Szkolenia SpecFlow

Szkolenia SpecFlow

Praktyczne szkolenia na żywo z SpecFlow.
SpecFlow demonstruje w jak praktyczny sposób używać SpecFlow do pisania testów akceptacyjnych, które są zrozumiałe zarówno przez technicznych, jak i nietechnicznych interesariuszy. Szkolenie z SpecFlow jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".

Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .


NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii SpecFlow

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use SpecFlow to write acceptance tests that are understandable by technical as well as non-technical stakeholders.

By the end of this training, participants will be able to:

- Bind business requirements to .NET code.
- Apply BDD techniques to build up living documentation for an application.
- Run SpecFlow from Visual Studio or the command line.
- Integrate SpecFlow into an existing continuous testing and build environment.
- Integrate SpecFlow with other testing frameworks such as MSTest, NUnit, xUnit and MbUnit.

Nadchodzące szkolenia z technologii SpecFlow

Szkolenie SpecFlow, SpecFlow boot camp, Szkolenia Zdalne SpecFlow, szkolenie wieczorowe SpecFlow, szkolenie weekendowe SpecFlow, Kurs SpecFlow,Kursy SpecFlow, Trener SpecFlow, instruktor SpecFlow, kurs zdalny SpecFlow, edukacja zdalna SpecFlow, nauczanie wirtualne SpecFlow, lekcje UML, nauka przez internet SpecFlow, e-learning SpecFlow, kurs online SpecFlow, wykładowca SpecFlow

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions