Plan Szkolenia

Dzień 1: Frontend z JavaSkryptem i Bootstrap

 • Przyjrzyj się szczegółowo HTML/CSS/JavaSkryptowi i frameworkowi Bootstrap z Twittera.
 • Twórz małe aplikacje, które działają w przeglądarce bez żadnego kodu zaplecza.

Dzień 2: Backend z node.js i MongoDB

 • Napisz w pełni funkcjonalną aplikację internetową, w której wielu użytkowników może komunikować się i przechowywać stan za pomocą systemu zaplecza. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego za pomocą JavaScriptu jest użycie MongoDB i node.js.
 • Omów wzorzec REST oraz zaimplementuj i przetestuj proste komponenty REST w Javaskrypcie za pomocą node.js, używając systemu baz danych MongoDB jako magazynu.

Dzień 3: Przykład

 • Trzeciego dnia złożyliśmy wszystko w całość i w sposób warsztatowy zaimplementowaliśmy prawdziwą aplikację, analizując także więcej tematów wokół pełnego przykładu:
  • github + git,
  • doker do budowy i wysyłki kodu,
  • amazon ec2 do hostingu.
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (5)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie