Szkolenia Information Security Risk

Szkolenia Information Security Risk

Termin „zagrożenie bezpieczeństwa informacji” odnosi się do szkód, jakie mogłoby spowodować naruszenie lub atak na system technologii informatycznej (IT). Lokalne, prowadzone przez instruktorów kursy szkoleniowe na temat bezpieczeństwa w zakresie informacji o bezpieczeństwie demonstrują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia podstawy i zaawansowane tematy ryzyka bezpieczeństwa informacji.

Szkolenie z Information Security Risk jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Information Security Risk

Plany szkoleń z technologii Information Security Risk

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Snyk to platforma bezpieczeństwa dla programistów, która zapewnia narzędzia do skanowania, ustalania priorytetów i naprawiania luk w zabezpieczeniach podczas konfigurowania kodów, obrazów kontenerów, zależności open source i infrastruktury jako kodu (IaC).To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą zintegrować Snyk ze swoimi narzędziami programistycznymi, aby znaleźć i naprawić problemy bezpieczeństwa w swoim kodzie.Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozumieć cechy i strukturę Snyk. Użyj Snyk, aby znaleźć i naprawić problemy z bezpieczeństwem kodu. Zintegruj Snyk z cyklem tworzenia oprogramowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i ćwiczeń. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby poprosić o spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
28 godzin
Description: CISA® is the world-renowned and most popular certification for professionals working in the field of IS audit and IT risk consulting. Our CISA course is an intense, very competitive and exam focused training course. With experience of delivering more than 150+ CISA trainings in Europe and around the world and training more than 1200+ CISA delegates, the Net Security CISA training material has been developed in house with the top priority of ensuring CISA delegates pass the ISACA CISA® Exam. The training methodology focuses on understanding the CISA IS auditing concepts and practicing large number of ISACA released question banks from the last three years. Over a period, CISA holders have been in huge demand with renowned accountings firms, global banks, advisory, assurance, and internal audit departments. Delegates may have years of experience in IT auditing but perspective towards solving CISA questionnaires will solely depend on their understanding to globally accepted IT assurance practices. CISA exam is very challenging because the chance of a very tight clash between two possible answers exists and that is where ISACA tests you on your understanding in global IT auditing practices. To address these exam challenges, we always provide the best trainers who have extensive experience in delivering CISA training around the world. The Net Security CISA manual covers all exam-relevant concepts, case studies, Q&A's across CISA five domains. Further, the Trainer shares the key CISA supporting material like relevant CISA notes, question banks, CISA glossary, videos, revision documents, exam tips, and CISA mind maps during the course. Goal: The ultimate goal is to pass your CISA examination first time. Objectives:
 • Use the knowledge gained in a practical manner beneficial to your organisation
 • Provide audit services in accordance with IT audit standards
 • Provide assurance on leadership and organizational structure and processes
 • Provide assurance on acquisition/ development, testing and implementation of IT assets
 • Provide assurance on IT operations including service operations and third party
 • Provide assurance on organization’s security policies, standards, procedures, and controls to ensure confidentiality, integrity, and availability of information assets.
Target Audience: Finance/CPA professionals, I.T. professionals, Internal & External auditors, Information security, and risk consulting professionals.
35 godzin
Opis: Jest to kurs „Practitioner” i opiera się w dużej mierze na praktycznych ćwiczeniach mających na celu wzmocnienie nauczanych pojęć i zbudowanie zaufania delegatów do wdrażania zarządzania ciągłością działania. Kurs ma również na celu zachęcanie do debaty oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między uczniami.
Delegaci skorzystają z praktycznych i rozległych doświadczeń naszych trenerów, którzy praktykują zarządzanie ciągłością działania oraz specjalistów ISO 22301: 2012. Delegaci nauczą się:
 • Wyjaśnij potrzebę zarządzania ciągłością działania (BCM) we wszystkich organizacjach
 • Zdefiniuj cykl życia ciągłości biznesowej
 • Prowadzenie zarządzania programem ciągłości działania
 • Zrozum ich organizację wystarczająco, aby zidentyfikować obszary wpływu o znaczeniu krytycznym
 • Określ strategię ciągłości działania swojej organizacji
 • Ustal odpowiedź na temat ciągłości działania
 • Wykonuj, utrzymuj i przeglądaj plany
 • Osiągnij ciągłość biznesową w organizacji
 • Zdefiniuj terminy i definicje odpowiednie dla ciągłości biznesowej
Pod koniec kursu uczestnicy będą mieli szczegółowe zrozumienie wszystkich kluczowych elementów zarządzania ciągłością działania i będą mogli wrócić do swojej pracy, wnosząc znaczący wkład w proces zarządzania ciągłością działania.
21 godzin
Ten kurs da ci umiejętności budowania bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27005, który jest poświęcony zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO 27001.
14 godzin
HiTrust (Health Information Trust) to organizacja składająca się z przedstawicieli w branży opieki zdrowotnej. HiTrust CSF (Common Security Framework) to zestaw standardów, które pomagają organizacjom spełniać wymagania dotyczące zgodności z bezpieczeństwem i przepisów. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów i administratorów, którzy chcą produkować oprogramowanie i produkty, które są zgodne z HiTRUST. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Zrozum kluczowe koncepcje HiTrust CSF (Wspólny Ramy Bezpieczeństwa). Zidentyfikuj domeny kontroli administracyjnej i bezpieczeństwa HITRUST CSF. Dowiedz się o różnych rodzajach oceny i oceny HiTrust. Zrozum proces certyfikacji i wymagania dotyczące zgodności HiTrust. Poznaj najlepsze praktyki i wskazówki, aby przyjąć podejście HiTrust.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Otwarte dane to koncepcja udostępniania danych każdemu do użytku bez ograniczeń. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) koncentruje się na analizie zagrożeń związanych z Open Data przy jednoczesnym zmniejszeniu podatności na katastrofy lub utratę danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie koncepcji i korzyści płynących z otwartych danych. Identyfikacja różnych typów danych. Poznanie zagrożeń związanych z otwartymi danymi i sposobów ich ograniczania. Dowiedz się, jak zarządzać ryzykiem związanym z otwartymi danymi i stworzyć plan awaryjny. Wdrożenie strategii ograniczania ryzyka związanego z otwartymi danymi w celu zmniejszenia ryzyka katastrofy.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Opis: Ta klasa jest przeznaczona do intensywnego i trudnego przygotowania do egzaminu dla certyfikowanego audytora systemów informacyjnych ISACA ( CRISC ). Pięć (5) domen sylabusa CRISC ISACA zostanie omówionych z dużym naciskiem na egzamin. Oficjalny podręcznik przeglądu ISACA CIRSC oraz pytanie, odpowiedź i wyjaśnienie (Q, A i E), uzupełnienia będą również dostarczane podczas uczestnictwa. Q, A & E jest wyjątkowy, ponieważ pomaga delegatom zrozumieć styl pytań ISACA, rodzaj odpowiedzi, których ISACA szuka, i pomaga w szybkim przyswojeniu pamięci materiału. Techniczne umiejętności i praktyki, które ISACA promuje i ocenia w ramach certyfikacji CRISC są CRISC sukcesu w tej dziedzinie. Posiadanie certyfikatu CRISC świadczy o umiejętnościach w zawodzie. Z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów posiadających wiedzę i kontroli ryzyka, ISACA CRISC pozycjonuje się jako preferowany program certyfikacji przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa na całym świecie. Certyfikat CRISC oznacza zaangażowanie w wyodrębnienie przedsiębiorstwa i wybranego zawodu. Cele:
 • Aby pomóc Ci zdać egzamin CRISC po raz pierwszy
 • posiadanie tego certyfikatu będzie świadczyć o twoim zaangażowaniu w służenie przedsiębiorstwu z wyróżnieniem
 • rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętności w zakresie ryzyka i kontroli pozwoli posiadaczom tego certyfikatu lepiej dowodzić
  pozycje i wynagrodzenie
Nauczysz się:
 • Aby pomóc przedsiębiorstwom osiągnąć cele biznesowe poprzez projektowanie, wdrażanie, monitorowanie i utrzymywanie opartego na ryzyku,
  wydajne i skuteczne kontrole IS.
 • Umiejętności techniczne i praktyki promowane przez CRISC są CRISC sukcesu w tej dziedzinie

Last Updated:

Szkolenie Information Security Risk, Information Security Risk boot camp, Szkolenia Zdalne Information Security Risk, szkolenie wieczorowe Information Security Risk, szkolenie weekendowe Information Security Risk, Kurs Information Security Risk,Kursy Information Security Risk, Trener Information Security Risk, instruktor Information Security Risk, kurs zdalny Information Security Risk, edukacja zdalna Information Security Risk, nauczanie wirtualne Information Security Risk, lekcje UML, nauka przez internet Information Security Risk, e-learning Information Security Risk, kurs online Information Security Risk, wykładowca Information Security Risk

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions