Plan Szkolenia

 • Przegląd systemu Android.
 • Warstwy architektoniczne i NDK
 • Maszyna wirtualna Dalvik
 • Android SDK i narzędzia programistyczne
 • Zaćmienie IDE i ADT
 • Emulator Android.
 • Activities, usługi, dostawcy treści, słuchacze programów
 • Korzystanie z intencji i filtrów intencji
 • Analiza aplikacji Android.
 • Manifest Android.
 • Uprawnienia aplikacji
 • Praca z działaniami i interfejsami użytkownika
 • Widoki i układy
 • Widżety
 • Obsługa zdarzeń
 • Listy i adaptery
 • Menu i okna dialogowe
 • Dostęp do danych i Sqlite
 • Dostawców treści
 • Korzystanie z czujników na urządzeniu
 • Aplikacje oparte na lokalizacji
 • Interfejs API telefonii
 • Odbiorniki transmisji
 • Transmisje systemowe
 • Accesskorzystanie z treści sieciowych
 • Korzystanie z wątków w Android
 • Tworzenie responsywnych aplikacji
 • Publikuję w Google Play

Wymagania

Wcześniejsza znajomość języka obiektowego, takiego jak Java, C++, C#, Smalltalk, PHP5 itp;

 28 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie