Plan Szkolenia

Zaawansowane tabele

 • Tabele kolejek i stosów
 • Tabele opisujące wykresy
 • Macierze jako tablice
 • Połączone listy jako tabele
 • Bufory ciągów

Metatabele na przykładach

 • Serwery proxy
 • Tylko czytać
 • Zapamiętywanie
 • Programowanie dynamiczne z zapamiętywaniem
 • Przykład Fibonacciego

Środowiska

 • Związek pomiędzy zmiennymi globalnymi a środowiskami
 • Dowolne zmienne
 • Tabela _ENV i tabela _G

Więcej o modułach

 • Różne podejścia do tworzenia modułów
 • Moduły zmieniające zachowanie
 • Inicjalizacja modułu i argumenty
 • Wykorzystanie środowisk do implementacji bezpiecznych modułów

Zaawansowane iteratory i współprogramy

 • Producent, konsument, filtr
 • Zawijanie współprogramów w celu uzyskania iteratorów
 • Iterator bezstanowy dla list połączonych

Wkład w ekosystem

 • Przesyłanie pakietów do MoonRocks

Paradygmat funkcjonalny w Lua

 • Funkcja mapy
 • Funkcja zmniejszania/składania

Zorientowany obiektowo Programming

 • Różne podejścia do OOP
 • Różne podejścia do dziedziczenia
 • Przykłady

Opis przejścia Lua bibliotek standardowych

Wymagania

Podstawowa znajomość języka programowania Lua

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Powiązane Kategorie