Plan Szkolenia

Wprowadzenie do inżynierii DevOps

 • DevOps Podstawy
 • Zasady i praktyki
 • Powiązane ramy
 • Wydajność i korzyści

Technologia DevOps

 • Kontrola źródeł i artefaktów
 • Rurociągi CI/CD
 • Narzędzia i łańcuchy narzędzi
 • Automatyzacja wydań aplikacji
 • Strumień wartości Management

Architektura aplikacji i ciągła integracja

 • Architektury aplikacji
 • Kontenery
 • Ciągła integracja

Testowanie ciągłe

 • Zasady CT
 • Tworzenie testów & TDD
 • Przyspieszanie testów
 • Wyniki testów
 • Zarządzanie testami
 • Zarządzanie środowiskiem testowym

Efemeryczne infrastruktury elastyczne

 • Wirtualne i w chmurze
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Infra-as-code
 • Orkiestracja kontenerów
 • GitOps

Ciągłe dostarczanie i wdrażanie

 • Ciągłe dostarczanie i wdrażanie
 • Automatyzacja wydań
 • Strategie wdrażania

Metryki, monitorowanie, obserwowalność, Go wernisaż

 • Metryki DevOps
 • Monitorowanie
 • Obserwowalność
 • Governance

DevOps Inżynierowie

 • Kultura
 • Topologie zespołów
 • Ciągłe uczenie się
 • Przyszłość DevOps Trendy

Wymagania

WYMAGANIA WSTĘPNE

Brak, choć przydatna będzie praktyczna znajomość zasad lean, agile DevOps i strumienia wartości.

AUDIENCJA

Osoby pracujące w organizacji, których celem jest poprawa wydajności, zwłaszcza w odpowiedzi na transformację cyfrową lub zakłócenia. Wszelkie role związane z tworzeniem i dostarczaniem produktów lub usług:

 • Przywództwo i CXO, zwłaszcza CIO, CTO, CPO i CVO
 • Liderzy transformacji i ewolucji oraz agenci zmian
 • Architekci strumienia wartości, menedżerowie, inżynierowie
 • Scrum Mistrzowie, trenerzy i facylitatorzy agile i DevOps
 • Portfolio, menedżerowie produktów i projektów oraz właściciele 
 • Analitycy biznesowi
 • Architektów, programistów i inżynierów
 • Menedżerowie wydania i środowiska
 • Operatorzy IT, pracownicy biur obsługi i wsparcia
 • Specjaliści ds. doświadczenia i sukcesu klienta
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie