Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Rozwój stylizacji stron internetowych

Proces tworzenia siatki internetowej

 • Usprawnianie projektów siatki
 • Procesy i narzędzia wykorzystywane do tworzenia układu aplikacji internetowej
 • Kodowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie

Przygotowanie środowiska programistycznego

 • Edytory i/lub IDE (zintegrowane środowisko programistyczne)
 • Przygotowanie repozytorium kodu (Github, GitLab itp.)

Projektowanie siatek dla aplikacji internetowych

 • Wykorzystanie wartości CSS do zdefiniowania właściwości nadrzędnych i podrzędnych
 • Ustanowienie nowego kontekstu formatowania siatki dlazawartości siatki
 • Zarządzanie elementami według obszarów siatki i nazw
 • Przenoszenie elementów między wierszami i kolumnami
 • Kontrolowanie algorytmu automatycznego umieszczania dla łatwych aktualizacji

Testowanie aplikacji

 • Odświeżanie przeglądarki po zmianie kodu

Wdrażanie aplikacji

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • CSS doświadczenie w programowaniu

Publiczność

 • Deweloperzy
 7 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Powiązane Kategorie