Szkolenia Cyber Security

Szkolenia Cyber Security

Praktyczne szkolenia na żywo z cyber security pozwoli uczestnikom na dokładne zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa, koncepcji aplikacji internetowych i ram używanych przez programistów, aby móc wykorzystać i chronić docelową aplikację. W dzisiejszym świecie, który szybko się zmienia, a tym samym wszystkie stosowane technologie zmieniają się w szybkim tempie, aplikacje internetowe są narażone na ataki hakerów 24/7. Aby chronić aplikacje przed atakami z zewnątrz, trzeba znać wszystkie elementy, które sprawiają, że aplikacja internetowa, jak ramy, języki i technologie wykorzystywane w tworzeniu aplikacji internetowych, i wiele więcej. Problem polega na tym, że osoba atakująca musi znać tylko jeden sposób włamania do aplikacji, a programista (lub administrator systemu) musi znać wszystkie możliwe exploity, aby temu zapobiec. Z tego powodu naprawdę trudno jest mieć zabezpieczoną przed kulami aplikację internetową, aw większości przypadków aplikacja internetowa jest podatna na coś. Jest to regularnie wykorzystywane przez cyberprzestępców i przypadkowych hakerów, a można je zminimalizować poprzez prawidłowe planowanie, rozwój, testowanie aplikacji internetowych i konfigurację.
Szkolenie cyber security jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Cybersecurity

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Opis
Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputerowym w normalnym korzystaniu z komputera.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Opis
To jest jednodniowe wprowadzenie do ISO27001
7 godzin
Opis
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) is a legislation in the United States that provides provisions for data privacy and security for handling and storing medical information. These guidelines are a good standard to follow in developing health applications, regardless of territory. HIPAA compliant applications are recognized and more trusted globally.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn the fundamentals of HIPAA as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of HIPAA
- Develop health applications that are compliant with HIPAA
- Use developer tools for HIPAA compliance

Audience

- Developers
- Product Managers
- Data Privacy Officers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 godzin
Opis
Publiczność:

Administratorzy systemów i administratorzy sieci, a także każdy, kto interesuje się obronnymi technologiami bezpieczeństwa sieci.
7 godzin
Opis
NetNORAD to system zbudowany przez Facebook celu rozwiązywania problemów z siecią za pomocą sondowania od końca do końca, niezależnie od odpytywania urządzenia.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób NetNORAD i testy aktywnej ścieżki mogą pomóc im w ulepszeniu metod rozwiązywania problemów z siecią.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zrozum, jak działa NetNORAD
- Poznaj zasady projektowania NetNORAD
- Użyj narzędzi NetNORAD o otwartym kodzie źródłowym z własnym kodem do wdrożenia systemu wykrywania błędów

Publiczność

- Inżynierowie sieci
- Deweloperzy
- Inżynierowie systemu

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Opis
NB-IoT pozwala urządzeniom IoT działać na sieciach nośnych, takich jak GSM i „pasma ochronne” między kanałami LTE. NB-IoT wymaga jedynie 200 kHz przepustowości i może skutecznie łączyć dużą liczbę urządzeń końcowych (do 50 000 na komórkę sieciową NB-IoT ). Niskie zapotrzebowanie na moc czyni go idealnym do stosowania w małych, nieskomplikowanych gadżetach IoT, takich jak inteligentny parking, narzędzia i urządzenia do noszenia.

Większość dzisiejszych połączeń IoT jest przemysłowych. Połączenia przemysłowe IoT (IIoT) wymagają technologii Low Power Wide Area (LPWA) w celu zapewnienia łączności, zasięgu i możliwości subskrypcji dla aplikacji o niskiej przepustowości. Chociaż wymagania te mogą być obsługiwane przez istniejące sieci komórkowe, takie sieci mogą nie być idealne. Technologia NB-IoT (Narrow Band IoT) oferuje obiecujące rozwiązanie.

Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się o różnych aspektach NB-IoT (znanego również jako LTE Cat NB1) podczas opracowywania i wdrażania przykładowej aplikacji opartej na technologii NB-IoT .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zidentyfikuj różne komponenty NB-IoT i jak dopasować się do siebie tworząc ekosystem.
- Zrozum i wyjaśnij funkcje bezpieczeństwa wbudowane w urządzenia NB-IoT .
- Opracuj prostą aplikację do śledzenia urządzeń NB-IoT .

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Opis
Kurs ten został opracowany, koncentrując się na wymaganiach dzisiejszego praktyka mobilnego kryminalistyki, podstawach obszarów Android i iOS Kurs ten obejmuje omówienie i analizę z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej, rozumiejąc, w jaki sposób popularne mobilne systemy operacyjne są hartowane w celu obrony przed typowymi atakami i exploitami.
7 godzin
Opis
MITER ATT & CK to struktura taktyk i technik wykorzystywanych do klasyfikowania ataków i oceny ryzyka organizacji. ATT & CK podnosi świadomość bezpieczeństwa organizacji, identyfikując dziury w obronie i ustalając priorytety ryzyka.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków systemów informatycznych, którzy chcą korzystać z MITER ATT & CK w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć wdrażanie MITER ATT i CK.
- Klasyfikuj sposób, w jaki atakujący wchodzą w interakcje z systemami.
- Dokumentuj zachowania przeciwników w systemach.
- Śledź ataki, rozszyfruj wzorce i narzędzia obrony, które są już na miejscu.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
21 godzin
Opis
Audiance

Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują praktycznej wiedzy na temat zgodności i Management ryzykiem

Format kursu

Kombinacją:

- Ułatwione dyskusje
- Prezentacje slajdów
- Studium przypadku
- Przykłady

Cele kursu

Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mogli:

- Zrozumienie głównych aspektów zgodności oraz krajowych i międzynarodowych wysiłków podejmowanych w celu zarządzania związanym z tym ryzykiem
- Zdefiniuj sposoby, w jakie firma i jej pracownicy mogą ustanowić ramy Management ryzykiem braku zgodności
- Wyszczególnij role Specjalisty ds. Zgodności z przepisami i Urzędnika ds. Raportowania prania pieniędzy oraz sposobu, w jaki powinni oni zostać zintegrowani z firmą
- Zapoznaj się z innymi „gorącymi punktami” w Financial Crime - zwłaszcza, gdy dotyczą one międzynarodowego Business , centrów offshore i klientów o wysokiej wartości netto
21 godzin
Opis
Ten kurs da ci umiejętności budowania bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27005, który jest poświęcony zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO 27001.
14 godzin
Opis
Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu rozwiązań IoT jest bezpieczeństwo. Ponieważ technologie Internetu przedmiotów obejmują szeroką gamę urządzeń, projektowanie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów ma kluczowe znaczenie dla udanego wdrożenia Internetu przedmiotów.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy zrozumieją architekturę Internet of Things (IoT) i poznają różne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów stosowane w ich organizacji.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zrozumienie architektury IoT.
- Zrozumienie pojawiających się zagrożeń i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów.
- Wdrożenie technologii bezpieczeństwa Internetu przedmiotów w ich organizacji.

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia
21 godzin
Opis
Information Systems Security refers to the protection of information systems against unauthorized access.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn the methods and tools needed to protect their organization's information systems against attack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand information security at both the computer level and communications level.
- Prevent physical and digital access to private information systems.
- Prevent the modification of information that is in storage, being processed, or being transmitted.
- Protect against denial of service attacks.
- Take the necessary measures to detect, document, and counter security threats.
- Ensure that organizational information is kept confidential.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Interaktywne testowanie bezpieczeństwa aplikacji (IAST) to forma testowania bezpieczeństwa aplikacji, która łączy w sobie statyczne testy bezpieczeństwa aplikacji (SAST) i dynamiczne testy bezpieczeństwa aplikacji (DAST) lub techniki samoobrony aplikacji (RAS). IAST jest w stanie zgłosić określone wiersze kodu odpowiedzialne za exploit bezpieczeństwa i odtworzyć zachowania prowadzące do takiego exploita i następujące po nim.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zabezpieczyć aplikację za pomocą oprzyrządowania agentów wykonawczych i induktorów ataków, aby symulować zachowanie aplikacji podczas ataku.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Symuluj ataki na aplikacje i sprawdzaj ich możliwości wykrywania i ochrony
- Użyj RASP i DAST, aby uzyskać wgląd w poziom kodu do ścieżki danych pobieranej przez aplikację w różnych scenariuszach wykonawczych
- Szybko i dokładnie napraw kod aplikacji odpowiedzialny za wykryte luki
- Priorytet ustaleń dotyczących usterek w skanach dynamicznych
- Korzystaj z alertów RASP w czasie rzeczywistym, aby chronić produkcyjne aplikacje przed atakami.
- Zmniejsz ryzyko podatności na zagrożenia aplikacji, zachowując cele harmonogramu produkcji
- Opracuj zintegrowaną strategię ogólnego wykrywania luk i ochrony

Publiczność

- Inżynierowie DevOps
- Inżynierowie bezpieczeństwa
- Deweloperzy

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
21 godzin
Opis
Cel kursu:

Aby upewnić się, że dana osoba ma podstawową wiedzę na temat procesów i możliwości GRC oraz umiejętności integracji działań związanych z zarządzaniem, zarządzaniem wydajnością, zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i zgodnością.

Przegląd:

- GRC Podstawowe pojęcia i definicje
- Zasady GRC
- Podstawowe komponenty, praktyki i działania
- Związek GRC z innymi dyscyplinami
14 godzin
Opis
Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się
7 godzin
Opis
Ten kurs zapewnia liderom i menedżerom przegląd zagadnień i działań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Liderzy otrzymają informacje na różne tematy, które pozwolą im poszerzyć wiedzę i usprawnią podejmowanie decyzji dotyczących zagrożeń cyberbezpieczeństwa.
35 godzin
Opis
Ta klasa zanurzy uczniów w interaktywnym środowisku, w którym zostaną pokazani, jak skanować, testować, hakować i zabezpieczać własne systemy. Laboratoryjne środowisko zapewnia każdemu uczniowi dogłębną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie obecnych podstawowych systemów bezpieczeństwa. Uczniowie zaczną od zrozumienia, w jaki sposób działa ochrona obwodowa, a następnie prowadzą do skanowania i atakowania własnych sieci, bez szkody dla prawdziwej sieci. Następnie uczniowie uczą się, jak intruzi eskalują przywileje i jakie kroki można podjąć, aby zabezpieczyć system. Uczniowie dowiedzą się również o wykrywaniu włamań, tworzeniu polityki, inżynierii społecznej, atakach DDoS, przepełnieniach buforów i tworzeniu wirusów. Kiedy uczeń opuści tę intensywną 5-dniową lekcję, będzie miał zrozumienie i doświadczenie w etycznym hakowaniu.

Celem szkolenia etycznego jest:

- Ustanowienie i zarządzanie minimalnymi standardami poświadczania profesjonalnych specjalistów ds. Bezpieczeństwa informacji w zakresie etycznych środków hakerskich.
- Poinformuj opinię publiczną, że uwierzytelnione osoby spełniają lub przekraczają minimalne standardy.
- Wzmocnij etyczne hakowanie jako unikalny i samoregulujący się zawód.

Publiczność:

Kurs jest idealny dla osób pracujących na stanowiskach takich jak, ale nie tylko:

- Inżynierowie bezpieczeństwa
- Konsultanci bezpieczeństwa
- Menedżerowie bezpieczeństwa
- Dyrektor IT / menedżerowie
- Audytorzy bezpieczeństwa
- Administratorzy systemów IT
- Administratorzy sieci IT
- Architekci sieci
- Deweloperzy
14 godzin
Opis
Ten kurs ma na celu pokazanie uczestnikom, jak łatwo innym osobom można uzyskać dane o nas za pomocą różnych środków, ale także, jak wiele z nich można zatrzymać za pomocą kilku drobnych poprawek do naszych maszyn i naszego zachowania w Internecie.
21 godzin
Opis
Proporcje wykład/ćwiczenia (%): 70/30
21 godzin
Opis
Szkolenie prowadzone przez instruktora na żywo przedstawia architekturę systemu, systemy operacyjne, sieci, pamięć masową i problemy kryptograficzne, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu bezpiecznych systemów wbudowanych.

Pod koniec tego kursu uczestnicy będą mieli solidną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, obaw i technologii. Co ważniejsze, uczestnicy zostaną wyposażeni w techniki potrzebne do opracowania bezpiecznego oprogramowania wbudowanego.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
35 godzin
Opis
Opis:

Ta klasa zanurzy uczniów w interaktywnym środowisku, w którym zostaną pokazani, jak skanować, testować, hakować i zabezpieczać własne systemy. Laboratoryjne środowisko zapewnia każdemu uczniowi dogłębną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie obecnych podstawowych systemów bezpieczeństwa. Uczniowie zaczną od zrozumienia, w jaki sposób działa ochrona obwodowa, a następnie prowadzą do skanowania i atakowania własnych sieci, bez szkody dla prawdziwej sieci. Następnie uczniowie uczą się, w jaki sposób intruzi eskalują przywileje i jakie kroki mogą zostać podjęte w celu zabezpieczenia systemu. Uczniowie dowiedzą się również o wykrywaniu włamań, tworzeniu polityki, inżynierii społecznej, atakach DDoS, przepełnieniach buforów i tworzeniu wirusów.

Grupa docelowa:

Kurs ten przyniesie korzyści urzędnikom ds. Bezpieczeństwa, audytorom, specjalistom ds. Bezpieczeństwa, administratorom witryn i wszystkim, którzy są zaniepokojeni integralnością infrastruktury sieciowej.
14 godzin
Opis
Ten dwudniowy kurs przeznaczony jest dla osób z pewnymi obowiązkami w zakresie ochrony danych
organizacja lub z innych powodów chce osiągnąć i wykazać się szerokim
zrozumienie prawa, w tym ogólnego rozporządzenia UE o Data Protection ( GDPR ) oraz
brytyjski projekt ustawy o Data Protection i ich praktyczne zastosowanie. Uznaje się, że osoby z
ogólna odpowiedzialność za ochronę danych w organizacji będzie musiała zostać szczegółowo opracowana
zrozumienie prawa ”
14 godzin
Opis
Digital Forensics and Investigations to kompleksowy kurs dla początkujących, mający na celu nauczenie podstawowych pojęć z zakresu cyfrowej medycyny sądowej, a także praktycznej strony cyfrowej medycyny sądowej, tj. Sposobu przeprowadzania cyfrowych badań kryminalistycznych.

Ten kurs jest przeznaczony dla szerokiego grona osób, takich jak organy ścigania, śledczy, kierownicy większych organizacji, personel techniczny w większych organizacjach i wszyscy inni zainteresowani ogólnym doświadczeniem w kryminalistyce cyfrowej.
21 godzin
Opis
Tożsamość cyfrowa odnosi się do informacji wykorzystywanych przez systemy komputerowe do weryfikacji tożsamości użytkownika. Niektóre problemy związane z tożsamością cyfrową obejmują podpisy elektroniczne, kontrolę dostępu i wykrywanie oszustw.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów z firm telekomunikacyjnych, którzy chcą stworzyć kompleksowy system zarządzania tożsamością cyfrową.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zrozum, oceniaj i przyjmuj różne podejścia do zarządzania nazwami użytkowników i hasłami.
- Skonfiguruj pojedynczy system logowania, który działa we wszystkich aplikacjach używanych w środowisku telekomunikacyjnym.
- Korzystaj z technologii tożsamości, aby lepiej zrozumieć swoich klientów i ich potrzeby.
- Zaimplementuj system uwierzytelniania, który działa na różnych platformach (laptop, telefon komórkowy itp.).

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
21 godzin
Opis
Na tym kursie poznasz zasady i techniki cyfrowego dochodzenia kryminalistycznego oraz spektrum dostępnych narzędzi komputerowych kryminalistycznych. Dowiesz się o podstawowych procedurach kryminalistycznych w celu zapewnienia sądowej dopuszczalności dowodów, a także implikacjach prawnych i etycznych.

Dowiesz się, jak przeprowadzić dochodzenie kryminalistyczne na systemach Unix / Linux i Windows z różnymi systemami plików. z wieloma zaawansowanymi tematami, takimi jak dochodzenie w sprawie przestępstw bezprzewodowych, sieciowych, internetowych, DB i mobilnych
35 godzin
Opis
Ta klasa pomoże uczestnikom w skanowaniu, testowaniu, hakowaniu i zabezpieczaniu własnych systemów. Zdobycie dogłębnej wiedzy i praktycznego doświadczenia z obecnymi podstawowymi systemami bezpieczeństwa. Uczestnicy dowiedzą się, jak działają zabezpieczenia obwodowe, a następnie zostaną poddani skanowaniu i atakowaniu własnych sieci, bez szkody dla prawdziwej sieci. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób intruzi eskalują przywileje i jakie kroki mogą zostać podjęte w celu zabezpieczenia systemu, wykrywania intruzów, tworzenia polityki, inżynierii społecznej, ataków DDoS, przepełnienia bufora i tworzenia wirusów.
21 godzin
Opis
Open Source Intelligence (OSINT) refers to any information that can legally be gathered from free, public sources about an individual or organization. OSINT also refers to the process of collecting this data, analyzing it, and using it for intelligence purposes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at persons who wish to carry out research on third parties while protecting themselves from the like.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure advanced tools for carrying out OSINT.
- Use advanced techniques to collect publicly available data relevant to an investigation.
- Analyze large amounts of data efficiently.
- Generate intelligence reports on findings.
- Leverage AI tools for facial recognition and sentiment analysis.
- Map out a strategy for defining the objective and directing efforts to the most relevant and actionable data.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Opis
Kurs jest przeznaczony dla osób wymagających inteligencji lub dowodów z ciemnej sieci. Zazwyczaj będą to osoby pracujące w organach rządowych lub organach ścigania, choć mogą to być również pracownicy sektora prywatnego.
21 godzin
Opis
Kurs obejmuje koncepcje i zasady bezpiecznego kodowania w Java za pomocą metodologii testowania Open Web Application Security Project ( OWASP ). Open Web Application Security Project to społeczność internetowa, która tworzy ogólnodostępne artykuły, metodologie, dokumentację, narzędzia i technologie z zakresu bezpieczeństwa aplikacji internetowych.
28 godzin
Opis
Opis:

Ten kurs pozwoli uczestnikom na dokładne zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa, koncepcji aplikacji internetowych i ram używanych przez programistów, aby móc wykorzystać i chronić docelową aplikację. W dzisiejszym świecie, który szybko się zmienia, a tym samym wszystkie stosowane technologie zmieniają się w szybkim tempie, aplikacje internetowe są narażone na ataki hakerów 24/7. Aby chronić aplikacje przed atakami z zewnątrz, trzeba znać wszystkie elementy, które sprawiają, że aplikacja internetowa, jak ramy, języki i technologie wykorzystywane w tworzeniu aplikacji internetowych, i wiele więcej. Problem polega na tym, że osoba atakująca musi znać tylko jeden sposób włamania do aplikacji, a programista (lub administrator systemu) musi znać wszystkie możliwe exploity, aby temu zapobiec. Z tego powodu naprawdę trudno jest mieć zabezpieczoną przed kulami aplikację internetową, aw większości przypadków aplikacja internetowa jest podatna na coś. Jest to regularnie wykorzystywane przez cyberprzestępców i przypadkowych hakerów, a można je zminimalizować poprzez prawidłowe planowanie, rozwój, testowanie aplikacji internetowych i konfigurację.

Cele:

Aby dać ci umiejętności i wiedzę potrzebną do zrozumienia i zidentyfikowania możliwych exploitów w aplikacjach internetowych na żywo, oraz do wykorzystania zidentyfikowanych luk. Ze względu na wiedzę zdobytą w fazie identyfikacji i eksploatacji, powinieneś być w stanie chronić aplikację internetową przed podobnymi atakami. Po tym kursie uczestnik będzie w stanie zrozumieć i zidentyfikować 10 luk OWASP oraz włączyć tę wiedzę do schematu ochrony aplikacji internetowych.

Publiczność:

Deweloperzy, policja i inne organy ścigania, obrony i personel wojskowy, e- Business specjalistów, Systemy zabezpieczeń Administratorzy, bankowość, ubezpieczenia i innych specjalistów, Go agencje vernment, menedżerów IT, CISO'S, CTO jest.
Szkolenie Cyber Security, Cybersecurity boot camp, Szkolenia Zdalne Cyber Security, szkolenie wieczorowe Cyber Security, szkolenie weekendowe Cybersecurity, Kurs Cyber Security,Kursy Cybersecurity, Trener Cybersecurity, instruktor Cybersecurity, kurs zdalny Cybersecurity, edukacja zdalna Cybersecurity, nauczanie wirtualne Cybersecurity, lekcje UML, nauka przez internet Cyber Security, e-learning Cyber Security, kurs online Cybersecurity, wykładowca Cyber Security

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Poland
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions