Plan Szkolenia

Przegląd Python pakietów związanych z NLP

 

Wprowadzenie do NLP (oczywiście przykłady w Python)

  Prosta manipulacja tekstem Wyszukiwanie Liczenie tekstu Word Dzielenie tekstów na Word Rozproszenie leksykalne
Przetwarzanie złożonych struktur Reprezentowanie tekstu na listach
 • Listy indeksujące
 • Kolokacje
 • Biggramy
 • Rozkłady częstotliwości
 • Warunki warunkowe z Words
 • Porównywanie Word (zaczyna się od, kończy się, islower, isalpha itp.)
 • Rozumienie języka naturalnego Word Ujednoznacznienie sensu
 • Rozwiązanie zaimka
 • Tłumaczenia maszynowe (statystyczne, oparte na regułach, dosłowne itp.)
 • Ćwiczenia
 • NLP w Python w przykładach
 • Dostęp do korpusów tekstowych i zasobów leksykalnych Typowe źródła korpusów Warunkowe rozkłady częstotliwości Liczenie Word według gatunku Tworzenie własnego korpusu Słownik wymowy Shoebox i Toolbox Leksykony Zmysły i synonimy Hierarchie Relacje leksykalne: Meronimy, holonimy Podobieństwo semantyczne
 • Przetwarzanie surowego tekstu
 • Struganie

   Wyodrębnianie części sznurka
  Accessing poszczególnych postaci
 • Searchzastępowanie, dzielenie, łączenie, indeksowanie itp.
 • Używanie wyrażeń regularnych
 • Wykrywanie wzorców słów
 • Przybitka
 • Tokenizacja
 • Normalizacja tekstu
 • Word Segmentacja (szczególnie w języku chińskim)
 • Kategoryzacja i tagowanie Word Oznaczonych korpusów
 • Oznaczone tokeny
 • Zestaw znaczników części mowy
 • Python Słowniki
 • Words do mapowania właściwości
 • Automatyczne tagowanie
 • Określanie kategorii Word (morfologicznej, syntaktycznej, semantycznej)
 • Klasyfikacja tekstu (Machine Learning) Klasyfikacja nadzorowana
 • Segmentacja zdań
 • Walidacja krzyżowa
 • Drzewa decyzyjne
 • Wyodrębnianie informacji z fragmentowania tekstu
 • Chinkanie
 • Tagi kontra drzewa
 • Analiza gramatyki swobodnej z kontekstu struktury zdania
 • Parsery
 • Budowanie cech gramatycznych w oparciu o gramatyki
 • Przetwarzanie struktur cech
 • Analiza znaczenia zdań Semantyka i logika
 • Logika zdań
 • Logika pierwszego rzędu
 • Semantyka dyskursu
 • Zarządzanie formatami danych językowych (leksykon a tekst)
 • Metadane
 • Wymagania

  Podstawowa wiedza na temat Python

   28 godzin

  Liczba uczestników  Cena za uczestnika (netto)

  Opinie uczestników (1)

  Powiązane Kategorie