Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd funkcji i architektury FreeIPA

Jak działa Directory Services

Instalowanie i konfigurowanie FreeIPA serwera

Poruszanie się po interfejsie użytkownika i interfejsie CLI FreeIPA

Przegląd protokołów obsługiwanych przez FreeIPA

Zrozumienie uwierzytelniania Kerberos

Rejestrowanie maszyny klienckiej

Zarządzanie użytkownikami

Zrozumienie kontroli opartej na hoście (HBAC)

Kontrolowanie Access do maszyn i usług

Uwierzytelnianie aplikacji

Autoryzacja aplikacji

Praca z certyfikatami usług

Zarządzanie regułami Sudo

Zarządzanie kluczami użytkowników i hostów SSH

Zarządzanie biletami Kerberos

Integracja FreeIPA z usługą Windows Active Directory

Replikowanie serwera FreeIPA

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie FreeIPA serwera

Migracja FreeIPA na inny serwer

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Doświadczenie z Linux wierszem poleceń

Publiczność

  • Administratorzy systemów
  • Inżynierowie sieci
  • Inżynierowie systemowi
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie