Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Sensu i ramy monitorowania

 • Architektura Sensu
 • Samoobsługa
 • Natywna dla chmury

Przygotowanie środowiska programistycznego

 • Instalacja i konfiguracja Sensu

Sensu Szybki start

 • Konfiguracja RabbitMQ
 • Konfigurowanie klienta Sensu
 • Konfigurowanie Uchiwa
 • Praca z klientami w Uchiwa

Sensu w produkcji

 • Dodawanie programów obsługi i kontroli

Sensu Wdrożenie

 • Wdrażanie za pomocą Puppet
 • Wdrażanie za pomocą Ansible
 • Wdrażanie za pomocą Salt

Bezpieczeństwo

 • Zabezpieczanie RabbitMQ
 • Hartowanie Sensu

Rozwiązywanie problemów

 • Obsługa błędów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie z Linux administracją

Publiczność

 • DevOps Inżynierowie
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Powiązane Kategorie