Plan Szkolenia

Introduction

Blazor and C#

 • What is Blazor?
 • Client-side vs server-side programming

Razor Overview

 • Classes
 • Loops
 • Conditionals

Preparing the Develeloment Environment

 • Installing and configuring Blazor

Blazor Quick Start

 • Creating a project

Components

 • Implementing routing
 • Working with dependency injection, child content, and layouts
 • Using component and data binding

Form Handling

 • Reading input with forms
 • Validating forms

JavaScript and Blazor

 • Calling JavaScript
 • Calling Blazor
 • Creating Blazor libraries

Security

 • Hiding UI content
 • Configuring identity
 • Using login and registry components

Deployment

 • Deploying to Azure Services and Azure storage

Summary and Conclusion

Wymagania

 • An understanding of C#

Audience

 • Web Development
  14 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie