Plan Szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

2. Metodyki oceny ryzyka

3. Ramy i model procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji ISO 27005

4. Klasyfikacja i identyfikacja aktywów informacyjnych

5. Definicja zagrożeń zasobów informacyjnych

6. Identyfikacja luk, które te zagrożenia mogą wykorzystać

7. Analiza ryzyka: punktacja ryzyka za pomocą skal i prostych obliczeń

8. Wprowadzenie do narzędzi analizy ryzyka

9. Strategie oceny i akceptacji ryzyka

10. Postępowanie z ryzykiem i wybór łagodzących środków kontrolnych

11. Przegląd i ciągłe doskonalenie oceny ryzyka i zarządzania nim

12. Komunikacja i konsultacje dotyczące ryzyka

13. Integracja ram zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji ISO 27005 z SZBI ISO 27001

 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie