Szkolenia Cyber Security

Szkolenia Cyber Security

Praktyczne szkolenia na żywo z cyber security pozwoli uczestnikom na dokładne zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa, koncepcji aplikacji internetowych i ram używanych przez programistów, aby móc wykorzystać i chronić docelową aplikację. W dzisiejszym świecie, który szybko się zmienia, a tym samym wszystkie stosowane technologie zmieniają się w szybkim tempie, aplikacje internetowe są narażone na ataki hakerów 24/7. Aby chronić aplikacje przed atakami z zewnątrz, trzeba znać wszystkie elementy, które sprawiają, że aplikacja internetowa, jak ramy, języki i technologie wykorzystywane w tworzeniu aplikacji internetowych, i wiele więcej. Problem polega na tym, że osoba atakująca musi znać tylko jeden sposób włamania do aplikacji, a programista (lub administrator systemu) musi znać wszystkie możliwe exploity, aby temu zapobiec. Z tego powodu naprawdę trudno jest mieć zabezpieczoną przed kulami aplikację internetową, aw większości przypadków aplikacja internetowa jest podatna na coś. Jest to regularnie wykorzystywane przez cyberprzestępców i przypadkowych hakerów, a można je zminimalizować poprzez prawidłowe planowanie, rozwój, testowanie aplikacji internetowych i konfigurację.
Szkolenie cyber security jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Cybersecurity

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at service technicians, system admins, or anyone who wishes to learn proper installation, usage, and management of the Honeywell security system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the concepts of the Honeywell security systems and components.
 • Properly install and maintain a Honeywell security system.
 • Utilize the Honeywell maintenance tools and management suite to control a security system.
7 godzin
Cyber Security is the practice of applying technologies, controls, and processes to protect computer systems, servers, networks, devices, programs, and data from malicious cyber attacks. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at anyone who wish to learn how to protect internet-connected systems from different kinds of cyber threats. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the concept of Cyber Security.
 • Learn and understand the different Cyber Security threats.
 • Learn processes and best practices to protect internet-connected systems from cyber attacks.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and anyone who wishes to learn and use OAuth to provide applications with secure delegated access. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the fundamentals of OAuth.
 • Understand the native applications and their unique security issues when using OAuth.
 • Learn and understand the common extensions to the OAuth protocols.
 • Integrate with any OAuth authorization server.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to integrate Snyk into their development tools to find and fix security issues in their code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the features and structure of Snyk.
 • Use Snyk to find and fix code security issues.
 • Integrate Snyk in a software development lifecycle.
7 godzin
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputerowym w normalnym korzystaniu z komputera. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
The CCSK Foundation course starts with the fundamentals, then increases in complexity as it works through all 16 domains of the CSA Security Guidance, recommendations from the European Union Agency for Network & Information Security (ENISA), and an overview of the Cloud Controls Matrix. This is a Cloud Security Alliance (CSA) authorized course and NobleProg is an official CSA Training Partner. This course is delivered by CSA Authorized CCSK Instructors.
All attendees receive:
 • official CSA CCSK Foundation course certificates
 • official CCSK Foundation Student Handbooks
 • 1 CCSK exam voucher and 1 re-attempt exam voucher
This course covers the most current version of the CCSK exam - currently version 4.1.
14 godzin
Kurs zapewnia praktyczne wiedzę na temat OpenStack i prywatnej bezpieczeństwa w chmurze. Zaczyna się od wprowadzenia do systemu, a następnie uczestnicy otrzymują praktyczne informacje na temat bezpieczeństwa w prywatnych chmurach i zabezpieczenia instalacji.
21 godzin
The CCSK Plus builds on the foundation class with expanded material and offers extensive hands-on activities that reinforce classroom instruction. Students engage in a scenario of bringing a fictional organization securely into the cloud, which gives them the opportunity to apply their knowledge by performing a series of activities that would be required in a real-world environment. The CCSK Plus Course includes all the modules in the CCSK Foundation course with additional material. This is a Cloud Security Alliance (CSA) authorized course and NobleProg is an official CSA Training Partner. This course is delivered by CSA Authorized CCSK Instructors.  All attendees receive:
 • official CSA CCSK Plus course certificates
 • official CCSK Foundation Student Handbooks
 • 1 CCSK exam voucher and 1 re-attempt exam voucher
This course covers the most current version of the CCSK exam - currently version 4.1.
35 godzin
Opis: Jest to kurs „Practitioner” i opiera się w dużej mierze na praktycznych ćwiczeniach mających na celu wzmocnienie nauczanych pojęć i zbudowanie zaufania delegatów do wdrażania zarządzania ciągłością działania. Kurs ma również na celu zachęcanie do debaty oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między uczniami.
Delegaci skorzystają z praktycznych i rozległych doświadczeń naszych trenerów, którzy praktykują zarządzanie ciągłością działania oraz specjalistów ISO 22301: 2012. Delegaci nauczą się:
 • Wyjaśnij potrzebę zarządzania ciągłością działania (BCM) we wszystkich organizacjach
 • Zdefiniuj cykl życia ciągłości biznesowej
 • Prowadzenie zarządzania programem ciągłości działania
 • Zrozum ich organizację wystarczająco, aby zidentyfikować obszary wpływu o znaczeniu krytycznym
 • Określ strategię ciągłości działania swojej organizacji
 • Ustal odpowiedź na temat ciągłości działania
 • Wykonuj, utrzymuj i przeglądaj plany
 • Osiągnij ciągłość biznesową w organizacji
 • Zdefiniuj terminy i definicje odpowiednie dla ciągłości biznesowej
Pod koniec kursu uczestnicy będą mieli szczegółowe zrozumienie wszystkich kluczowych elementów zarządzania ciągłością działania i będą mogli wrócić do swojej pracy, wnosząc znaczący wkład w proces zarządzania ciągłością działania.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers, engineers, and architects seeking to secure their web apps and services. By the end of this training, participants will be able to integrate, test, protect, and analyze their web apps and services using the OWASP testing framework and tools.
35 godzin
This class will immerse the students into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defenses work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation. When a student leaves this intensive 5 day class they will have hands on understanding and experience in Ethical Hacking. The purpose of the Ethical Hacking Training is to:
 • Establish and govern minimum standards for credentialing professional information security specialists in ethical hacking measures.
 • Inform the public that credentialed individuals meet or exceed the minimum standards.
 • Reinforce ethical hacking as a unique and self-regulating profession.
Audience: The Course is ideal for those working in positions such as, but not limited to:
 • Security Engineers
 • Security Consultants
 • Security Managers
 • IT Director/Managers
 • Security Auditors
 • IT Systems Administrators
 • IT Network Administrators
 • Network Architects
 • Developers
7 godzin
In this instructor-led, live training w Polsce (online or onsite), we discuss CAS's architecture and features and practice installing and configuring a CAS server. By the end of this training, participants will be able to:
 • Have an understanding of CAS's implementation of SSO (Single-Sign-On Authentication).
 • Have the necessary practice to deploy and manage their own authentication server.
7 godzin
Shadowsocks to bezpieczny serwer proxy Socks5 W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczyć połączenie internetowe za pośrednictwem proxy Shadowsocks Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj Shadowsocks na dowolnej z obsługiwanych platform, w tym Windows, Linux, Mac, Android, iOS i OpenWRT Rozmieszczanie Shaoocks za pomocą systemów zarządzania pakietami, takich jak pip, aur, freshports i inne Uruchom Shadowsocks na urządzeniach mobilnych i sieciach bezprzewodowych Dowiedz się, w jaki sposób Shadowsocks szyfruje wiadomości i zapewnia integralność i autentyczność Zoptymalizuj serwer Shadowsocks Publiczność Inżynierowie sieci Administratorzy systemu Technicy komputerowi Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
7 godzin
NetNORAD to system zbudowany przez Facebook celu rozwiązywania problemów z siecią za pomocą sondowania od końca do końca, niezależnie od odpytywania urządzenia. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób NetNORAD i testy aktywnej ścieżki mogą pomóc im w ulepszeniu metod rozwiązywania problemów z siecią. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Zrozum, jak działa NetNORAD
 • Poznaj zasady projektowania NetNORAD
 • Użyj narzędzi NetNORAD o otwartym kodzie źródłowym z własnym kodem do wdrożenia systemu wykrywania błędów
Publiczność
 • Inżynierowie sieci
 • Deweloperzy
 • Inżynierowie systemu
Format kursu
 • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu rozwiązań IoT jest bezpieczeństwo. Ponieważ technologie Internetu przedmiotów obejmują szeroką gamę urządzeń, projektowanie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów ma kluczowe znaczenie dla udanego wdrożenia Internetu przedmiotów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy zrozumieją architekturę Internet of Things (IoT) i poznają różne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów stosowane w ich organizacji. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Zrozumienie architektury IoT.
 • Zrozumienie pojawiających się zagrożeń i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów.
 • Wdrożenie technologii bezpieczeństwa Internetu przedmiotów w ich organizacji.
Format kursu
 • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia
7 godzin
Kurs obejmuje podstawowe pojęcia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa IT, z naciskiem na obronę przed atakami sieciowymi. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podstawowych protokołów bezpieczeństwa i koncepcji bezpieczeństwa usług internetowych. Odniesione zostaną ostatnie ataki na kryptosystemy i niektóre niedawne luki w zabezpieczeniach
14 godzin
BeyondCorp to framework bezpieczeństwa Zero Trust o otwartym kodzie źródłowym, który umożliwia pracownikom bezpieczną pracę z dowolnego miejsca, bez potrzeby korzystania z tradycyjnej sieci VPN. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować system zerowego bezpieczeństwa podczas konfigurowania i wdrażania BeyondCorop w środowisku na żywo. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Oceń istniejący model bezpieczeństwa swojej organizacji.
 • Przenieś kontrolę dostępu z obwodu do poszczególnych urządzeń i użytkowników.
 • Wdróż aplikacje za pomocą przepływu pracy uwierzytelniania i autoryzacji zorientowanego na użytkownika i urządzenia.
 • Zrozum, planuj i wdrażaj sieć zerowego zaufania w ich organizacji.
Publiczność
 • Inżynierowie sieci
 • Specjaliści od bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Architekci systemu
 • Menedżerowie IT
Format kursu
 • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
14 godzin
This course is designed to help the attendee to build organizational resilience against a range of threats so that organizations can respond effectively to incidents, maintain the availability of business operations and safeguard its interests. 
7 godzin
Ten kurs omawia, jak zarządzać zespołem reagowania na incydenty, jak działa pierwszy reagujący, biorąc pod uwagę częstotliwość i złożoność dzisiejszych ataków cybernetycznych, reakcja na incydent jest kluczową funkcją dla organizacji. Reakcja na incydent jest ostatnią linią obrony, wykrywanie i skuteczne reagowanie na incydenty wymaga silnych procesów zarządzania, a zarządzanie zespołem reagowania na incydent wymaga specjalnych umiejętności i wiedzy
21 godzin
Automotive odnosi się do zabezpieczenia systemów elektronicznych samochodów, sieci komunikacyjnych, algorytmów kontroli, oprogramowania, użytkowników i podstawowych danych od złośliwych ataków, uszkodzeń, nieautoryzowanego dostępu lub manipulacji. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do inżynierów, którzy chcą chronić połączone pojazdy przed atakiem cybernetycznym. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Wdrażanie cyberbezpieczeństwa w systemach motoryzacyjnych. Wybierz najbardziej odpowiednie technologie, narzędzia i podejścia.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
14 godzin
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się
7 godzin
 • Po jednodniowym seminarium uczestnik będzie w stanie wykazać się wiedzą i zrozumieniem Cloud Computing .
14 godzin
Kurs RESILIA rozpoczyna się od celu, kluczowych pojęć, rozróżnienia między odpornością a bezpieczeństwem oraz korzyści z wdrożenia odporności cybernetycznej. Wprowadza zarządzanie ryzykiem i kluczowe działania potrzebne do zajęcia się ryzykiem i szansami. Ponadto wyjaśnia znaczenie wspólnych standardów zarządzania i ram najlepszych praktyk dla osiągnięcia odporności cybernetycznej. Następnie identyfikuje procesy odporności cybernetycznej, powiązane cele kontroli, interakcje i działania, które powinny być dostosowane do odpowiednich działań ITSM. W końcowej części kursu opisano podział obowiązków i podwójną kontrolę związaną z rolami i obowiązkami w zakresie odporności cybernetycznej.
35 godzin
This course explore the technical skills to implement, monitor and administer IT infrastructure using information security policies and procedures. And how to protecting the confidentiality, integrity and availability of data.    
 
7 godzin
Ten kurs zapewnia liderom i menedżerom przegląd zagadnień i działań związanych z cyberbezpieczeństwem. Liderzy otrzymają informacje na różne tematy, które pozwolą im poszerzyć wiedzę i usprawnią podejmowanie decyzji dotyczących zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
7 godzin
Ten kurs obejmuje podstawy PKI, podstawy szyfrowania, system szyfrowania plików obecnie używany przez Windows 7 i Windows 8, tworzenie PKI przy użyciu różnych programów i przyglądanie się narzędziom, które mogą wykorzystać wady w implementacji PKI .
7 godzin
Ten kurs obejmuje kwestie bezpieczeństwa i prywatności w architekturze i jak zaprojektować zabezpieczenia w fazie przygotowawczej, a także obejmuje wiele technicznych kontroli, które należy zaprojektować w architekturze.
14 godzin
Ten dwudniowy kurs przeznaczony jest dla osób z pewnymi obowiązkami w zakresie ochrony danych
organizacja lub z innych powodów chce osiągnąć i wykazać się szerokim
zrozumienie prawa, w tym ogólnego rozporządzenia UE o Data Protection ( GDPR ) oraz
brytyjski projekt ustawy o Data Protection i ich praktyczne zastosowanie. Uznaje się, że osoby z
ogólna odpowiedzialność za ochronę danych w organizacji będzie musiała zostać szczegółowo opracowana
zrozumienie prawa ”
14 godzin
Szkolenie Profesjonalne karty płatnicze zapewnia indywidualne kwalifikacje
dla praktyków branży, którzy chcą wykazać się swoją fachową wiedzą i
zrozumienie standardu PCI Data Security Standard (PCI DSS).

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Cyber Security

Szkolenie Cyber Security, Cybersecurity boot camp, Szkolenia Zdalne Cyber Security, szkolenie wieczorowe Cyber Security, szkolenie weekendowe Cybersecurity, Kurs Cyber Security,Kursy Cybersecurity, Trener Cybersecurity, instruktor Cybersecurity, kurs zdalny Cybersecurity, edukacja zdalna Cybersecurity, nauczanie wirtualne Cybersecurity, lekcje UML, nauka przez internet Cyber Security, e-learning Cyber Security, kurs online Cybersecurity, wykładowca Cyber Security

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions