Plan Szkolenia

1. Agile project management – główne elementy
2. Organizacja zespołów Agile - role i obowiązki – punkt
widzenia Kierownika Projektu
3. Cykl życia projektu w Agile Project Management
4. Produkty projektu i ich efektywne wykorzystanie w
zmiennych warunkach
5. Efektywne dostarczanie produktów– łączenie praktyk
MoSCoW i Timeboxów
6. Efekt synergii - ludzie, zespoły i interakcje
7. Dostarczanie wartości biznesowej – wymagania (user story)
w praktyce
8. Estymacje w projekcie
9. Organizacja projektu w cyklu życia
10. Praca z jakością – „Nigdy nie idź na kompromis w kwestii
jakości”
11. Ryzyko w projekcie
12. Konfiguracja I skalowanie DSDM
13. Przygotowanie do egzaminu - egzamin testowy
14. Egzamin Agile PM Practitioner

Wymagania

Szkolenie wymaga posiadania certyfikatu Agile Project Management Foundation, APMG International

  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (4)

Szkolenia Powiązane

Certified Agile Process Owner (CAPO)®

  14 godzin

Certified Agile Service Manager (CASM)®

  14 godzin

ITIL Foundation V4® ( szkolenie akredytowane przez AXELOS z egzaminem PeopleCert )

  14 godzin

Powiązane Kategorie