
 • Optymalizacja kontenerów

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Zrozumienie działania sieci.
 • Doświadczenie z Linux wierszem poleceń.
 • Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania.

Publiczność

 • Deweloperzy
 • Administratorzy systemu
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (3)

Powiązane Kategorie