Plan Szkolenia

Photoshop

 • Podstawy budowy obrazu komputerowego
 • Narzędzia Photoshopa
 • Wielkość dokumentu
 • Selekcja i zaznaczanie
 • Ścieżki - tworzenie i edycja ścieżek
 • Retusz
 • Paleta, Historia
 • Warstwy i praca z warstwami
 • Transformacje
 • Dostosowanie zdjęć - korekcja barwna i tonalna
 • Korekcja barw - przykłady
 • Tekst i praca z tekstem
 • Drukowanie, Zapis

Illustrator

 • Zasady tworzenia grafiki wektorowej
 • Kształty wektorowe
 • Ścieżki
 • Transformacje
 • Praca z kolorem
 • Praca z tekstem
 • Tworzenie tabel i wykresów
 • Filtry i efekty
 • Praca z grafiką bitmapową
 • Przygotowanie prostych dokumentów
 • Drukowanie

InDesign

 • Przygotowanie dokumentu InDesign
 • Ekran InDesign
 • Praca z tekstem
 • Praca z grafiką
 • Arkusze stylów
 • Praca z kolorem
 • Skład publikacji
 • Drukowanie i przygotowanie do naświetlania

Acrobat

 • Podgląd plików PostScript
 • Edycja plików PDF

Wymagania

Dobra znajomość obsługi komputera

  35 godzin
 

Liczba uczestników


Data rozpoczęcia

Data zakończenia


Daty szkoleń są uzależnione od dostępności trenerów. Szkolenia standardowo odbywają się w godzinach od 09:00 do 16:00.
Szkolenia zdalne są realizowane w przypadku uzbierania się grupy szkoleniowej liczącej co najmniej 5 osób na dany termin.

Opinie uczestników (10)

Szkolenia Powiązane

Powiązane Kategorie