Szkolenia Microsoft Office

Szkolenia Microsoft Office

Szkolenia z tematu Microsoft Office mogą być realizowane w siedzibie klienta - lokalizacja Polsce lub centrach szkoleniowych w lokalizacji Polsce Szkolenie zdalne realizowane są przy użyciu interaktywnego, zdalnego pulpitu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Microsoft Office

Plany szkoleń z technologii Microsoft Office

KodNazwaCzas trwaniaCharakterystyka kursu
excelvbaiVisual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie14 godz.

This course has been created for anyone who works with Excel and wants to automate most of their tasks.

The course covers procedural programming in VBA. Students will learn which objects are available in Excel and how to use them. They will also learn how to write their own worksheet functions, debug programs and write complete applications using VBA forms.

This course can also be run in more depth, and with more practical examples, as a three day course.

excelafdAnalysing Financial Data in Excel14 godz. Publiczność Analitycy finansowi lub rynkowi, menedżerowie, księgowi Cele kursu Ułatwiaj i automatyzuj wszelkiego rodzaju analizy finansowe za pomocą Microsoft Excel .
excelstatsdaExcel For Statistical Data Analysis14 godz. Publiczność Analitycy, badacze, naukowcy, absolwenci i studenci oraz wszyscy zainteresowani nauką ułatwiania analizy statystycznej w programie Microsoft Excel Cele kursu Ten kurs pomoże ci poprawić znajomość programu Excel i statystyk, a co za tym idzie zwiększyć efektywność i wydajność pracy lub badań W tym kursie opisano, jak korzystać z narzędzia Analysis ToolPack w programie Microsoft Excel, funkcji statystycznych i sposobu wykonywania podstawowych procedur statystycznych Wyjaśnia, jakie są ograniczenia programu Excel i jak je pokonać .
855MS Outlook Advanced7 godz.

Kurs przedstawia zaawansowane funkcję programu MS Outlook. Na koniec kursu uczestnicy będą umieli korzystać z programu Outlook w sposób dużo wydajniejszy dla siebie, dodawać podpisy do wiadomości email, śledzić wiadomości, przypisywać uprawnienia innym użytkownikom.

2370Access VBA21 godz.

Szkolenie omawia zagadnienia związane z programowaniem w języku Visual Basic for Applications, przedstawia sposoby dostępu do danych za pomocą języka VBA. Uczestnik szkolenia poznaje również mechanizmy pozwalające napisać profesjonalną aplikacje bazodanową.

3024Working with spreadsheet in Microsoft Excel14 godz.

Kurs "Microsoft Office Excel - poziom podstawowy" jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają pracę z tym popularnym narzędziem jakim jest MS Excel, bądź chciałyby ugruntować swoje wiadomości. Ze względu na dużą liczbę ćwiczeń i praktyczne przyklady, jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie chcą tracić czasu na nudne wprowadzenia i szybko przejść do sprawnego poruszania się i pracy w MS Excel.

Po szkoleniu uczestnicy kursu będą w stanie m.in.:

 • sprawnie wykonywać różnorodne obliczenia
 • w przejrzysty sposób porządkować i prezentować ich wyniki
 • posługiwać się wieloma mechanizmami ułatwiającymi i przyspieszającymi tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
 • zabezpieczać obliczenia i ich wyniki przed dostępem osób niepowołanych
3029Excel Advanced with VBA21 godz.

Uczestnicy szkolenia Excel będą w stanie samodzielnie, w najbardziej optymalny sposób tworzyć, konsolidować i zarządzać danymi. Szereg narzędzi usprawniających prace często znacznie redukuje czas już dotychczas wykonywanych czynności, jak i może pomóc w zaprojektowaniu aplikacji mogącej wykonywać nowe zadania.

ExcelAdvExcel Advanced21 godz.

Uczestnicy kursu będą w stanie sprawnie posługiwać się przede wszystkim takimi narzędziami analizy danych, jak scenariusze i tabele przestawne, korzystać z funkcji pozwalających wykonywać obliczenia na datach i funkcji przetwarzających teksty, a także tworzyć i dostosowywać do potrzeb makropolecenia automatyzujące pracę z arkuszami kalkulacyjnymi.

vbaexceladvVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced21 godz. Kurs ujawnia tajniki skutecznego pisania zaawansowanych aplikacji w aplikacji VBA MsExcel Po kursie możesz: Napisz zaawansowaną, zorientowaną obiektowo aplikację Konwertuj pliki tekstowe Korzystanie z zewnętrznych źródeł danych Użyj zewnętrznych bibliotek .
vbaexcelVisual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming28 godz. Jest wprowadzeniem do programowania proceduralnego w VBA Szkolenie pozwala zdobyć solidne podstawy do dalszej nauki i środowiska VBA Po kursie możesz: Zapisz i edytuj makro zgodnie z wymaganiami, Zapisuj procedury, używając danych z arkusza, Stwórz własne funkcje Obsługa zdarzenia (wywołanie aktualizacji komórki arkusza itp) Za pomocą programu obsługi, Utwórz formularz .
AccIntrAccess - Data Base Designing21 godz.

Na kursie uczestnik dowie się, jak zaprojektować bazę danych oraz jak przystosować ją do pracy z użytkownikiem końcowym.

3041Access Advanced21 godz.

Na kursie uczestnik dowie się, jak przyśpieszyć działanie bazy danych, jak napisać zaawansowane zapytania, stworzyć wygodny system formularzy i raportowania. Kurs wprowadza także uczestnika w automatyzacje wszelkich czynności za pomocą makr i języka VBA.

3052MS Word Basic14 godz.

Uczestnicy kursu nauczą się tworzyć estetyczne, profesjonalnie wyglądające dokumenty (w tym m.in. wszelkiego rodzaju korespondencję oficjalną - służbową i urzędową), a także w pełni wykorzystywać podstawowe mechanizmy programu umożliwiające przejrzysty przekaz informacji zarówno w krótszych, jak i dłuższych dokumentach.

3053Word Advanced14 godz.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak automatyzować pracę, tworzyć złożone dokumenty, pobierać dane z bazy danych oraz przygotowywać formularze.

excelvbagExcel and VBA Guru21 godz. Tematy kursów obejmują maksymalną automatyzację Student nauczy się, jak skutecznie używać języka VBA, jak używać nazw komórek do skopiowania, które są użytecznymi właściwościami obiektów dostępnych tylko w kodzie Excel VBA i jak stworzyć własną bibliotekę sterującą Na koniec uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć kompletną aplikację i jak ją zabezpieczyć .
msproj1Project Management with Microsoft Project14 godz. Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak umiejętnie wykorzystać program Microsoft Project, aby stworzyć harmonogram zadań, zarządzać zasobami i monitorować wdrażanie różnych etapów projektu .
3056Microsoft PowerPoint - creating presentations7 godz.

Uczestnicy kursu będą w stanie przygotować publiczne wystąpienie z wykorzystaniem komputerowej prezentacji, a także związanych z nią drukowanych materiałów pomocniczych, przeznaczonych dla uczestników prelekcji.

3082Microsoft Access - download the data14 godz.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pobierających informacje z gotowych baz danych za pomocą kwerend lub zapytań SQL

3089Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level)14 godz.

Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy VBA (Visual Basic for Applications), które chcą rozwijać swoją wiedzę oraz w większym zakresie wykorzystywać możliwości tego języka. Kurs kładzie duży nacisk na jeszcze większą automatyzację i optymalizację pracy poprzez tworzenie własnych formularzy VBA, efektywną obsługę błędów czy też szybką konwersję różnych typów danych.

3090Word and Excel Basics21 godz.

Uczestnicy kursu nauczą się tworzyć estetyczne, profesjonalnie wyglądające dokumenty w edytorze tekstu Microsoft Word. Uczestnicy kursu będą w stanie sprawnie wykonywać różnorodne obliczenia, w przejrzysty sposób porządkować i prezentować ich wyniki, posługiwać się wieloma mechanizmami ułatwiającymi i przyspieszającymi tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w programie Excel.

3094Effective working with spreadsheet in Excel14 godz.

Kurs "Efektywna praca z arkuszem Excel" jest prawdziwą perełką wśród szkoleń dotyczących tego popularnego arkusza kalkulacyjnego. 

Nejlepszy opis stanowią trzy słowa:

 • dynamizm,
 • efektywność,
 • precyzja. 

Dłuższy opis.

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z arkuszem Excel, które chciałyby usprawnić swoją pracę.
Jest to najbardziej dynamiczne i praktyczne szkolenie w naszej ofercie dot. Excela. M
ateriały oraz wszystkie przyklady zostały dobrane tak aby wycisnąć z niego jak najwięcej.
Kurs ma na celu przede wszystkim, pokazanie, że praca w arkuszu kalkulacyjnym nie musi być nudna, monotonna i nużąca. Prezentujemy rozwiązania, które w znaczącym stopniu wpłyną na szybkość Państwa pracy oraz pomogą ją zoptymalizować do takiego stopnia, że wielokrotne operacje takiej jak np. "Kopiuj/Wklej" odejdą w zapomnienie.

3112Creating and delivering presentations in Power Point (social skills workshop)14 godz.

Cel:

Doskonalenie umiejętności przygotowania atrakcyjnej prezentacji w programie PowerPoint i samodzielnego jej wygłaszania

Adresaci:

Przedstawiciele handlowi, Konsultanci, Pracownicy naukowo-dydaktyczni, Managerowie, Nauczyciele, pracownicy korporacji, MŚP oraz instytucji państwowych, dla których wyzwaniem jest stanąć przed grupą ludzi, mówić do nich wzbudzając zainteresowanie

excelfinFinancial analysis in Excel14 godz. Podczas szkolenia przedstawimy zagadnienia analizy finansowej za pomocą zaawansowanych funkcji Excela Ten kurs jest przeznaczony dla analityków finansowych, księgowych i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swój arkusz umiejętności o zagadnienia analizy finansowej .
3164Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts21 godz.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie nawet prostych makr. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym arkuszem kalkulacyjnym. Przedstawione "tricks n tips" w znacznym stopniu przyczynią się nie tylko do szybszego generowania zestawień danych ale również do ich przejrzystrzej wizualizacji.

3165Visual Basic for Applications (VBA) and Databases14 godz.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela i VBA pod kątem pracy z zewnętrznymi bazami danych. Szkolenie kładzie duży nacisk na pobieranie danych do arkusza z zewnętrznych źródeł (dowolne bazy danych) przy użyciu kodu VBA. 

Po szkoleniu uczestnik potrafi:
 • połączyć się z dowolną bazą danych korzystająć z języka VBA
 • wysyłać zapytania do baz danych
 • sprawnie modyfikować dane w bazie przy użyciu VBA
 • genrować raporty
3306Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals28 godz.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czy Twoja codzienna praca w Excelu to niekończący się ciąg poleceń kopiuj-wklej?
 • Czy marnujesz czas na powtarzanie podobnych operacji przygotowując dane do analizy?
 • Czy znasz już wszystkie skróty klawiszowe w Excelu, ale i tak nie jesteś zadowolony z efektów?
 • Czy zamiast zajmować się analizowaniem danych tracisz czas na ich przygotowanie?
 • Czy musisz ręcznie weryfikować poprawność danych np. uzyskanych z różnych systemów?
 • Czy musisz zostawać w pracy po godzinach lub zabierać zeszyty Excela do domu, ponieważ nie wyrabiasz się w ciągu dnia?
 • Czy Twoja praca polega na przygotowywaniu raportów na podstawie dużego zbioru danych?
 • Czy odnosisz wrażenie, że pracując w Excelu dochodzisz do wyników okrężną drogą?

Jeżeli padła chociaż jedna odpowiedź TAK, to najwyższy czas przerwać ten koszmar. To szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Przekonaj się jak bardzo możesz przyspieszyć codzienne operacje w Excelu i wykorzystać maksimum możliwości tego arkusza kalkulacyjnego.

OSTRZEŻENIE

Po zakończeniu szkolenia Twoje życie zawodowe ulegnie drastycznej zmianie. Czynności, które zajmowały Ci cały dzień będziesz wykonywał w ciągu zaledwie kilku sekund. Czy jesteś na to gotowy?

23543Microsoft Office Visio – Creating Charts and Diagrams14 godz.Uczestnicy poznają możliwości zastosowania programu Visio służącgo do tworzenia schematów organizacyjnych oraz diagramów przedstawiających w efektowny sposób procesów produkcyjnych, obiegu dokumentów w oparciu o zewnętrzne źródła danych.
66256Presenting technical solutions to the world of non-engineers14 godz.

This course is dedicated to:

 • engineers who come up with difficult to explain technical solutions and want to present them to non-technical people,
 • marketers who have to translate the language of engineers from the company to the language of users, which sometimes is not the same.

After taking this course, the delegates will be able to present hard technical solutions in a simple way.
The course will consist mostly of practical tasks, including designing a short presentation. Some short videos with examples of great presentations will be shown as well.

68615Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence14 godz.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby się zapoznać oraz nauczyć korzystać z nowej funkcjonalności MS Excel 2013, przeznaczonego dla Business Inteligence.

69353Creating online documents with Microsoft Sway7 godz.This course is designed for people who want to share online documents with Sway. It's great for reports, booklets and presentations meant to be viewed without speaker's commentary.

Nadchodzące szkolenia z technologii Microsoft Office

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Microsoft Office Excel - poziom podstawowy - Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94śr., 2018-08-29 09:00860PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków - Zielona Góra, ul. Reja 6śr., 2018-08-29 09:001290PLN / 2290PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Microsoft Office Access i Excel - Rzeszów, Plac Wolności 13śr., 2018-08-29 09:001290PLN / 2290PLN
MS Project i MS Project Server - zarządzanie wieloma projektami. - Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121czw., 2018-08-30 09:001990PLN / 2740PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany - Warszawa, ul. Złota 3pon., 2018-09-17 09:001290PLN / 2140PLN
Szkolenie Microsoft Office, Microsoft Office boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft Office, szkolenie wieczorowe Microsoft Office, szkolenie weekendowe Microsoft Office, Kurs Microsoft Office,Kursy Microsoft Office, Trener Microsoft Office, instruktor Microsoft Office, kurs zdalny Microsoft Office, edukacja zdalna Microsoft Office, nauczanie wirtualne Microsoft Office, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft Office, e-learning Microsoft Office, kurs online Microsoft Office, wykładowca Microsoft Office

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Adobe InDesign Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-08-16 09:00 850PLN / 1600PLN
Wprowadzenie do pakietu Microsoft Office - programy Word i Excel Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2018-08-20 09:00 1280PLN / 2280PLN
Business Process Management Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2018-08-20 09:00 8230PLN / 9730PLN
Rola testera w Agile Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-08-22 09:00 990PLN / 1490PLN
Distributed Messaging with Apache Kafka Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-08-27 09:00 1970PLN / 2720PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium i Jenkins Warszawa, ul. Złota 3 pon., 2018-08-27 09:00 4940PLN / 5790PLN
Advanced Python Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2018-08-28 09:00 3950PLN / 5200PLN
Building Interactive Applications with React, Redux and GraphQL Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-08-28 09:00 3950PLN / 5200PLN
Customer Relationship Management (CRM) Gdynia, ul. Ejsmonda 2 czw., 2018-08-30 09:00 990PLN / 1490PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-09-10 09:00 4940PLN / 5940PLN
Wzorce projektowe w języku PHP Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2018-09-25 09:00 1970PLN / 2720PLN
Modelowanie BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-09-26 09:00 1970PLN / 2720PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-10-03 09:00 1970PLN / 2720PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Microsoft Office Access i Excel Gdańsk, ul. Grodzka 19 pon., 2018-10-15 09:00 1280PLN / 2280PLN
Strategic Thinking Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2018-11-26 09:00 2960PLN / 3960PLN
Analiza i projektowanie obiektowe za pomocą języka UML Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2018-12-04 09:00 3950PLN / 4950PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam