Plan Szkolenia

Introduction to Json
Syntax
Data Types:
String, Number, Boolean and Null
Object Data Type
Array
Introduction to Javascript
JavaScript XmlHttpRequest & Web APIs: Introduction to Web APIs, the JavaScript XmlHttpRequest Object and how the XmlHttpRequest object works with RESTful JSON APIs.
Customize SharePoint Site/List using Json

Wymagania

  • JavaScript knowledge and experience
  • HTML and CSS

Audience

  • JavaScript programmers
  • Web developers
  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (2)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie