Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Ułatwienie tworzenia bogatych, interaktywnych interfejsów użytkownika dla React Framework

  • Przegląd zasobów i narzędzi Material UI

Przygotowanie środowiska programistycznego

Instalacja i konfiguracja Material UI

Określanie projektu Go als dla aplikacji

Konfigurowanie projektu React

Przygotowanie przykładowej aplikacji

Wdrażanie paska nawigacji

Wdrażanie listy produktów

Wdrażanie ikon, kolorów, układów, bloków, motywów itp.

Włączenie Animation

Wdrażanie motywu Marketplace

Tworzenie niestandardowego motywu

Testowanie aplikacji

Debugowanie aplikacji

Internacjonalizacja aplikacji

Wdrażanie aplikacji

Zabezpieczanie aplikacji

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji z React
  • .
  • Doświadczenie w programowaniu javascript

Publiczność

  • Deweloperzy
 7 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Nadchodzące szkolenia