Szkolenia Test Automation

Szkolenia Test Automation

Praktyczne szkolenia na żywo z Test Automation (znane również jako Automation Testing) to kursy pokazujące, jak zastosować podstawowe umiejętności programowania do testowania automatyzacji oprogramowania.

SzkolenieTest Automation jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Test Automation

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use PyTest to write short, maintainable tests that are elegant, expressive and readable.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write readable and maintainable tests without the need for boilerplate code.
- Use the fixture model to write small tests.
- Scale tests up to complex functional testing for applications, packages, and libraries.
- Understand and apply PyTest features such as hooks, assert rewriting and plug-ins.
- Reduce test times by running tests in parallel and across multiple processors.
- Run tests in a continuous integration environment, together with other utilities such as tox, mock, coverage, unittest, doctest and Selenium.
- Use Python to test non-Python applications.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants learn first-hand how to write Protractor tests against a sample Angular web application in a live lab environment.

By the end of this course, participants will have gained proficiency in Protractor and be comfortable

- creating their own automation tests for Angular applications.
- integrating Protractor into their existing development workflow.
- ensuring that their tests are clean and maintainable.
- running Protractor with or without Selenium to drive browser behavior.
7 godzin
Kurs obejmuje tworzenie i wdrażanie testów funkcjonalnych i jednostkowych za pomocą Apache JMeter , bezpłatnego oprogramowania do testowania aplikacji od The Apache Software Foundation. Celem kursu jest umożliwienie organizacjom całkowitej automatyzacji różnych wymagań dotyczących testowania, oszczędzając czas, pieniądze i pomagając zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego podczas testowania. Program bada koncepcje projektowania i tworzenia planów testowych dla aplikacji internetowych w świecie rzeczywistym za pomocą Apache JMeter , w tym planów funkcjonalnych, regresji i testów warunków skrajnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować plany testowe do różnych celów oraz jak korzystać z różnych komponentów i funkcji JMeter na swoją korzyść, pozwalając im na pełną automatyzację procesu testowania aplikacji internetowych.
7 godzin
This course has been created for test managers, testers, business analysts, designers, developers, administrators and anyone interested in planning and performing web application performance tests. It covers how to set up non-functional requirements, which indicators are most important in specific implementations, how to create a performance test plan, implement it in JMeter, execute it and analyse the results.
21 godzin
Kurs dostarcza wiedzy potrzebnej do obsługi projektów testowych oraz wyjaśnia praktyczną pracę z aplikacjami Web, automatyzacją testów funkcjonalnych oraz automatyzacją testów na wielu przeglądarkach za pomocą Selenium.
7 godzin
Ten kurs wprowadzający ma na celu zapoznanie specjalistów testujących z podstawami testowania aplikacji internetowych przy użyciu Selenium . Testerzy mogą budować, ulepszać i utrzymywać skrypty, używając zarówno Selenium IDE, jak i Selenium 2 WebDriver.

Grupa docelowa

Grupą docelową są testerzy oprogramowania, którzy chcą zautomatyzować testowanie aplikacji internetowych przy użyciu Selenium . Testerzy mogą być nowicjuszami w testowaniu automatyzacji i mogą również obejmować praktyków zapewnienia jakości, menedżerów lub liderów zespołów, którzy są odpowiedzialni za interakcję z testerami lub którzy muszą zapewnić, że narzędzia są wdrażane w pełni i odpowiednio.

Pod koniec kursu będziesz mógł:

- Opisz funkcję i cel Selenium
- Poznaj korzyści i właściwe podejście do automatyzacji testów
- Nagrywaj zautomatyzowane przypadki testowe
- Odtwarzaj zautomatyzowane przypadki testowe
- Zastosuj i użyj różnych technik weryfikacji
- Przeglądaj i analizuj wyniki
- Skonfiguruj i używaj Selenium RC (pilot zdalnego sterowania)
- Twórz i pracuj z zestawami testowymi
- Zaplanuj automatyczne testy
- Wykorzystaj różne formaty skryptów Selenium
- Zmodyfikuj skrypty, aby rozszerzyć możliwości testowania aplikacji
- Skonfiguruj Selenium pomocą Eclipse i Selenium 2 WebDriver
- Zrozum i korzystaj z plików pomocniczych RTTS
- Konwertuj kod selenu do pracy z Selenium 2 WebDriver
- Konfiguruj niestandardowe pliki dziennika
- Utwórz niestandardową mapę obiektów
- Twórz moduły wielokrotnego użytku, aby ograniczyć obsługę skryptów
- Użyj narzędzi, aby zidentyfikować XPath
14 godzin
Szkolenie Selenium dla testerów manualnych jest kursem praktycznym, przeznaczonym dla testerów. Kurs ma na celu zobrazowanie możliwości jakie daje automatyzacja procesu testowania.
14 godzin
Są to kursy JMeter Podstawy i kursy JMeter Advanced oferowane wspólnie dla wygody.

Podstawy JMeter

Kurs obejmuje tworzenie i wdrażanie testów funkcjonalnych i jednostkowych za pomocą Apache JMeter , bezpłatnego oprogramowania do testowania aplikacji od The Apache Software Foundation. Celem kursu jest umożliwienie organizacjom całkowitej automatyzacji różnych wymagań dotyczących testowania, oszczędzając czas, pieniądze i pomagając zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego podczas testowania. Program bada koncepcje projektowania i tworzenia planów testowych dla aplikacji internetowych w świecie rzeczywistym za pomocą Apache JMeter , w tym planów funkcjonalnych, regresji i testów warunków skrajnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować plany testowe do różnych celów oraz jak korzystać z różnych komponentów i funkcji JMeter na swoją korzyść, pozwalając im na pełną automatyzację procesu testowania aplikacji internetowych.

JMeter Advanced

Kurs dotyczy zaawansowanych technik testowania aplikacji internetowych. Koncentruje się na pełnej automatyzacji, skryptach, integracji testów z zewnętrznym źródłem danych.
7 godzin
Audience:

Anyone involved in testing including Mobile Automation Testers
14 godzin
TestNG is a testing framework designed to simplify a broad range of testing needs, from unit testing (testing a class in isolation of the others) to integration testing (testing entire systems made of several classes, several packages and even several external frameworks, such as application servers).

Audience

This course is crafted for engineers and developers seeking to adopt the TestNG suite in their workflow.
35 godzin
This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also, it comprehesively introduced jMeter.

Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium.
35 godzin
This course gives a comprehensive overview how to use automated functional and performance testing with Selenium and JMeter using Java/Maven environment. 3 days is spend on Selenium, 2 on JMeter.
21 godzin
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of test automation with HP UFT.
21 godzin
Ten kurs zapewnia szkolenie w zakresie obsługi projektów testowych przy użyciu zestawu testów Selenium i ciągłych testów z Jenkins .

Grupa docelowa:

- Inżynierowie testujący oprogramowanie
- Twórcy oprogramowania zaangażowani w rozwój zwinny
- Menedżerowie wersji
- Inżynierowie QA

Pod koniec szkolenia Selenium delegaci będą mogli:

- Korzystaj z zestawu testów Selenium skutecznie w prawdziwych projektach
- Użyj Selenium do testowania w różnych przeglądarkach
- Rozdaj testy za pomocą Selenium Grid
- Uruchom regresję Selenium w Jenkins
- Przygotuj raporty z testów i raporty okresowe za pomocą Jenkins
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: C# for Automation Test Engineers.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation.

This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce introduces Selendroid, the Selenium framework and walks participants through the setup, configuration and execution of automation tests in a live hands-on test environment. After the course, participants will have the knowledge and practice to carry out their own automated testing initiatives for Android devices.
7 godzin
In this instrucor-led, live training in w Polsce participants will learn how to write high quality tests by employing "screenplays" and the idea of "actors, tasks, and goals" to express tests in business terms rather than as interactions between system components. We look at both functional and UI testing scenarios and demonstrate how Serenity can be used to manage their testing. All lecture, notes, quizes and discussions are accompanied by live hands-on practice and implementation.

By the end of this training, participants will understand the Serenity framework and be able to utilize it with comfort. As important, participants will learn to think of and approach test automation from a different light.
21 godzin
Watir (Web Application Testing in Ruby) is an open source library for automating tests. Watir interacts with a browser the same way people do: clicking links, filling out forms and validating text. Based on the WebDriver framework, it is comparable to Selenium and is one of the most popular tools for web application test automation.

In this training participants will learn how to use Watir to automate their web application testing by combining theory with practice in a live lab environment. By the end of the course, participants will have the knowledge and practice to utilize the full power of Watir and Ruby to automate their web testing projects.

Format of the Course

- An instructor-led course with theoretical coverage of Watir and Ruby together with exercises and a large component of hands-on practice.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants learn how to test web services using SoapAPI. We discuss how API testing can resolve some of the shortcomings of UI and unit based testing. The training includes practice sessions and an API test suite development project.

By the end of the training, participants will have a firm idea of when to implement API testing, how to explore and access APIs, how to carry out different types of testing on both SOAP and REST based APIs, and how to bring their work together into an integrated, automated test suite.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Ruby with Selenium to automate the testing of a sample web application. By learning to create and combine Ruby test scripts with Selenium web automation in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate the testing of their own real life web applications and websites.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce is designed for anyone interested in learning Java for the purpose of test automation. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply to software automation testing. The focus is on the Java fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation.

This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. It also bypasses the conventional "Hello World" approach to learning Java, as this is not a course on application development. This course is squarely aimed at getting participants up and running quickly with test automation. If you are already versed in Java and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Introduction to Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training).
7 godzin
Property Based Testing is an automated testing technique that allows you to zero in on the expected behavior of a system by describing its properties, then using randomly generated test data to execute tests.

"Describe the arguments, describe the result, have the computer try to prove your code wrong!"

Some of the topics covered in this instructor-led, live training include:

- How to write and run tests with F#
- The FsCheck Property Based Testing framework
- Using Diamond Kata to implement TDD
- Sharpening your code design skills

Audience

- Automation test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Concordion is a Java-based, open-source "specification by example" framework that brings together testing and specifications. It integrates with JUnit and can be used with popular Java-based IDEs such as Netbeans, Eclipse, and IntelliJ IDEA.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Concordion, its environment setup, key commands, best practices and more as they walk step-by-step through the creation of a sample Concordion application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the functionality of Concordian
- Install and deploy Concordian
- Write Concordion specifications in Markdown and HTML

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
HP WinRunner is an enterprise-class automated functional testing tool for recording and replaying UI interactions as test scripts.

In this instructor-led, live training, participants will learn to create and run sophisticated automated tests on an application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create adaptable and reusable test scripts that replace or compliment manual testing
- Automate the testing process, from test development to execution
- Prepare and execute an overnight test run
- Use TSL (Test Script Language) to control WinRunner
- Understand WinRunner's advanced features such as the synchronization concept, verification of tests and the WinRunner workflow

Audience

- Manual testers
- Automation test engineers
- QA engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
ScalaCheck is a library for carrying out automated, property-based testing for Scala or Java programs. Inspired by the Haskell library QuickCheck, it uses properties to describe the expected behavior of an application, generating random input data at first, then testing this data across different areas of the application and reporting the result.

In this instructor-led, live training, participants will learn the benefits of and concepts behind property-based testing as they practice writing properties that lead to the automatic generation of test cases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write general properties that replace and/or compliment hand-written unit test cases
- Write tests at the higher level of property specifications
- Execute ScalaCheck as a standalone executabl, using the built-in command line test runner
- Integrate ScalaCheck with test frameworks such as ScalaTest, specs2 and LambdaTest

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce teaches participants how to write testable code in the form of testing units to facilitate the diagnosis, isolation, and resolution of bugs. The training walks participants through the creation of a work-ready, testing environment using the PHPUnit testing framework.

By the end of this training, participants will be able to:

- Distinguish between good and bad testing units.
- Read and interpret test results.
- Proactively manage and diagnose their code base to reduce bugs.
- Ensure that their code base is fit for continuous integration and deployment.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn the theory and practice of model-based testing as they implement the indicated tools and techniques in a demo Model-Based Testing (MBT) test environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Generate test cases by applying modeling strategies and techniques.
- Assess and evaluate free and commercial tools for implementing MBT.
- Manage test models for different types of software applications, systems and environments.
- Evaluate, propose and implement an MBT strategy within an organization.
- Understand and explain the benefits and challenges of MBT.
7 godzin
This course introduces the tools and techniques needed to write unit tests using HUnit testing framework. HUnit is a unit testing framework for Haskell, similar to the JUnit tool for Java.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use HUnit to write unit tests that are direct and easy to understand.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write tests that are easy to create, change, and execute
- Use HUnit to group tests into suites and check the results automatically
- Write concise and flexible test specifications
- Integrate HUnit with other utilities such as QuickCheck and HSpec
- Extend the test framework

Audience

- Test engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Test Automation

Szkolenie Test Automation, Test Automation boot camp, Szkolenia Zdalne Test Automation, szkolenie wieczorowe Test Automation, szkolenie weekendowe Test Automation, Kurs Test Automation,Kursy Test Automation, Trener Test Automation, instruktor Test Automation, kurs zdalny Test Automation, edukacja zdalna Test Automation, nauczanie wirtualne Test Automation, lekcje UML, nauka przez internet Test Automation, e-learning Test Automation, kurs online Test Automation, wykładowca Test Automation

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions