Plan Szkolenia

Wprowadzenie do używania edytorów tekstów

 • Możliwości komputerowego przetwarzania tekstów
 • Tworzenie i zapis dokumentów
 • Zabezpieczanie dokumentów hasłem
 • Kopie zapasowe dokumentów
 • Szybkie i precyzyjne poruszanie się po dokumencie

Style

 • Znaczenie stylów dla łatwego utrzymania spójności, przejrzystości i estetyki dokumentu
 • Grupy stylów i ich zastosowanie
 • Szybka zmiana formatowania tekstu podstawowego
 • Formatowanie tytułów i środki typograficzne używane do ich wyróżniania
 • Ogólne zasady uzyskiwania przejrzystości i estetyki tekstów

Listy - wypunktowania i wyliczenia

 • Zastosowanie wypunktowań oraz wyliczeń
 • Utrzymanie jednolitego wyglądu list w całym dokumencie
 • Szybka zmiana wyglądu list
 • Zmiana kolejności lub poziomu dla elementu listy
 • Zmiana numeracji list wyliczanych (np. na liczby rzymskie lub małe litery alfabetu)
 • Zmiana znaków wypunktowania

Tabulatory

 • Rodzaje i zastosowanie
 • Wstawienie i zmiana położenia tabulatora
 • Używanie tabulatorów w korespondencji (wyrównywanie dat w nagłówku dokumentu do prawego marginesu czy też wykropkowane miejsce na odręczny podpis)
 • Wyrównywanie kolumn liczb

Tabele

 • Budowa i zastosowanie tabel
 • Wstawianie tabel
 • Estetyka i przejrzystość tabel (m.in. zmiana kroju i wielkości pisma oraz krawędzi, wewnętrznych marginesów i koloru tła komórek)
 • Modyfikacja tabel (m.in. dodawanie i usuwanie kolumn oraz wierszy, a także tworzenie nagłówków wspólnych dla kilku kolumn)

Nagłówki i stopki stron

 • Zastosowanie
 • Ustawienie osobnego nagłówka/stopki dla pierwszej strony dokumentu
 • Użycie automatycznej numeracji stron (w tym numeracji w postaci "Nr kolejny strony / Ilość stron w dokumencie")
 • Wstawienie na wszystkich stronach informacji z metryki dokumentu (np. tytuł, autora lub datę aktualizacji)
 • Zmiana kroju i wielkości pisma dla numerów stron (niezależnie od pozostałej zawartości nagłówka/stopki)
 • Użycie separatora nagłówka/stopki (linii oddzielającej od głównej treści strony)

Korespondencja seryjna

 • Zastosowanie i możliwości mechanizmu korespondencji seryjnej
 • Przygotowanie źródła danych (np. bazy adresów) oraz dokumentu podstawowego
 • Drukowanie korespondencji seryjnej
 • Drukowanie etykiet adresowych oraz adresów na kopertach

Wymagania

Znajomość systemu Windows.

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie