Plan Szkolenia

Wprowadzenie

  • Jak Knative rozszerza Kubernetes

Knative Instalacja i konfiguracja lokalna

Przegląd projektu i architektury Knative

Przykład istniejących aplikacji opartych na Knative

Przegląd Serverless Computing i funkcji jako usługi (FaaS)

Przegląd komponentów Knative: Budowanie, Zdarzenia, Serwowanie

Tworzenie kontenerów z kodu źródłowego

Wykorzystywanie i generowanie zdarzeń

Wdrażanie bezserwerowych obciążeń opartych na żądaniach

Wiązanie funkcji ze zdarzeniami od zewnętrznych brokerów komunikatów

Pakowanie funkcji do aplikacji

Monitorowanie aplikacji

Debugowanie aplikacji

Optymalizacja wydajności aplikacji

Integracja Knative z narzędziami do ciągłej integracji i wdrażania (CI/CD).

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Doświadczenie z Kubernetes.
  • Programming doświadczenie w dowolnym języku.

Publiczność

  • Deweloperzy
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Powiązane Kategorie