Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd ram, komponentów i zasad COBIT

 • Struktura COBIT
 • Domeny i komponenty
 • Kluczowe zasady

Poznanie kluczowych zasad IT Go vernance

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Zasady nadzoru i zarządzania Go
 • Działania i wskaźniki związane z bezpieczeństwem

Odkrywanie ram COBIT

 • Podstawowy model COBIT
 • Zarządzanie wydajnością
 • Czynniki projektowe i obszary zainteresowania

Zrozumienie zarządzania i Management cele

 • Opisy celów i ich przeznaczenie
 • Odpowiednie komponenty do celów

Projektowanie dostosowanego do potrzeb rozwiązania IT Governance

 • Dostosowywanie COBIT
 • Wpływ czynników projektowych
 • Zestaw narzędzi COBIT

Wdrażanie COBIT w celu optymalizacji IT Go vernance

 • Zarządzanie informacją i technologią w przedsiębiorstwie (EGIT)
 • Określanie wymagań informacyjnych, ról i wartości
 • Przewodnik wdrażania i najlepsze praktyki
 • Relacja między projektem a wdrożeniem

Wykorzystanie COBIT do zarządzania IT i Management

 • Fazy wdrażania
 • Elementy cyklu życia
 • Korzystanie z narzędzia analizy biznesowej

Pomiar wydajności i procesu ramowego

 • Proces oceny COBIT
 • Atrybuty procesu
 • Ocena zdolności procesu

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie w zarządzaniu i operacjach IT
 • Ogólne zrozumienie ładu informatycznego i zarządzania informacjami

Publiczność

 • Business menedżerów
 • Menedżerowie IT
 • Menedżerowie ds. ryzyka i zgodności
 7 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie