Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd Django CMS

Przygotowanie środowiska programistycznego

Instalacja i konfiguracja Django CMS

Tworzenie przykładowej strony internetowej

Definiowanie struktury strony przy użyciu szablonów stron

Konfigurowanie pól do renderowania zawartości edytowalnej przez użytkownika przy użyciu symboli zastępczych

Praca z wtyczkami

Tworzenie niestandardowej wtyczki

Zrozumienie haków aplikacji (apphooks)

Integracja istniejącej Django aplikacji z Django systemem CMS

Udostępnianie danych przy użyciu interfejsu API Django REST Framework

Testowanie aplikacji

Debugowanie aplikacji

Zabezpieczenie Django CMS

Wdrażanie pełnoprawnej strony Django CMS

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Python doświadczenie w programowaniu

Publiczność

  • Deweloperzy
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie