Plan Szkolenia

Wprowadzenie do testowania automatycznego

 • Koncepcje testowania
 • Możliwości i ograniczenia Selenium

Lokalizatory

 • Zrozumienie lokalizatorów
 • Typy lokalizatorów ID, CSS, XPath i Name

Zaawansowane lokalizatory

 • Tworzenie dynamicznych lokalizatorów
 • Budowanie ścieżki
 • Relacje między elementami na ścieżce
 • Lokalizowanie elementów z użyciem tekstu
 • Najlepsze praktyki

Selenium WebDriver

 • Podstawy języka Java
 • Przygotowanie projektu Maven w Java IDE
 • WebDriver API
 • Rozwiązywanie problemów
 • Debugowanie

TestNG

 • Asercje
 • Adnotacje
 • Zestaw testów
 • Parametry
 • Testy w wielu przeglądarkach
 • Raportowanie

Zaawansowany Selenium WebDriver

 • Dynamiczna zawartość
 • Wyskakujące okna
 • Zrzuty ekranu
 • Wzorce projektowe

Wymagania

Rozumienie języka HTML, XML

 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Robot Framework: Keyword Driven Acceptance Testing

14 godzin

Powiązane Kategorie