Plan Szkolenia

Wstęp

  • Przypadki użycia w świecie rzeczywistym: banki, płatności globalne i wymiana cyfrowa

Przegląd przelewów bankowych

Przegląd Blockchain i kryptowaluty

Ripple przegląd architektoniczny

Narzędzia programistyczne do budowania Ripple rozwiązania

Brama Ripple.

Lista XRP jako wymiana

Podpisywanie wielokrotne

Adresy wydawnicze i operacyjne

Kanały płatności

Skonfiguruj instancję ripplowaną

Przesyłanie transakcji

XRP Escrow

Integracja systemu płatności Ripple z projektami firm trzecich

Ripple API: RippleAPI (Javaskrypt), Rest, RCP, Websocket i JSON

Tworzenie Ripple aplikacji klienckiej

Uruchamianie aplikacji klienckiej Ripple.

Dołączanie i wnoszenie wkładu w społeczność Ripple.

Uwagi końcowe

Wymagania

  • Programming doświadczenia w dowolnym języku
  • Komfortowe korzystanie z interfejsu wiersza poleceń
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (4)

Powiązane Kategorie