Szkolenia Behavior Driven Development (BDD)

Szkolenia Behavior Driven Development (BDD)

Praktyczne szkolenia na żywo z Behavior Driven Development (BDD) to kursy obejmujące różne aplikacje dla BDD. Na szkoleniach poruszane są takie obszary jak: Acceptance Test Driven Development (ATDD), Test Driven Development (TDD), Cucumber i język Gherkin.

Bdd jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie BDD (Behavior Driven Development)

Plany szkoleń z technologii BDD

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce begins with a discussion of BDD and how the Behave framework can be used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Behave, as well as the necessary practice to implement these techniques and tools in real-world test scenarios.
7 godzin
In this instrucor-led, live training in w Polsce participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation. By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.
7 godzin
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników działu IT oraz biznesowego. Celem kursu jest przedstawienie sposobu ułatwienia komunikacji pomiędzy działami w procesie wytwarzania oprogramowania. Uczestnicy kursu poznają testy behawioralne dzięki którym możliwe jest tworzenie bardziej niezawodnego oprogramowania bez konieczności wdrażania kosztownych i zaawansowanych narzędzi.
14 godzin
BDD lub Behavior Driven Development to zwinna technika programistyczna, która zachęca do współpracy programistów, zespołów zajmujących się zapewnieniem jakości i nietechnicznych ludzi biznesu w całym cyklu planowania, programowania i testowania oprogramowania Warsztaty rozpoczynają się od wprowadzenia do BDD, czym jest i jak jest wykorzystywany przez firmy do promowania dobrego projektowania, opracowywania i testowania oprogramowania Robimy to z punktu widzenia nonengineering, z uwagi na użytkowników końcowych, ich wymagania, język i sposób myślenia Zajmujemy się również wyzwaniami komunikacyjnymi, z jakimi mogą się spotkać interesariusze biznesowi, ponieważ pracują bliżej z rówieśnikami z branży technicznej Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą wiedzieli, jak: Napisz zwięzłe historie użytkowników, które rejestrują wzorce użytkowania rzeczywistych użytkowników oprogramowania Przetłumacz historie użytkowników na behawioralny język BDD (Given, When, Then) Wyprowadzaj przypadki testowe z tych historii, do wykorzystania przez inżynierów do implementacji i testowania Zapoznaj się z zależnościami między wymaganiami dotyczącymi produktu, kryteriami akceptacji i przypadkami testowymi Wyjaśnij techniczny żargon, który utrudnia komunikację i zrozumienie Zainstaluj i korzystaj z doskonałych narzędzi do pisania plików funkcji BDD Zrozum i doceń, co się stanie, gdy praca zostanie przekazana inżynierom Graj bardziej aktywną rolę w iteracyjnym cyklu rozwoju Publiczność Właściciele produktów i menedżerowie Analitycy biznesowi Testery ręczne Użytkownicy końcowi oprogramowania lub systemu Nonengineers i noncoders zaangażowani w projektowanie produktu Format kursu Interaktywny, instruktażowy warsztat z dużą ilością ćwiczeń i praktyczną praktyką Uwagi Warsztaty obejmują studia przypadków i próbki oprogramowania Aby dostosować materiały do ​​produktu i sytuacji firmy, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów .
14 godzin
Robot Framework to platforma automatyzacji testów typu open source do testów akceptacyjnych i rozwoju opartego na testach akceptacyjnych ( ATDD ). Wykorzystuje słowa kluczowe, aby wyodrębnić szczegóły testu, przekazując cel zamiast nakrętek i śrub. Rdzeń jest zaimplementowany w Python i może być uruchamiany w Jython (JVM) i Iron Python (.NET). Robot Framework został pierwotnie opracowany przez firmę Nokia. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak napisać zestaw przypadków testowych i zestaw testów, a następnie wykonać testy w aplikacji demonstracyjnej. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Użyj metody testowania opartej na słowach kluczowych w programie Robot Framework i składni danych testów tabelarycznych do pisania i wykonywania testów.
 • Użyj spójnej składni, aby skomponować nowe słowa kluczowe z istniejących.
 • Przeprowadzić testy Behavior Driven Development (BDD) Gherkin Behavior Driven Development (BDD) (podobne do Cucumber ).
 • Generuj i interpretuj raporty i dzienniki w celu rozwiązywania problemów w testowanej aplikacji.
 • Rozszerzone możliwości programu Robot Framework przy użyciu bibliotek firm trzecich napisanych w Python , Java , Perl , skrypt Java i PHP .
 • Zintegruj Robot Framework z Selenium do testowania aplikacji internetowych.
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Cucumber Electron jest ramą do pisania testów BDD (Behavior Driven Development) w języku płaskim, z Electron, ramą do tworzenia aplikacji desktopowych za pomocą technologii sieci Web. Jest przeznaczony do testowania Javascript aplikacji internetowych. W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktora, uczestnicy dowiedzą się, jak napisać i wykonywać przypadki testowe w stylu BDD dla aplikacji node.js przy użyciu Cucumber Electron. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Wykonaj testy BDD i kod aplikacji w jednym procesie (bez transpilingu) Napisz testy, które są szybsze, mniej brązowe i łatwiejsze do odkurzania
publiczność
  Twórcy
Format kursu
  Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, ćwiczenia i ciężkie praktyki
7 godzin
Ten jednodniowy kurs prowadzi uczestników przez podstawy RSpec , BDD (Behaviour Driven Development) i innych metod testowania wraz z ćwiczeniami praktycznymi.
14 godzin
Behavior-Driven Development (BDD) to Agile metodologia mająca na celu poprawę komunikacji i współpracy między twórcami oprogramowania, kontrolą jakości / testerami, analitykami Business i innymi stronami zaangażowanymi w projekt. Cucumber to open-source „oparty na fabule” framework napisany w Ruby . Umożliwia Behavior Driven Development (BDD) , umożliwiając tworzenie testów zrozumiałych dla osób technicznych i nietechnicznych, takich jak interesariusze biznesowi. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo prowadzi uczestników przez rzeczywiste przypadki Behavior Driven Development (BDD) na Behavior Driven Development (BDD) i demonstruje praktyczne sposoby wdrażania Cucumber w różnych scenariuszach testowych.
  Format kursu
  • Kurs obejmuje dyskusję na temat Behavior Driven Development (BDD) i tego, w jaki sposób można wykorzystać Cucumber do przeprowadzania testów BDD w różnych kontekstach, takich jak testowanie aplikacji internetowych. Uczestnicy zostaną poprowadzeni przez pisanie własnych historii użytkowników, przypadków testowych i wykonywalnego kodu testowego.
  7 godzin
  Cucumber is an open-source, BDD framework for writing tests in a natural language style.  BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how Cucumber is used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Cucumber, as well as the necessary practice and toolset to write their own test cases for real-world software test scenarios.
  Format of the course
  • Heavy emphasis on hands-on practice.
  • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
  Note
  • This training uses Eclipse and Selenium. If you wish to use a different IDE or test automation framework, please contact us to arrange.
  • If your team is moving from manual testing to automation testing for the first time, please contact us to arrange extending the training to include additional coverage of automation testing.
  7 godzin
  Iridium jest Open-Source Web narzędzie do testowania zbudowany wokół cucumber i selenu. Korzysta z podejścia opartego na zachowaniu rozwoju (BDD) do testowania. w tym instruktorem, szkolenia na żywo, Uczestnicy dowiedzą się, jak przetestować złożoną aplikację internetową za pomocą Iridium. do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Tworzenie testów end-to-end, które symulować akcje użytkownika podczas nawigowania aplikacji sieci Web.
  • zautomatyzować testowanie aplikacji tematycznych z wieloma stylami.
  • Tworzenie przypadków testowych, które są czytelne dla osób nietechnicznych.
  • wykonać testy w różnych przeglądarkach.
  • Użyj pakietu urywki Iridium dla Atom, aby ułatwić pisanie skryptu testowego.
  • zmniejszyć koszty utrzymania niestandardowych kodu Java i obiektów strony.
  Format kursu
  • Interactive wykładu i dyskusji.
  • wiele ćwiczeń i praktyk.
  • praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
  14 godzin
  Cucumberjs to natywna implementacja JavaScript Cucumber W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać i testować przypadki testowe stylu BDD (Behavior Driven Devleopment), używając Cucumber i Javascript. Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą potrafili:
  - Uruchomić automatyczne testy napisane w języku Gherkin.
  - Użyć przypadków testowych opartych na Cucumber, aby poprawić komunikację i współpracę między zespołami technicznymi i nietechnicznymi
  - Zintegrować Cucumberjs z innymi frameworkami testowymi, takimi jak Protractor do testowania aplikacji Angular.
  7 godzin
  J Behave to oparta na Java BDD do pisania testów w naturalnym języku. BDD, czyli Behaviour Driven Development, to zwinna technika tworzenia oprogramowania, która zachęca do współpracy między programistami, QA i nietechnicznymi przedsiębiorcami przy projekcie oprogramowania. Szkolenie rozpoczyna się od dyskusji na temat BDD i tego, w jaki sposób J Behave można wykorzystać do przeprowadzenia testów BDD dla aplikacji internetowych. Uczestnicy mają wiele okazji do interakcji z instruktorem i rówieśnikami podczas wdrażania pojęć i taktyk wyuczonych w tym praktycznym, opartym na praktyce środowisku laboratoryjnym. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą dobrze rozumieć BDD i J Behave , a także niezbędną praktykę i zestaw narzędzi do pisania przypadków testowych dla rzeczywistych scenariuszy testowania oprogramowania. Publiczność
  • Testerzy i programiści
  Format kursu
  • Duży nacisk na praktyczne ćwiczenia. Większość pojęć poznaje się na podstawie próbek, ćwiczeń i praktycznego rozwoju.
  14 godzin
  Behat to framework testowy BDD (Behavior Driven Development) napisany w PHP Ułatwia komunikację między programistami, testerami, interesariuszami biznesowymi i klientami podczas procesu tworzenia oprogramowania Dzięki temu osoby nietechniczne mogą pisać jasne opisy zamierzonego zachowania aplikacji, a następnie uruchamiają te "scenariusze" jako testy funkcjonalne względem aplikacji W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać i wykonywać testy przypadków BDD przy użyciu Behat i PHP Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Przeprowadź automatyczne testy napisane w ludzkim języku "Given, When, Then" Gherkin Użyj przypadków testowych opartych na Behat, aby poprawić współpracę między zespołami technicznymi i nietechnicznymi Zintegruj Behat z Selenium, Mink, Goutte i innymi emulatorami przeglądarki, aby prowadzić testy i generować raporty Rozszerz funkcjonalność Behat poprzez swój system rozszerzeń Przetestuj wiele scenariuszy użycia za pomocą poleceń terminalowych, interfejsów REST API i innych Publiczność Inżynierowie testowi Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  21 godzin
  SpecFlow to oficjalna implementacja ogórek dla .NET. Umożliwia testerom definiowanie, zarządzanie i automatyczne wykonywanie czytelnych dla człowieka testów akceptacyjnych w projektach .NET. SpecFlow używa oficjalnego parsera Korniszon i obsługuje framework .NET, Xamarin i Mono. W tym prowadzonym przez instruktora, szkoleniu na żywo, uczestnicy nauczą się, jak używać SpecFlow do pisania testów akceptacyjnych, które są zrozumiałe zarówno przez technicznych, jak i nietechnicznych interesariuszy. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Powiązanie wymagań biznesowych z kodem .NET
  • Zastosuj techniki BDD, aby stworzyć żywą dokumentację dla aplikacji
  • Uruchom program SpecFlow z programu Visual Studio lub z wiersza polecenia
  • Zintegruj SpecFlow z istniejącym ciągłym środowiskiem testowania i kompilacji
  • Zintegruj SpecFlow z innymi frameworkami testowymi, takimi jak MSTest, NUnit, xUnit i MbUnit
  Publiczność
  • Inżynierowie testowi
  • Deweloperzy
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Behavior Driven Development (BDD)

  Szkolenie Behavior Driven Development, BDD (Behavior Driven Development) boot camp, Szkolenia Zdalne Behavior Driven Development (BDD), szkolenie wieczorowe Behavior Driven Development (BDD), szkolenie weekendowe BDD, Kurs Behavior Driven Development,Kursy BDD, Trener BDD, instruktor BDD, kurs zdalny BDD (Behavior Driven Development), edukacja zdalna BDD, nauczanie wirtualne BDD, lekcje UML, nauka przez internet Behavior Driven Development (BDD), e-learning Behavior Driven Development (BDD), kurs online BDD (Behavior Driven Development), wykładowca Behavior Driven Development (BDD)

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions