Plan Szkolenia

 • Wstęp
 • Łączenie z danymi
 • Upraszczanie i sortowanie danych
 • Porządkowanie danych
 • Dzielenie danych według daty
 • Używanie wielu miar w jednym widoku
 • Pokazywanie zależności pomiędzy wartościami liczbowymi
 • Mapowanie danych geograficznie
 • Wyświetlanie określonych wartości
 • Dostosowywanie danych
 • Analizowanie danych za pomocą szybkich obliczeń tabelarycznych
 • Pokazuje podziały całości
 • Podświetlanie danych za pomocą linii odniesienia
 • Udostępnianie swoich poglądów

Wymagania

Aby wziąć udział w tym kursie, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych wymagań.

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie